Europos klimato teisės aktu įsipareigojimas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui taps teisiškai privalomu

Šiandien Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl Europos klimato teisės akto, kuriuo ES teisėje įtvirtinamas ES politinis įsipareigojimas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Šiandien imamės veiksmų, kad iki 2050 m. ES taptų pirmuoju pasaulyje savo poveikį klimatui neutralizavusiu žemynu. Klimato teisės aktas – mūsų politinio įsipareigojimo teisinė išraiška ir jį priimdami negrįžtamai pasukame link tvaresnės ateities. Jis yra Europos žaliojo kurso pagrindas. Jis užtikrins nuspėjamumą ir skaidrumą Europos pramonei ir investuotojams. Be to, jis bus mūsų žaliojo ekonomikos augimo strategijos orientyras ir užtikrins, kad pertvarka būtų laipsniška ir teisinga.“

Europos klimato teisės akte nustatomas tikslas iki 2050 m. Europos Sąjungoje užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. Taip pat išdėstoma šio tikslo įgyvendinimo sistema:

  • Remdamasi išsamiu poveikio vertinimu, Europos Komisija pasiūlys naują 2030 m. ES išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslą.
  • Iki 2021 m. birželio mėn. Europos Komisija peržiūrės ir prireikus pasiūlys persvarstyti visas reikiamas politikos priemones, kad iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekis būtų papildomai sumažintas.
  • Europos Komisija siūlo visos ES mastu nustatyti 2030–2050 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo trajektoriją, kad būtų galima matuoti pažangą ir užtikrinti nuspėjamumą valdžios institucijoms, įmonėms ir piliečiams.
  • Iki 2023 m. rugsėjo mėn., o vėliau kas penkerius metus Europos Komisija įvertins ES ir nacionalinių priemonių derėjimą su poveikio klimatui neutralizavimo tikslu ir 2030–2050 m. trajektorija.
  • Europos Komisija bus įgaliota teikti rekomendacijas valstybėms narėms, kurių veiksmai neatitiks poveikio klimatui neutralizavimo tikslo.
  • Valstybės narės taip pat turės parengti ir įgyvendinti prisitaikymo strategijas, kad padidintų savo atsparumą klimato kaitos poveikiui ir būtų mažiau pažeidžiamos.

ES siekis iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralizuoto poveikio klimatui bloku yra Europos žaliojo kurso, kurį 2019 m. gruodžio 11 d. pristatė U. von der Leyen vadovaujama Europos Komisija, pagrindas. Pirmą kartą savo iki 2050 m. klimato atžvilgiu neutralios ES viziją Komisija pateikė 2018 m. lapkričio mėn., laikydamasi Paryžiaus susitarime nustatyto tikslo užtikrinti, kad pasaulio temperatūros didėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2°C, ir siekti, kad temperatūros didėjimas neviršytų 1,5°C. 2019 m. kovo 14 d. ES tikslą užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą ŠESD kiekį patvirtino Europos Parlamentas, o 2019 m. gruodžio 12 d. tikslui iki 2050 m. neutralizuoti ES poveikį klimatui pritarė Europos Vadovų Taryba.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: