100 metų, kai gimė (1919) partizanų poetas Bronius Krivickas

Partizaninė kova Panevėžio krašte vyko apie 10 metų. Vyko aktyvi ginkluota kova. Taip pat partizanai aktyviai platino savo idėjas ir tikslus. Buvo platinami atsišaukimai nukreipti prieš okupacinę valdžią. Buvo smerkiami sovietinės valdžios organizuojami rinkimai, pasisakoma prieš prievartinę kolektyvizaciją. Partizanai rašė ir atsiminimus, kūrė eiles apdainuodami partizaninę kovą. Bene garsiausias partizanų poetas buvo Bronius Krivickas. Jis buvo kilęs iš Biržų krašto, bet nemažai laiko partizanavo ir Panevėžio krašte.

Poetas ir partizanas Bronius Krivickas gimė 1919 metais lapkričio 17 d. Biržų apskrities Pasvalio valsčiaus Pervalkų kaime. Baigė Biržų gimnaziją.  Mokydamasis gimnazijoje parašė pirmuosius feljetonus. Mokėsi  Kaune Vytauto Didžiojo universiteto  Teologijos – filosofijos fakultete, vėliau Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Mokėsi ir Vilniaus universitete. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Bendradarbiavo spaudoje dar nepriklausomos Lietuvos metais:  1938–1939 m. redagavo žurnalą „Ateitis“ ir 1939–1940 m. laikraštį „Studentų dienos“, 1944 m. dirbo žurnalo „Kūryba“ redakcijoje. Nuo 1944 m. rudens mokytojavo Biržų gimnazijoje.

Vengdamas persekiojimo slapstėsi,  įsijungė į Petro Tupėno vadovaujamą partizanų būrį. Iš pradžių daugiau atliko partizanų ryšininko  tarp būrių vaidmenį. Slapstėsi pas žmonos tėvus. Su ja slapta susituokė. Pirmuosius eilėraščius partizanaudamas parašė 1945 metais vasario mėnesį. Tada žuvo jo geriausias draugas partizanas Mamertas Indriliūnas. Jo mirtis labai sukrėtė Bronių Krivicką.  Savo eilėraščiuose aprašė žiaurią partizanų gyvenimo realybę. Tai buvo slapstymasis bunkeriuose, dažnos kovos draugų mirtys. Jam nebuvo svetima ir religinė tematika. Jo eilėraščiai buvo platinami tarp partizanų ir jų rėmėjų.

1951 m. paskirtas Šiaurės Rytų Lietuvos(Karaliaus Mindaugo) srities štabo visuomeninės dalies viršininku. Nuo 1951 metų tęsti partizaninės kovos persikėlė į Šiaulių srities Troškūnų  rajono   Raguvos miškus. Redagavo srities leidinius „Laisvės kova“,  „Aukštaičių kova“, „Prie rymančio rūpintojėlio“. Buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio   prezidiumo narys, srities štabo narys ir visuomeninės dalies viršininkas.1952 m. rugsėjo 21 išdavus srities štabo bunkerį, Bronius Krivickas žuvo Šiaulių srities Troškūnų rajono  Raguvos miške. Praėjus metams slapta perlaidotas Putiliškių kaimo kapinėse.

1993m išleistas Br.Krivicko Raštų tomas.1996 m.Putiliškių kaime atidengtas paminklas Broniui Krivickui. Skulptorius V.Ulevičius.1998m.lapkričio 18 d. Bronius Krivickas po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus II laipsnio ordinu. Jis buvo garsiausias partizanų poetas. Palaidotas Panevėžio rajono Putiliškių kaimo kapinėse.

Broniaus Krivicko eilėraščiai.
Paminklinė lenta žuvusių partizanų atminimui.

Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos rinkinio

Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: