Biržų rajono garbės piliečio regalijos įteiktos Algirdui Pranui Garbauskui

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Biržuose vyko dvi dienas. Svarbiausias šios šventės minėjimas vasario 16 dieną buvo surengtas Biržų kultūros centre. Šventės dalyvius pasveikino Seimo narys Viktoras Rinkevičius ir Savivaldybės vadovams perdavė Vyriausybės vadovo S. Skvernelio sveikinimą bei vėliavą.

Visus biržiečius Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino Savivaldybės meras Vytas Jareckas, linkėdamas, kad savo valstybę kurtume visi dideliais ir mažais darbais, rinkdami mūsų atstovus Seime, savivaldoje, pasakydami savo nuomonę dėl svarbiausių dalykų.

„Šiandien mes turime puikią progą didžiuotis savo krašto žmonėmis: Biržų rajono savivaldybės garbės piliečių sąrašą papildo dar vienas mūsų krašto žmogus, vertinantis ir saugantis Biržų krašto istoriją, kultūrą. Džiaugiuosi biržiečiams galėdamas pristatyti Biržų rajono savivaldybės garbės pilietį Algirdą Praną Garbauską, Vabalninko krašto žmogų, kurį pažįsta ir žino visi rajono žmonės“, – šiais žodžiais meras V. Jareckas pradėjo regalijų įteikimo Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiui Algirdui Pranui Garbauskui ceremoniją.

Suteikti jam Biržų rajono Savivaldybės garbės piliečio vardą pasiūlė „Sėlos“ muziejus, rekomendacijas pateikė Vabalninko seniūnija ir Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas.

A. P. Garbauskas yra Vabalninko krašto istorijos metraštininkas, kraštotyrininkas, vienas iš Vabalninko krašto muziejaus steigėjų, aktyviai rinkęs eksponatus, istorinę medžiagą, ją sisteminęs ir pritaikęs kuriamai muziejaus ekspozicijai.

A. P. Garbauskas yra 2007 m. išleistos knygos „Dvidešimtojo amžiaus Vabalninkas“ bendraautorius, knygų „Vabalninko žiedas“, „Kur gimėm, kur augom“, „Natiškiai“, „Vabalninko krašto įvykiai ir žmonės“ sudarytojas ir autorius.

A. P. Garbauskas nuolat bendradarbiauja žiniasklaidoje, pats rūpinasi laikraščio „Vabalninko kraštas“ leidyba, maketavimu.

2010 m. A. P. Garbauskas apdovanotas Vabalninko krašto garbingiausiu apdovanojimu „Lino žiedo“ žymeniu.

A. P. Garbauskas yra fotografas, aktyvus meno mėgėjas, Neįgaliųjų draugijos narys, kolekcininkas.

Visi Algirdo Prano Garbausko visuomeniniai darbai turi išliekamąją vertę, skatina didžiuotis gimtuoju kraštu, domėtis jo istorija ir kultūra.

Nuo 1965 iki 2007 m. A. P. Garbauskas dirbo Vabalninko žemės ūkio technikume, turėjo profesijos mokytojo eksperto kvalifikaciją, išugdė daug žemės ūkio specialistų.

Biržų rajono savivaldybės taryba sausio 30 d. vykusiame posėdyje visais balsais priėmė sprendimą už nuopelnus Biržų kraštui suteikti Algirdui Pranui Garbauskui, Vabalninko krašto istorijos tyrinėtojui, krašto istorijos metraštininkui,  Vabalninko krašto muziejaus kūrėjui, knygų ir publikacijų istorinėmis krašto temomis autoriui, Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardą.

Pristatęs A. P. Garbausko nuopelnus Biržų kraštui, meras V. Jareckas įteikė Garbės piliečio žymenį ir dokumentus Algirdui Pranui Garbauskui. Garbingo apdovanojimo proga A. P. Garbauską sveikino Vabalninko parapijos klebonas Jonas Tamošiūnas, Vabalninko krašto žmonių vardu – seniūnas Laimutis Braždžionis, kiti sveikintojai, dėkodami už jo prasmingą veiklą mūsų krašto labui, linkėdami gražių darbų.

P. Garbauskas padėkojo už įvertinimą ir linkėjimus.

Garbės piliečiui J. Naujalio dainą skyrė Biržų kultūros centro choras „Viktorija“, vadovaujamas Viktorijos Morkūnienės.

Po apdovanojimo ceremonijos meras Vytas Jareckas ir seniūnas Laimutis Braždžionis Algirdą Praną Garbauską išlydėjo į Vabalninką, kur tuo pačiu metu vyko Vasario 16-osios šventė. Vabalninkiečiai taip pat pasveikino Algirdą Praną Garbauską, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietį.

Parengė Biržų rajono savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: