Artilerijos pulko kūrimasis ir jo veikla Panevėžyje

Pirmieji Lietuvos artilerijos daigai susiję su pirmuoju artilerijos pulku. 1919 metais iš vokiečių gautos dvi lengvosios rusiškos 3 colių patrankos. Tos dvi patrankos ir sudarė pirmojo artilerijos pulko pirmos baterijos pradžią. 1919 metais sausio 6 dieną Kaune aukštoje Panemunėje buvo pradėtas formuoti pirmasis artilerijos pulkas. Pirmos dienos buvo labai sunkios. Iš vienos pusės visaip trukdė vokiečiai, o iš kitos pusės visko labai trūko. Iš pradžių pradėta formuoti pirmoji baterija, kuri tapo pagrindine pirmojo artilerijos pulko. Pirmą bateriją suformavo karininkas Eduardas Jodko. Sausio 26 dieną baterijai pradėjo vadovauti karininkas Geiga, kuris vėliau tapo ir pirmuoju pulko vadu.

1919 metais kovo 27 dieną pirmąkart nepriklausomoje Lietuvoje buvo panaudota artilerija Deltuvos krašte. Buvo išautas pirmas sviedinys.Pirmas sviedinys įstrigo Deltuvos klebonijos sienoje. Kovo pabaigoje iš 1 baterijos 2 būrio susidarė 4 baterija, o gruodžio mėnesį 7 baterija. Ketvirta baterija karo žygius pradėjo prie Alytaus. Artilerija panaudota vaduojant Ukmergę iš raudonosios armijos. Artileristai dalyvavo vaduojant Panevėžio miestą gegužės 19 dieną. Po to baterija judėjo Daugpilio link. Dalyvavo kautynėse prie Subačiaus,vaduojant Rokiškį ir kitose kautynėse. Baterija dalyvavo kautynėse iki tol, kol raudonoji armija visai išstumta iš Lietuvos. 1919 metais liepos 26 dieną steigiamas pirmasis artilerijos divizionas. 1919 metais rugpūčio 1 dieną jis tapo pirmuoju artilerijos pulku. Pagal kitus šaltinius pirmas artilerijos pulkas susikūrė 1921 metais rugpūčio 1 dieną. Į pirmąjį artilerijos pulką įėjo 1,4 ir 7 baterijos. Istorijos bėgyje pirmos baterijos vadais buvo karininkas Vincas Geiga, kapitonas
Vaclovas Griganavičius, kapitonas Gružauskas ir kapitonas Babickas. Baterijų vadais buvo kapitonas Pečiulionis, kapitonas Kibirkštis, 7 baterijos vadas kapitonas Vyšniauskas, kapitonas Alfonsas Sklėrius , kapitonas Šipelis ir kapitonas Abramavičius. Artileristai dalyvavo ir karo veiksmuose prieš bermontininkus. 1921 metais artilerijos pulkas buvo dislokuotas Ukmergės apskrityje.

1923 metais, pasibaigus nepriklausomybės kovoms, pulkas persikėlė į Pajuostį Panevėžyje. Jis čia įsikūrė Pajuosčio dvare. Pulkas dislokuotas puikioje vietoje. Aplink graži gamta, bet tik patalpos buvo gana prastos. Seno dvaro patalpos nebuvo tinkamos artileristams. 1926 metais liepos 31 dieną pirmasis artilerijos pulkas buvo išformuotas.

1935 metais rugpjūčio 1 dieną pulkas buvo atkurtas. Jo vadu paskirtas pulkininkas Alfonsas Sklėrius. Pulkininko laipsnis jam suteiktas 1935 metais. 1935 m. rugpjūtį atkūrus pulką , nuo spalio mėnesio pulko štabas ir antroji artilerijos grupė dislokuoti Panevėžyje, pirmoji grupė Ukmergėje, trečioji – Kupiškyje. Panevėžyje pulkas įsikūrė Skaistakalnyje. Seniau čia būdavo rengiamos populiarios žemės ūkio parodos. Dabar ūkininkams reikėjo ieškoti kitos aikštės žemės ūkio parodoms. Pulko vadu paskirtas pulkininkas Alfonsas Sklėrius.1936 metais artilerijos pulkas sausio mėnesį pažymėjo pulko įkūrimo 17 metų jubiliejų. Ta proga pulko kariai dalyvavo pamaldose marijonų bažnyčioje ir po pamaldų surengtas pulko paradas. Iškilmingą kalbą pasakė divizijos vadas generolas Stasys Pundzevičius. 1939 metais sausio 6 dieną Panevėžyje suorganizuotas pulko įkūrimo 20 metų minėjimas. Į iškilmes atvyko artilerijos inspektorius generalinio štabo pulkininkas Žilys. Šventė prasidėjo pamaldomis Katedroje. Jas laikė vyskupas Kazimieras Paltarokas. Sakydamas pamokslą vyskupas K. Paltarokas linkėjo, kad Lietuvoje gyvuotų ta dvasia, kuri gyvavo prieš 20 metų. Po pamaldų iškilmės vyko Laisvės aikštėje. Čia išsirikiavo visas pulkas su patrankomis. Buvo pulko paradas. Po parado buvo iškilmingi pietūs. Pulkas sulaukė daug sveikinimų.

1939 m. , atgavus Vilnių, antroji artilerijos grupė perkelta į Vilnių. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio 30d. pulkas vėl išformuotas.

Fotonuotraukose:
Nr.1 Artilerijos pulko kariai. 1936m.
Nr.2 Pirmojo artilerijos pulko karininkai. 20a. 4 deš.
Nr.3 Artileristai Skaistakalnyje 20 a. 4 deš.
Nuotraukos iš privačios kolekcijos

 

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: