Apie moterų tarnystę Dievui ir Tėvynei

Visuomeninė moterų organizacija – Lietuvių katalikių moterų draugija (LKMD) – skaičiuoja jau 112-uosius gyvavimo metus: ji įkurta Kaune 1908 metų pavasarį. Netrukus draugijos skyriai ėmė kurtis įvairiose Lietuvos vietovėse – daugiausia mažuose miesteliuose. Pirmasis pasaulinis karas pristabdė draugijos veiklą, bet atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę (1918 m. vasario 16 d.) tikėtasi, kad katalikės moterys vėl galės aktyviai dirbti ir siekti savo tikslo, kuris įvardytas draugijos įstatuose: „Suvienyti lietuves katalikes moteris bendram kultūriškai-visuomeniškam darbui dėl moterų apšvietimo, doros ir ekonomiškos jų gerovės pakėlimo; išrišti moterų klausimą pagal katalikų Bažnyčios mokslą”. Tačiau nė viena Lietuvos moteris nepateko į Lietuvos tarybą, kuri siekė nepriklausomybės idėją paversti realybe, tad ir Vasario 16-osios aktą pasirašė tik vyrai. Visgi nuo 1918-ųjų LKMD plėtėsi, kūrėsi nauji skyriai visoje Lietuvoje, ir 1922 metų pabaigoje jų buvo daugiau kaip šimtas. Būtent šiais metais draugijos skyrius įsikūrė ir Pasvalyje. Savo veiklą katalikės moterys vykdė iki 1940-ųjų. Okupacinė sovietų valdžia draugiją uždraudė, konfiskavo jos turtą, vėliavą. Tik 1994 metais ši visuomeninė organizacija vėl atgimė, bet dabar jos veiklą tęsia Lietuvos katalikių moterų sąjunga (LKMS), o skyriai, įsikūrę atskiruose miestuose ir miesteliuose, vadinami draugijomis.

Vlada Čirvinskienė, dabar vadovaujanti LKMS Pasvalio draugijai, išleido jau antrą knygą, pasakojančią apie katalikių moterų veiklą Pasvalyje. Pirmoji knyga – „LKMS Pasvalio katalikių moterų draugijos veikla“ – išleista 2016 metais: į ją autorė sudėjo straipsnius, publikuotus įvairiuose šalies spaudos leidiniuose. Daugumą jų ir parašė knygos sudarytoja – istorijos mokytoja Vlada Čirvinskienė. Panašiai parengta ir antroji knyga – „Mūsų širdys ir darbai Dievui ir Tėvynei“ (Panevėžys, UAB „Reklamos forma“, 2019). Knygoje yra 48 straipsniai, publikuoti interneto naujienų portale „Aina“, laikraščiuose „XXI amžius“, „Voruta“, „Dainavos žodis“, „Darbas“ arba išlikę tik asmeniniame autorių archyve. Pasakojimą apie Pasvalio katalikių moterų veiklą sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje randame draugijos organizuojamų ir jau tradicija tapusių dvasinių-kraštotyrinių konferencijų „ant ratų“ aprašymus (nuo 2004 iki 2019 m.), o antroje – kitus draugijos renginius (2016–2019 m.) apžvelgiančius straipsnius. Knygos pabaigoje yra dar 2 skyriai: „Pasvalio katalikių moterų draugijos veikla 2016–2019 metais nuotraukose“ ir „LKMS Pasvalio katalikių moterų draugijos veiklos svarbiausios datos ir faktai“. Net 186 puslapių knyga su spalvotomis nuotraukomis puikiai atskleidžia susivienijusių katalikių moterų siekį dirbti Dievui ir Tėvynei, ką ir skelbia leidinio pavadinimas. Paskutiniame skyriuje pristatoma jų veikla nuo pat 1994-ųjų, kai nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje draugija buvo atkurta ir Pasvalyje. Tada katalikės moterys išsikėlė tikslą ugdyti Tėvynės meilę krikščioniškoje bendruomenėje, reikšti artimo meilę bei pagarbą žmogui, organizuoti švietimą katalikiškos dorovės temomis, ugdyti jaunimą, rūpintis daugiavaikėmis šeimomis, rengti konferencijas katalikiškomis ir patriotinėmis temomis, keliones į žymias šventoves, vienuolynus, bendradarbiauti su kitomis Katalikių moterų draugijomis (Alytaus, Biržų, Joniškio, Kaišiadorių, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio, Šiaulių rajonų), dalintis gerąja patirtimi visoje Lietuvoje.

V. Čirvinskienė katalikėms moterims vadovauja nuo 2016 metų (aktyviai dalyvavusi draugijos veikloje, 2012 m. ji išrinkta į Lietuvos katalikių moterų sąjungos valdybą). Pati pirmoji vadovė (nuo 1922 m.) buvo Konstancija Kuosienė, ją pakeitė Liucija Karoblienė (iki 1940 m.). Atkūrus draugiją 1994 metais, pirmininke išrinkta Bronė Aukštikalnienė (vadovavo iki 2008 m.), po jos – Aldona Ona Petkevičienė (iki 2016 m.).

Savaime suprantama, kad katalikėms moterims labai svarbus bendradarbiavimas su kunigais, jų palaikymas. Draugijos veiklos aprašymuose minimi Pasvalio krašto kunigai, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, bet artimiausias draugijos moterims, dažniausias jų renginių svečias ir rėmėjas – LKMS dvasinis vadovas kunigas Vytautas Rapalis, dabar Vilniaus Žvėryno Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas. Jis parašė ir įžanginį žodį abiem Vlados Čirvinskienės knygoms. Štai kokie gražūs jo žodžiai naujojoje knygoje: „Džiaugiuosi, kad Lietuvos katalikių moterų draugija savo gerais darbais garsina Katalikų Bažnyčios vardą Pasvalio krašte. Nuostabu, kad šios moterys pasiaukojamai dovanoja savo laiką ir jėgas, darydamos meilės artimui darbus švietimo ir globos srityse. Tikiu, kad per katalikes moteris, jų tarnystę, jų organizuojamas konferencijas „ant ratų“ Viešpaties žinia pasiekia tuos žmones, kuriems to labiausiai reikia. Meldžiu, kad Dievas apdovanotų šias nuostabias moteris nesibaigiančiu entuziazmu, sveikata, stiprybe ir gausiai pripildytų savo meilės. Tegul kiekvienas, kuriam jos patarnaus, per šią tarnystę patiria paties Viešpaties palytėjimą.“

„Rankos – prie darbo, širdys – prie Dievo“, – knygos autorė cituoja Šv Zitos žodžius. Išleisti knygą – gražus ir prasmingas darbas. Vlada Čirvinskienė, LKMS Pasvalio draugijos pirmininkė, aukoja savo laiką ir jėgas, ne tik vadovaudama šiai visuomeninei organizacijai, bet ir siekdama įamžinti jos veiklą. Šiemet Pasvalio katalikės moterys mini 25-ąsias draugijos atkūrimo metines, tad ir knyga skirta šiai progai.

Regina Grubinskienė

Pasvalio rajono literatų klubo „Užuovėja“ pirmininkė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: