Dieve, padovanok daugiau tokių akimirkų !

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai birželio 17 d. rinkosi į savo susibūrimą. Dar karantinas, todėl atvyko nedidelis būrelis maldininkų. Gal sauga yra visur reikalinga.  Jeigu visuomet saugosime save , tai ir Dievas padės.   Visų Gyvojo Rožinio maldininkų akys spindėjo šiluma, grožiu, ramybe bei noru tobuliau ir atsakingiau žvelgti į Viešpaties Dievo ir Švč. Mergelės dvasines dovanas. 

Meldėmės Rožinio malda ,, Garbės slėpiniai” už savo gyvus ir mirusius tėvus bei kitomis intencijomis., skambėjo giesmė ,, Su galinga rožančiaus malda” . Šv. Mišias aukojo Pasvalio dekanas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Henrikas Kalpokas,  monsinjoras Povilas  Miškinis, jiems koncelebravo    Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas pasvalietis  Benas Jackūnas.  Švęsdami Eucharistiją meldėmės , kad mums niekada nestigtų Dievo paramos ir Švč. Mergelės globos nei kūnui, nei sielai.

Po Šv. Mišių bažnyčioje vyko katechezė ,, Jėzaus širdis – Kryžiaus kelyje” Ją vedė Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dv. vad. kunigas Ernestas. Visi ėjome apmąstydami kryžiaus kelią , giedodami Švč. Jėzaus Širdies litaniją, ją vedė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vargonininkė Akvilė Kergytė.  Kryžiaus kelias buvo užbaigtas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktu ir giesme ,, Iš šios žemelės, ašarų klonio”.  Po kryžiaus kelio vyko foto sesija. Kunigas  Ernestas visiems maldininkams įteikė šventą Švč. Jėzaus širdies paveiksliuką , o Gyvojo Rožinio maldininkai įteikė kunigui  Ernestui  margaspalvių gėlių  puokštelę bei varškės pyragą ir palinkėjo palaimintos Švč. Jėzaus Širdies šventės. Gyvojo Rožinio maldininkams labai patiko kunigo vesta katechezė bei paprasta, dvasinga bendrystė, pagarba ir dėmesys kiekvienam dalyviui. Ačiū. Išeinant iš bažnyčios suklupome prie kunigo Alfonso Lipniūno paveikslo. Meldėmės kad kunigas taptų Palaimintuoju bei padėtų ir užtartų ( jeigu to nusipelnėme ) ligoje ir nelaimėje

Dieve, padovanok daugiau tokių akimirkų.!

2020. 06. 18                                                                  Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: