ApžvalgosIstorijos puslapiaiNAUJAUSIOS ŽINIOS

Garsieji Panevėžio krašto savanoriai broliai Ignas ir Kazimieras Taruškos

1918 m. vasario 16 d. atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę teko ginti ginklu. Nepriklausomybės kovose pasižymėjo Panevėžio krašto savanoriai. 1919 metų pradžioje, vokiečiams pasitraukus iš Panevėžio, į miestą veržėsi raudonosios armijos daliniai. Į kovą su jais stojo Lietuvos kariuomenės savanoriai. Panevėžio mieste juos telkė karininkas Jonas Variakojis. Vieni garsiausių Panevėžio karšto savanorių yra broliai Ignas ir Kazimieras Taruškos. Abiejų brolių savanorių narsa buvo įvertinta Vyties Kryžiais – aukščiausiais valstybės apdovanojimais (Kazimieras Taruška buvo apdovanotas net dviem). Jie buvo tarp pirmųjų, gavusių Vyties kryžius už narsumą. Šiuo metu siekiant įamžinti garsių krašto savanorių atminimą, yra pasiūlymų jų vardu gimtojo Stetiškių kaimo gyvenvietėje pavadinti gatvę. Gimtinėje yra pastatytas jų giminaičio sukurtas ąžuolinis kryžius.

Vyties Kryžiaus ordino kavalierius Ignas Taruška gimė 1888 m. spalio 1 d. Panevėžio apskrities Velžio valsčiaus Stetiškių kaime. Motina – Ona Ilginytė, tėvas – Petras Taruška. Vaikystė prabėgo gimtajame Stetiškių kaime. 1914 m. liepą Ignas Taruška buvo mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, dalyvavo karo veiksmuose. Karinę tarnybą baigė turėdamas jefreitoriaus laipsnį. Iš carinės Rusijos kariuomenės į Lietuvą grįžo 1918 m. birželį. 1919 m. sausio 10 d. savanoriu stojo į Panevėžio srities apsaugos būrį. 1919 m. vasario 1 d. pateko į raudonosios armijos nelaisvę, tačiau jau vasario mėnesį buvo paleistas, grįžo ir buvo paskirtas į raitųjų žvalgų komandą. 1919 m. rugsėjį už kovose su raudonąja armija parodytą narsą apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę” (apdovanojimo Nr. 6). Karinę tarnybą baigė 1920 m. sausio 13 d. 4-tojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko žvalgų komandoje, turėdamas viršilos laipsnį.

Po Nepriklausomybės kovų gyveno ramesnį gyvenimą.1926 m. birželio 26 d. vedė Alfonsą Pavilonytę, sutuoktuvės vyko Naujamiesčio bažnyčioje. Igno ir Alfonsos šeimoje užaugo keturi vaikai: sūnus Ignas (g. 1928 m., gyvena Stetiškėse, Panevėžio r.), dukros Irena Kalinauskienė (1929-2002), Leonora Šukienė (g. 1931), Gražina Abromaitienė (1936-2001). Lietuvos kariuomenės savanoris Ignas Taruška mirė 1973 m. balandžio 19 d. Palaidotas Panevėžyje, Kristaus Karaliaus katedros kapinėse Ramygalos gatvėje.

Dviejų Vyties Kryžių kavalierius Kazimieras Taruška gimė 1899 m. liepos 28 d. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, baigė šešias šios gimnazijos klases. Vasaros atostogų metu kaimo jaunimui įkūrė vakarinius kursus ir mokė kaimo jaunimą. Dalyvavo pavasarininkų ir ateitininkų jaunimo organizacijų veikloje. 1919 m. sausio pradžioje vokiečiams iš Panevėžio pasitraukus, artėjant raudonajai armijai, sausio 6 dieną stojo savanoriu į Panevėžio srities apsaugos būrį, buvo vienas pirmųjų Panevėžio srities apsaugos būrio savanorių. Tuo metu buvo 7 klasės gimnazistas – deja, gimnazijos baigti neteko. Į Nepriklausomybės kovas įsijungė ir daugiau Panevėžio gimnazistų. Panevėžio srities apsaugos būrio sudėtyje Kazimieras Taruška dalyvavo kautynėse su raudonąja armija ties Kėdainiais, Šėta. Tuo metu Panevėžio srities apsaugos būrys veikė Kėdainių krašte. Kėdainių ir Panevėžio krašto savanorių pajėgos buvo sujungtos. Panevėžyje įsitvirtino raudonoji armija ir savanoriams teko palikti miestą. Tuo metu jėgos dar nebuvo lygios. Tai buvo pirmosios naujai susikūrusio Panevėžio srities apsaugos būrio ir Kėdainių savanorių kautynės. Sumanumu ir narsa pasižymėjusiam kariui Kazimierui buvo pasiūlyta mokytis Karo mokykloje Kaune.

1919 m. kovo 25 d. jis įstojo į Kauno karo mokyklą ir liepos 6 d. baigė šios mokyklos pirmąją laidą. Jam suteiktas karininko (karužos) laipsnis. Mokslo metai nebuvo ilgi, nes reikėjo tęsti kovą už Lietuvos valstybę. Baigęs Karo mokyklą, Kazimieras Taruška toliau dalyvavo kovose su raudonąja armija, buvo paskirtas kulkosvaidininku. Pirmoji karininkų laida ypač pasižymėjo Nepriklausomybės kovose, daugelis jų buvo apdovanoti Vyties kryžiais. 1919 m. rugsėjį už drąsą ir ryžtą kautynėse su raudonąja armija Kazimieras Taruška apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę” (apdovanojimo Nr. 3). 1919 m. gruodžio 12 d. jis paskirtas pirmosios kulkosvaidžių kuopos vadu. 1921 metų liepą Kazimierui Tarškai suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.

Kazimieras Taruška dalyvavo kovose su raudonąja armija nuo 1919 m. pradžios iki spalio pabaigos, vėliau dalyvavo karo veiksmuose prieš bermontininkus. Su bermontininkais kariavo nuo 1919 m. spalio 16 iki 1920 m. sausio pradžios. Išvijus bermontininkus iš Lietuvos teritorijos, kovas tęsė lenkų fronte (1920 m. sausio pr. – balandžio 24 d.). 1922 m. pasiųstas į Aukštuosius karininkų kursus. 1922 m. spalio 13 d. iš kursų grįžo. 1922 metų pabaigoje 4-ojo pulko vadovybės buvo pasiųstas vadovauti Neutraliojoje zonoje veikusiems partizanams, jam paskirtas „Žalčio” slapyvardis. Žinomas ypač įsimintinas Kazimiero Taruškos vadovaujamų partizanų 1923 m. naktį iš sausio 4-osios į 5-ąją įvykdytas lenkų ulonų ir jų štabo užpuolimas Vilniaus krašte, Avižonių kaime. Kazimieras Taruška vadovavo ir lenkų puolimo prieš Širvintų miestelį atrėmimui 1923 m. sausį. 1923 m. balandį už narsą kovojant su lenkų partizanais Neutraliojoje zonoje Kazimieras Taruška apdovanotas 2-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi. Išskirtinės narsos Lietuvos savanorio likimas, deja, nesusiklostė sėkmingai – 1923m. gegužės 6 d. Kazimieras mįslingomis aplinkybėmis žuvo Širvintų miestelyje.

Fotografijose:

Nr.1.Savanoris Ignas Taruška ant žirgo. 1919 m.
Nr.2. Savanoris Kazimieras Taruška. 1921m.
Nr.3 Instrukcija savanoriams kviesti į karo tarnybą.

Fotografijos iš V. Kavaliausko kolekcijos.

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!

Tags

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button