Anykščių r. savivaldybės nuotr.

Anykščių rajono savivaldybei įteikta „Auksinė krivūlė“

Spalio 7 d., penktadienį, šalies savivaldybėms Vilniuje išdalinti svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai – 16 bronzinių „Auksinės krivūlės“ statulėlių.

Jau septynioliktus metus Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų ceremonijoje „Auksinės krivūlės“ statulėles, sukurtas skulptoriaus Ramūno Almino, merams įteikė visų 14 ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje bei Lietuvos verslo konfederacijos vadovai.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas įteikė Anykščių rajono savivaldybei „Auksinę krivūlę“ skelbdamas nominaciją „Už didžiausią indėlį rengiant ir įgyvendinant svarbius melioracijos projektus“. Anot ministro Kęstučio Navicko „Melioracijos projektai šioje savivaldybėje įgauna dar didesnę prasmę, nes čia žemė nepasižymi derlingumu.“.

Melioracijos statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir remontui 2021 metams buvo skirta 246 000 EUR specialioji tikslinė dotacija savivaldybės biudžetui valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti. Įgyvendintas metų planas – suremontuoti 5 stambesni melioracijos objektai.

Valstybės biudžeto specialiosios dotacijos lėšomis 2021 metais Anykščių rajone suremontuota 24,276 km griovių, 25 vnt. pralaida, 0,367 km drenažo linijų, 284 vnt. drenažo žiočių.

Patikrinta 11 tvenkinių hidrotechnikos statinių ir 27 tiltų techninė būklė. Atlikti 11 tvenkinių hidrotechnikos statinių kompleksų priežiūros darbai. Nušienauta 10 užtvankų žemės pylimų šlaitai 5,09 ha plote. Numatytu rėžimu ir grafiku veikė Šventosios upės užtvankos Anykščių mieste žuvitakio uždorių pakėlimo mechanizmai bei šių uždorių automatinio valdymo sistema.

Vykdyti griovių priežiūros darbai, kurių metu buvo nušienauta 8,15 ha griovių šlaitų,  pašalinta 7,21 ha krūmų atžalų nuo griovių šlaitų.  Suremontuota 13 vienetų avarinių melioracijos statinių gedimų (atstatytas drenažo veikimas 97,10 ha plote, suremontuota 0,367 km ilgio avarinių drenažo linijų).

Buvo tęsiamas melioracijos projektų planinės medžiagos skaitmeninių duomenų tikslinimas, koregavimas bei papildymas. Patikrinti ir fiksuoti melioruotos žemės plotų būklės pasikeitimai daugiau kaip 50 procentų melioruoto ploto apimtyje.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ buvo bendradarbiauta su penkiomis melioracijos statinių naudotojų asociacijomis.

Asociacija „Ažuožerių vėjas“ vykdė rekonstravimo darbus, kurių metu buvo atnaujinami tiek asociacijai, tiek valstybei priklausantys melioracijos statiniai Anykščių seniūnijos Ažuožerių, Piktagalio ir Elmininkų kadastro vietovėse apie 62 ha plote. Buvo rekonstruota apie 6,90 km griovių, 2 pralaidos, apie 4,20 km drenažo rinktuvų, apie 8,50 km drenažo sausintuvų. Bendra projekto vertė apie 375 000,00 eurų, iš jų paramos lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos) (80 procentų) – apie 300 000 eurų ir projekto partnerių lėšos (20 procentų) – apie 75 000 eurų.  2021 metais savivaldybė savo lėšomis prie asociacijos „Ažuožerių vėjas“  projekto prisidėjo   7 500 eurų suma.

Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Troškūnų drenažas“ įvykdė rekonstravimo darbus, kurių metu buvo atnaujinami tiek asociacijai, tiek valstybei priklausantys melioracijos statiniai Troškūnų seniūnijos Vaidlonių, Raguvėlės, Surdegio kadastro vietovėse apie 148 ha plote. Buvo rekonstruota apie 8 km griovių, apie 5 km drenažo rinktuvų ir tiltas per Juostos upę. Bendra projekto vertė apie 375 000,00 eurų, iš jų paramos lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 80 procentų) – apie 300 000 eurų ir projekto partnerių lėšos (20 procentų) – apie 75 000 eurų.  2021 metais savivaldybė savo lėšomis prie asociacijos projekto prisidėjo   15 000 eurų suma.

2021 metais buvo parengti ir patvirtinti bendradarbiavimo dokumentai (tarybos sprendimai bei jungtinės veiklos sutartys) Anykščių rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis asociacijų „Lašupės melioracija“, Skiemonių melioracijos asociacijos, Melioracijos asociacijos „Armukšna“ rengiamuose projektuose dėl asociacijų nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: