Juozas Miltinis teatre vykusio iškilmingo vakaro metu. 1973 m. lapkričio 13 d. Leono Grubinsko nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-064855.

Apie Panevėžio miesto garbės piliečio vardą sovietmečiu

Atlikus su šiuo titulu susijusių dokumentų paiešką, nustatyta, kad 1975 metais įsteigtas Panevėžio miesto garbės piliečio vardas Panevėžį labiausiai išgarsinusiam teatro įkūrėjui ir režisieriui Juozui Miltiniui nebuvo suteiktas pirmajam.

Išsiaiškinta, kad sprendimą dėl garbės piliečio vardo įsteigimo miesto taryba buvo priėmusi dar 1969 metais. Nurodyta, kad šis vardas bus suteikiamas asmenims, turintiems ypatingus nuopelnus Panevėžiui.

Parengti garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus buvo įpareigotas miesto vykdomasis komitetas. Bet tuomet Panevėžiui turėti šį garbingą titulą nebuvo leista. Bendruosius miesto ir rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus pirma turėjo patvirtinti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas.

1975 metais sprendimą dėl Panevėžio miesto garbės piliečio vardo įsteigimo miesto taryba priėmė iš naujo. Tuo pačiu sprendimu patvirtinti ir miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, kurie buvo identiški patvirtintiems Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo.

Jei anksčiau, steigiant miesto garbės piliečio vardą, buvo nustatyta, kad jis bus suteikiamas asmenims, turintiems ypatingų nuopelnų Panevėžiui, tai dabar nurodyta, kad šis vardas suteikiamas asmenims už dalyvavimą revoliuciniame judėjime ir kuriant Tarybų valdžią, už didvyriškumą ir drąsą kovoje su vokiškaisiais fašistiniais grobikais Didžiojo Tėvynės karo metais, už ypatingus nuopelnus komunistinės statybos srityje.

Pagal tokius ideologizuotus nuostatus Juozui Miltiniui suteikti garbės piliečio vardą kažin ar buvo galima. 1976 metais po LKP Panevėžio miesto komiteto ir Panevėžio miesto jungtinio karinio komisariato pasiūlymų pirmieji Panevėžio miesto garbės piliečio vardai buvo suteikti revoliucinio judėjimo dalyviui Kaziui Kloriui ir aviacijos generolui majorui Vladimirui Sandalovui, dalyvavusiam išlaisvinant Panevėžį iš vokiškųjų fašistų okupacijos.

Bet vėliau 1980 metais Juozui Miltiniui vis dėlto Panevėžio miesto garbės piliečio vardas buvo suteiktas. Kaip matyti iš miesto vykdomojo komiteto posėdžių protokolų, tai buvo padaryta asmenine vykdomojo komiteto pirmininko Broniaus Kačkaus iniciatyva. Tuo metu J. Miltinis teatre dirbo jau paskutinius metus. Garbės piliečio vardas, kaip nurodyta nuostatuose, turėjo būti suteiktas partinių, profsąjunginių ir kitų visuomeninių organizacijų, taip pat darbo žmonių kolektyvų teikimu. Kadangi ir taip visiems buvo aišku, J. Miltiniui šis vardas buvo suteiktas be jokio teikimo.

1985 metais ketvirtuoju Panevėžio miesto garbės piliečiu tapo Petras Eidukas. Kaip nurodoma LKP Panevėžio miesto komiteto teikime, jis buvo aktyvus partizaninio judėjimo dalyvis, pokariu ir vėliau dirbo LKP Panevėžio miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi, savo darbine veikla paliko ryškų pėdsaką miesto partinės organizacijos istorijoje.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Panevėžio miesto valdyba 1992 metais Panevėžio miesto vykdomojo komiteto sprendimus dėl garbės piliečio vardo suteikimo Kaziui Kloriui, Vladimirui Sandalovui ir Petrui Eidukui panaikino. Juozas Miltinis tuo laiku iki 1999 metų buvo vienintelis Panevėžio miesto garbės pilietis.

Sprendimas apie pirmuosius Panevėžio miesto garbės piliečius. 1976 m. vasario 16 d.
Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas. F. 14, ap. 1, b. 1199, l. 287.
Sprendimas apie Panevėžio miesto garbės piliečio vardo suteikimą Juozui Miltiniui. 1980 m. liepos 14 d.
Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas. F. 14, ap. 1, b. 1558, l. 221.
Sprendimas apie ketvirtąjį Panevėžio miesto garbės pilietį sovietmečiu. 1985 m. balandžio 29 d.
Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas. F. 14, ap. 1, b. 2209, l. 311.
Potvarkis apie vykdomojo komiteto sprendimų panaikinimą. 1992 m. gruodžio 7 d.
Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas. F. 1087, ap. 1, b. 264, l. 91.

Leonas Kaziukonis, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite:

Leave a Reply