Aukštaitijos naujienosBiržai

Biržų visuomenei pristatyti viešųjų erdvių modernizavimo projektiniai pasiūlymai

Liepos 19 d. visi biržiečiai buvo pakviesti į Biržų pilies arsenalą dalyvauti Biržų miesto viešųjų erdvių modernizavimo projektinių pasiūlymų svarstyme. Savo sumanymus biržiečiams pristatė pasiūlymus rengė projektuotojas UAB „Eksploit“. Susitikimą pradėjęs rajono Savivaldybės meras visiems pasiūlė atidžiai domėtis, kaip bus tvarkomos svarbiausios miesto erdvės. Prieš šį susitikimą su projektiniais pasiūlymais biržiečiai galėjo susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, ši informacija buvo paskelbta interneto tinklalapyje.

Projektinių pasiūlymų svarstyme dalyvavo projekto vadovas Aurimas Dališanskis, projekto koordinatorė architektė Ramunė Sanderson, architektai Linas Ūsas ir Kęstutis Bakanauskas, susisiekimo dalies specialistas Gintaras Mielinskas. UAB „Eksploit“ atstovai prieš pateikdami savo pasiūlymus biržiečiams priminė, kad viešųjų erdvių idėjos Biržuose gimė prieš ketverius metus, bet buvo įstrigusios, prie jų grįžtama dabar. Projektuotojai paaiškino, kad rengdami pasiūlymus jie atsižvelgė į biržiečių pasiūlymus ir Savivaldybės suformuotą užduotį. Tikimasi, kad šiais metais bus galima parengti projektą erdvėms tvarkyti.

Rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas pakvietė biržiečius aktyviai dalyvauti svarstant pasiūlymus, išsakyti savo nuomonę, užduoti kuo daugiau klausimų projekto rengėjams.

Projekto koordinatorė architektė Ramunė Sanderson pristatė projektinius pasiūlymus, kaip numatomos tvarkyti trys Biržų miesto erdvės: teritorija greta Reformatų ir J. Bielinio gatvių; kitos paskirties inžinerinių statinių statyba Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimas J. Radvilos ir Birutės gatvėse;  J. Janonio aikštė.

J. Janonio aikštės zona

J. Janonio aikštės teritorija atskiriama į dvi jau susiklosčiusias struktūrines dalis: J. Janonio aikštę ir Evangelikų liuteronų skverą. Greta Kultūros centro esanti erdvė architektūrinėmis, erdvės formavimo priemonėmis jungiama prie aikštės.

Dabartinė aikštės erdvė pernelyg atvira, per didelė, todėl palei gatvę projektuojami didesni medžiai, arčiau paminklo – žemesni žydintys medeliai. Taip sukuriamos jaukios erdvės su suoliukais nedidelėms įvairaus amžiaus grupelėms – tarsi aliuzija į čia virusį šeimų gyvenimą, kuomet teritorija buvo užstatyta sodybomis. Pagrindinėse vizualinėse ašyse išlaikomas paminklo matomumas, medžiai šiose zonose neprojektuojami.

J. Janonio paminklas aikštėje išsaugomas. Aplink paminklą esanti danga tvarkoma, tačiau jos raštas, iš betono plytelių ir bazalto trinkelių išsaugomas. Aikštėje projektuojama betono plytelių ir granito trinkelių rašto danga.

Siekiant sumažinti erdvę ir ją padaryti jaukesnę, prie Vytauto, J. Basanavičiaus gatvių projektuojami žemi žydintys medžiai, karpomų krūmų masyvai, dekoratyvių augalų plotai. Po medžiais, aplink paminklą projektuojami suolai, apšvietimas.

Tarp J. Janonio paminklo ir Kultūros centro erdvės projektuojami laipteliai, ant kurių žmonės galėtų prisėsti pailsėti, palypėti aukščiau renginių metu. Laiptai taip pat pabrėžia apsaugos zoną aplink paminklą, pažymi esamą aikštės lygį ir jį apjungia su projektuojamu žemesniu. Šie laiptai taip pat gali funkcionuoti kaip erdvė su kliūtimis riedutininkams, riedlentininkams.

Tarp laiptų ir gatvės projektuojamas fontanas dangoje, kuris įprastą dieną gali veikti ir animuoti tuščią erdvę, o renginių metu būti išjungtas ir užleisti erdvę žmonėms.

Erdvėje tarp J. Janonio paminklo ir Evangelikų liuteronų skvero projektuojama stoginė, kurioje numatytos sūpynės, suolai, dviračių stovai, vieta sezoninei prekybai, viešasis tualetas.

Erdvė priešais Kultūros centrą sujungiama su J. Janonio erdve. Naikinami laipteliai ir nukasama centrinė šiuo metu sukeltos erdvės dalis. Pylimo šonuose formuojamas laiptuota scena pietrytinėje pusėje ir žolės kalvelė – amfiteatras šiaurės vakarų pusėje. Užtikrinamas patogus judėjimas pėstiesiems be laiptų bei jauki erdvė renginiams, pasirodymams.

Evangelikų liuteronų skveras skirtas ramesniam ir pasyvesniam poilsiui. Formuojama žalia, gėlynais papildyta, jauki erdvė su patogiais plūktos skaldos takais pėstiesiems. Takų susikirtimo vietose projektuojami stendai su istorine bažnyčios informacija, perteikta vizualinėmis priemonėmis. Esami medžiai išsaugomi. Sodinami nauji žydintys medeliai, perimetru pažymintys buvusios Evangelikų liuteronų bažnyčios vietą. Skvero centre projektuojamas apvalus klasikinio stiliaus fontanas, aplink jį įrengiamas rožynas. Šalia takų projektuojami mediniai klasikinio stiliaus suoliukai. Buvusios bažnyčios šventoriaus ribos pažymimos žydinčių krūmų gyvatvore.

Vytauto ir Radvilos gatvių sankryžoje projektuojamas bruko dangos intarpas, taip sulėtinant eismą ir sukuriant pauzę prieš atvykimą prie J. Janonio aikštės; pažymint istorinį kelią pilies link. Palei Vytauto gatvę šaligatvio zonoje projektuojamas dviračių takas iš asfalto dangos. Vytauto gatvės važiuojamoji dalis netvarkoma.

J. Basanavičiaus gatvės važiuojamoji dalis siaurinama iki 9 m pločio (3 juostos po 3 m). Prie aikštės įrengiamos autobusų, automobilių stovėjimo vietos. Palei gatvę šaligatvio zonoje projektuojamas asfalto dangos dviračių takas. Tako plotis – 2,00–2,50 m.

J. Janonio aikštę supanti gatvė siaurinama iki 6 m pločio, rytinėje dalyje įrengiama trinkelių danga, pietinėje – asfalto danga. Prie gatvės, kur įmanoma įrengiamos stovėjimo vietos. Tarp gatvės ir rytinės Evangelikų liuteronų skvero gyvatvorės projektuojama 35 vietų stovėjimo aikštelė.

Reformatų gatvė ir parkas greta Evangelikų reformatų bažnyčios

Kadangi Reformatų gatvėje eismas yra labai mažas, eismas organizuojamas kaip gyvenamojoje zonoje: įvažiuojantieji turi praleisti išvažiuojančiuosius, pėstiesiems galima vaikščioti važiuojamąja dalimi, jie turi pirmenybę prieš transporto priemones. Važiuojamosios dalies plotis – 3,50 m, danga – raudonų betono trinkelių. Šalia jos projektuojamas dviračių takas iš asfalto dangos, plotis – 2,50 metro.

Prie J. Bielinio ir Reformatų gatvės sankirtos esančioje pievoje projektuojama 140 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Iš jų 8 vietos pritaikytos žmonėms su negalia, 4 elektromobiliams įkrauti. Įvažiavimas į ir išvažiavimas iš aikštelės projektuojami iš J. Bielinio gatvės. Aikštelės danga – raudonų betono trinkelės. Aplink stovėjimo aikštelę ir laisvuose plotuose aikštelėje projektuojami krūmų masyvai ir medžiai, atsparūs automobilių taršai ir druskoms.

Reformatų pievoje prie Evangelikų Reformatų bažnyčios projektuojama vaikų žaidimų aikštelė. Jos įrenginiai parinkti pagal skirtingas vaikų amžiaus grupes. Pagrindinis žaidimų aikštelės akcentas – pilis, kurią nuo įsibrovėlių saugo vandenyje plaukiojantys rykliai.

Nuo pėsčiųjų tako rytinėje parko dalyje planuojamas 84 m ilgio 4,50 m pločio tiltas pėstiesiems ir dviratininkams per Apaščios upę.

Parke projektuojami pasivaikščiojimo takai iš raudonų betono trinkelių dangos. Parko želdiniai papildomi įvairiais metų laikais žydinčiais krūmais, neaukštais, žydinčiais medžiais. Parke prie takų ir vaikų žaidimų aikštelės įrengiamas apšvietimas ir suolai.

Pasiūlymai dėl Radvilos gatvės

Radvilos gatvėje, prie paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, esamoje bruko važiuojamosios dalies dangoje formuojamas šaligatvis iš lygių akmens trinkelių, siekiant pagerinti pėsčiųjų trasą tarp J. Janonio aikštės ir Biržų pilies. Šaligatvis planuojamas greta atraminės sienutės, esančios prie paminklo. Radvilos gatvėje planuojamas vienpusis eismas. Gatvės važiuojamojoje dalyje atkuriama istorinė bruko danga, panaudojant po asfalto danga esančius akmenis. Gatvėje projektuojama 30 automobilių stovėjimo vietų. Prie įėjimo į pilies teritoriją planuojamos dvi autobusų sustojimo vietos. Atvykę turistiniai autobusai turės galimybę sustoti, išleisti keleivius ir nuvažiuoti į stovėjimo vietą J. Bielinio gatvėje.

Šalia važiuojamosios dalies projektuojamas 2,50 m pločio šaligatvis iš lygių akmens trinkelių.

Pavojingose vietose planuojami mediniai atitvarai, pagal XX a. 3 deš. Fotografijose matomus analogus. Gatvėje projektuojami istorinio stiliaus šviestuvai ir mediniai suoliukai.

Prie Biržų pilies fosos, greta stovėjimo aikštelės ir tako vedančio į pilį, projektuojamas natūralistinis gėlynas, reprezentuojantis Biržus ir jų istoriją.

Paplūdimys ir lieptas, laiptai į pilį

Širvėnos ežero paplūdimyje, esančiame šiauriau pilies, planuojamas reljefo performavimas, išlyginimas, siekiant pagerinti lietaus vandens nutekėjimą teritorijoje. Paplūdimio teritorijoje esantis tualeto pastatas griaunamas.

Iš paplūdimio į pilį per fosą projektuojamas lieptas ir laiptai šlaite. Liepto ilgis – 30 metrų, plotis – 3 metrai. Konstrukcija: medinės sijos, medžio kompozito danga, mediniai turėklai ir porankis.

Biržiečių pastabos ir klausimai

Projektinių pasiūlymų autoriams biržiečiai turėjo įvairių klausimų: dėl nugriautos Evangelikų liuteronų bažnyčios įamžinimo, dėl šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangos, dėl žaidimų aikštelės netoli Reformatų bažnyčios, dėl erdvės prie Kultūros centro, J. Janonio paminklo tvarkymo, dėl gėlynų ir želdinių. Kilo klausimų, kiek ir kaip bus tvarkomas paplūdimys, kad bus pastatyta vietoj nugriauto senojo tualeto ir pan. Ne vienas biržietis prieštaravo siūlymui panaikinti automobilių stovėjimo aikštelę Radvilos gatvės pabaigoje prie pat ežero: burlentininkų nuomone, tik šioje vietoje jie gali atsivežti ir iškrauti burlentes, nes kitose projektuojamose vietose išplaukti su burlentėmis netinka dėl vėjo. Evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas  kalbėjo, kad Bažnyčia ketina atsiimti jai priklausiusią žemę ir pageidavo, kad projektuotojai atsižvelgtų į šį dalyką ir Bažnyčios vadovų reikalavimus dėl projektinių pasiūlymų. Kai kas projektuojamose erdvėse pasigedo vietų aktyviam jaunimo poilsiui, kiti pageidavo geriamojo vandens įrangos aikštėse. Paveldosaugos specialistai priminė, kad projekto erdvėse yra akmens amžiaus kapinynas ir kitos jautrios paveldosaugos požiūriu teritorijos.

Projektuotojai užfiksavo visus pasiūlymus ir žadėjo atsižvelgti į juos rengdami projektą.

Biržų savivaldybės informacija


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button
Close