Aukštaitijos naujienosBiržai

Biržų valdžia laukia siūlymų dėl Garbės piliečio vardo suteikimo

Birželio 20 d. vykusiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje sudaryta Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija. Ji sudaryta Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Komisijoje dirbs: Janina Bagdonienė, Savivaldybės mero patarėja; Adolfas Jasinevičius, Gaižiūnų kaimo bendruomenės pirmininkas; Vidmantas Jukonis, Biržų žydų istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas; Virginija Kalninienė, „Saulės“ gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė; Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė, Savivaldybės tarybos narė; Joana Kvedaravičienė, Savivaldybės tarybos narė; Vida Skujienė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus vedėja; Danutė Martinkėnienė, Savivaldybės tarybos narė; Indra Drevinskaitė-Žilinskienė, Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė viešiesiems ryšiams.

Komisija nagrinėja gautus siūlymus dėl Garbės piliečio vardo (toliau – Garbės piliečio vardas) suteikimo ir sprendžia, kuriuos kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti teikti svarstyti Savivaldybės tarybai.

Kviečiame rajono nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, kolegialias gyventojų grupes ir juridinius asmenis siūlyti žmones, kuriems dera suteikti Garbės piliečio vardą.

Pagal Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Biržų rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Garbės piliečio vardas gali būti suteiktas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Suteikiant Garbės piliečio vardą mirusiam asmeniui, Garbės piliečio ženklas įteikiamas mirusiojo šeimai, jos nesant – perduodamas saugoti Biržų krašto muziejui „Sėla“.

Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, kolegialios gyventojų grupės ir juridiniai asmenys.

Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas ir registruojamas Biržų rajono savivaldybės administracijoje. Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo aprašymas, darbų ir nuopelnų Savivaldybei aprašymas, ne mažiau kaip dvi rekomendacijos ir geros kokybės nuotrauka. Užregistruotų dokumentų kopijos perduodamos Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau – Komisija).

Teisti už tyčinius nusikaltimus asmenys negali būti siūlomi kandidatais Garbės piliečio vardui gauti. Už teikiamų duomenų apie Garbės piliečio vardo suteikimui siūlomus asmenis tikrumą atsako šiuos duomenis teikiantys asmenys.

Kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti sąrašas, kuriame nurodomos ir jų profesinės, visuomeninės pareigos bei kandidatus pateikę subjektai, paskelbiamas visuomenei Biržų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje. Komisijos posėdis, kuriame bus svarstomos pateiktos kandidatūros, kviečiamas praėjus 2 savaitėms po kandidatų sąrašo paskelbimo.

Komisija išnagrinėja teikimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir teikia savo pasiūlymus svarstyti Savivaldybės tarybai. Siūlymą, kurį Komisija atmetė, Komisijai iš naujo svarstyti galima teikti ne anksčiau kaip po vienų metų.

Garbės piliečio vardas suteikiamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Teikimą, kurį Savivaldybės taryba atmetė, Komisija jai iš naujo svarstyti gali teikti ne anksčiau kaip po vienų metų.

Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą, organizuojama vieša iškilminga Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija valstybinėms šventėms paminėti skirtų renginių ar miesto šventės metu. Garbės piliečiui Savivaldybės meras ar kitas mero įgaliotas asmuo įteikia specialų Garbės piliečio ženklą su įrašu: „Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečiui (vardas ir pavardė) už nuopelnus Biržų kraštui“, taip pat įteikia atitinkamame registre įregistruotą Garbės piliečio pažymėjimą. Garbės piliečio vardas, pavardė ir trumpa biografija įrašomi į Biržų rajono savivaldybės garbės piliečių knygą, nuotrauka eksponuojama Savivaldybėje specialiai tam skirtoje vietoje. Apie Garbės piliečio vardo suteikimo faktą informuojama visuomenė.

Garbės pilietis turi šias teises: dalyvauti Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose ir kalbėti juose Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka; nemokamai lankytis visuose Savivaldybės teritorijoje vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja Savivaldybės institucijos.

Savivaldybės taryba Garbės piliečio statusą įgijusiems asmenims gali suteikti ir kitas, įstatymų nustatytas ar įstatymams neprieštaraujančias lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita.

Biržų rajono savivaldybės informacija


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button