Grupelė maldininkų prie Tautos šauklio poeto Bernardo Brazdžionio paminklo. Nepriklausomybės gatvė, Svalios ir Lėvens upių santaka. Pasvalio miestas. (Nuotr. autorė- Onutė Kergienė ).

Gyvojo rožinio bendrystė Pasvalyje

Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos atlaidų iškilmę ir pasitinkant Šilines: didžiųjų Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų iškilmę Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai iš Joniškėlio Švč. Trejybės, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo, Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, Krinčino Šv. apašt. Petro ir Povilo, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo, Saločių Šv. Juozapo parapijų ,rugsėjo 7  d. (trečiadienį  rinkosi į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią aukojamos Šv. Mišios už Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio  maldininkes ir maldininkus.

 Meldėmės šiomis rugsėjo mėnesio intencijomis:  Popiežiaus intencija: Mirties bausmės panaikinimas. Melskimės, kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta mirties bausmė,  žeidžianti žmogaus asmens kilnumą.

Panevėžio vyskupijos intencija: Mokytojai, katechetai, parapijų aktyvistai

Melskimės už mokytojus, dėstytojus, katechetus bei aktyviuosius parapijos

narius, kad jų kilni misija visada būtų motyvuota ir patarnautų kitų žmonių, ypač jaunimo, dvasiniam augimui.

Už  Tėvynę Lietuvą, taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Už ligonius,  už  gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio narius, meldžian Dievo meilės ir gailestingumo ir Švč. Mergelės Marijos globos.

Maldininkus pasitiko ir Rožinio maldas vedė kunigas Dainius Kaunietis Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vadas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios vikaras.

Šv. Mišias aukojo kunigas Dainius Kaunietis ir mons. Povilas Miškinis. Vargonavo Audronė Jovaišienė. Po Šv. Mišių kunigas Dainius Kaunietis visus Gyvojo Rožinio maldininkus ir visus esančius bažnyčioje pakvietė pasiklausyti katechezės tema: ,, Kaip sužinoti , ar geriau ne pasikliauti savimi, o visiškai pasitikėti Dievu‘‘.  Mintys iš katechezės :

,,Dievas pasitiki kiekvienu iš mūsų, kad darytume tai, ką Jis mus kviečia. Kiekvieną iš mūsų jis sukūrė ne be priežasties. Taigi kodėl mes nepasitikime savimi. Kai iškeliame Dievą į pirmą vietą, kai sutelksime dėmesį į Jo kelią mums, Jis padarys viską, kas įmanoma. Tai turėtų priversti mus visus pasitikėti savimi.

,,Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmonės‘‘ ( Ps. 118,8 ).

Išklausius katechezę dar vyko diskusija šia tema.  Padėkojus  kunigui Dainiui už prasmingą katechezę,  Gyvojo Rožinio maldininkai neskubėjo iš bažnyčios, bet dar giedojo giesmes Viešpačiui Dievui, Švč. Mergelei Marijai. Dalinosi Gerąja Naujiena iš parapijų, aptarė apie piligriminę kelionę į Šiluvos atlaidus, bei kryžių tvarkymo akcijas ir Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę.  Renginio pabaigoje buvo išdalinta s. vienuolės Loretos  padovanota katalikiška literatūra ir šventi paveiksliukai.

Gyvojo Rožinio maldininkai, kurie dar neskubėjo į namus buvo pakviesti trumpai ekskursijai po Pasvalį. Aplankėme Tautos šauklio poeto Bernardo Brazdžionio paminklą – Pasvalyje, Nepriklausomybės gatvėje. Čia išgirdome pasakojimą apie Pasvalio miesto istoriją, Pasvalio sutartis,  kurios ne tik išgarsino Pasvalio miestą bet ir turėjo ryškų ženklą tarptautinėje politikoje. Buvo apžvelgtas įdomiais faktais poeto Bernardo Brazdžionio gyvenimo ir kūrybos kelias. Galėjome paklausyti Saločių parapijos Gyvojo Rožinio būrelio vadovės Augenijos Mockūnienės poeto Bernardo Brazdžionio  skaitomo eilėraščio

,,Aš žinau!‘‘, kuris buvo parašytas 1940. XI.

Prisiminėme  ir dainas, kurios yra  sukurtos pagal šio poeto eiles. Ši trumpa ekskursija, tarsi

buvo startas į Europos Paveldo dienas, prasidedančias  rugsėjo 9 d. Pasvalyje.

Nors pūtė nuo Lėvens šaltokas rudens pradžios  vėjelis, tačiau bendrystės šiluma šildė visų širdis ir su šypsena atsisveikinome iki kitų malonių Dievo padovanotų susitikimų.

Kunigas Dainius Kaunietis veda Gyvojo Rožinio maldą. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia. (Nuotr. autorė – Vlada Čirvinskienė).

2022 m. rugsėjo 7 d.                                       Vlada Čirvinskienė, Pasvalys

 

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: