Gamtos pažinimas miesto centre

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Varpelis“ dalyvauja Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projekte, kuris dalinai finansuojamas iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, ir vykdo projektą ,,Gamtos pažinimas miesto centre“.  Projekto tikslas – vykdant aplinkosauginę veiklą, formuoti teisingą ugdytinių ir visos darželio bendruomenės požiūrį į gamtinę aplinką, ugdyti ekologinį sąmoningumą bei skatinti gamtos pažinimą, puoselėjimą ir saugojimą. … Tęskite Gamtos pažinimas miesto centre skaitymą