IAE uždarymo dešimtmečiui

Gruodžio 31 d. sukanka dešimt metų, kai Ignalinos atominė elektrinė (IAE) jau nebegamina elektros ir jos pagrindinė veikla yra dviejų RBMK tipo reaktorių eksploatavimo nutraukimas bei saugus radioaktyviųjų atliekų sutvarkymas užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.

Šiandien IAE dirba 1837 darbuotojai, kurie kiekvieną darbo dieną praleidžia atlikdami svarbius su eksploatavimo nutraukimu susijusius darbus. Nuo jėgainės uždarymo pradžios buvo susidurta su nemažai iššūkių ir naujovių, ir tik intensyvaus projektų darbų tempo bei puikaus komandinio darbo dėka per dešimtmetį buvo pasiekta ženkli pažanga pagrindiniuose IAE eksploatavimo nutraukimo projektuose.

Kasmet sparčiu tempu vyksta įrangos išmontavimo darbai blokuose. Šiandien jau išmontuota virš 1/3 įrangos (virš 50 tūkst. iš 160 tūkst. tonų), tiek pat apdorota ir išvežta neradioaktyviųjų atliekų, užbaigti 1-jo bloko turbinų salės išmontavimo darbai, 2-jo bloko turbinų salės įrangos išmontavimas atliktas 92 proc. Baigiamojoje stadijoje 1-jo bloko reaktoriaus salės kuro perkrovimo mašinos išmontavimas.

Sėkmingai įgyvendinami su pagrindiniu iššūkiu – reaktorių išmontavimu – susijusių pagrindinių infrastruktūros projektų darbai:

Sėkmingai realizuotas Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1) projektas ir su juo susijęs šiuo metu sparčiu tempu vykdomas kuro iškrovimo iš blokų ir pervežimo į saugyklą procesas, kurio tempas leis užbaigti kuro iškrovimą 2022 metų viduryje. Šiandien saugyklą jau yra pervežti 135 konteineriai su panaudotu branduoliniu kuru. Iš viso iki 2022 metų pabaigos saugykloje planuojama pastatyti saugojimui 190 konteinerių su kuru.

Sėkmingai užbaigus bandymus su radioaktyviosiomis atliekomis, prasidės dar vieno strategiškai svarbaus objekto – naujojo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2/3/4) pramoninė eksploatacija.

Baigiami Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (B19) statybos darbai, kuriuos užbaigus nuo 2020 metų planuojama pradėti statybos užbaigimo procedūras bei atliekyno eksploatavimą.

2020 metų pradžioje planuojama paskelbti konkursą, pasirašyti sutartį ir pradėti statyti Trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (B25).

Kiek anksčiau jau yra pastatyti ir sėkmingai eksploatuojami: Nekontroliuojamų lygių matavimo įrenginiai (B10), kurie reikalingi matuoti atliekas prieš išvežant jas realizavimui, Buferinė saugykla (B19-1) – pirma B19 projekto dalis, skirta atliekų laikinajam saugojimui iki išvežimo į atliekyną.

Vyksta pasiruošimas svarbiausiam ateities darbui – dviejų galingiausių pasaulyje RBMK tipo reaktorių išmontavimui. Tai unikalūs ir technologiškai ypač sudėtingi darbai, kurie nebuvo realizuoti nei vienoje valstybėje. 2018 m. IAE įvyko 4 seminarų ciklas, skirtas pasidalinti pasaulyje egzistuojančiu įdirbiu šioje srityje. Seminarai sulaukė didelio užsienio šalių įmonių susidomėjimo, todėl tapo puikia proga pristatyti Ignalinos AE reaktoriaus išmontavimo projekto lūkesčius ir numatomus iššūkius. 1-jo ir 2-jo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimo projektinės dokumentacijos parengimo konkursą planuojama skelbti metų pirmame ketvirtyje.

2019 metais IAE atnaujino Galutinį eksploatavimo nutraukimo planą (GENP), kuris yra pagrindinis dokumentas, aprašantis branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą. Atlikus esamos situacijos analizę ir ateities darbų apimčių prognozę, galutinė eksploatavimo nutraukimo data, lyginant su 2014 m. GENP versija, liko nepakitusi – 2038 metai. Nepaisant to, kad iš naujo įvertinus išmontuotinos įrangos apimtis, bendras jos kiekis, lyginant su 2014 m. GENP turėta informacija, padidėjo beveik 30 proc., perskaičiavus infliacijos įverčius prognozuojama suminė eksploatavimo nutraukimo darbų kaina sumažėjo 60 mln. eurų. Pagal naują GENP redakciją visa eksploatavimo nutraukimo kaina (įskaičiuojant rizikas ir infliaciją) yra 3316 mln. eurų.

IAE nuolat diegiamos veiklos efektyvinimo priemonės, ieškoma naujų galimybių mažinti elektrinės eksploatavimo kaštus. Siekdama mažinti išlaidas už elektros energiją ir prisidėti prie darnios energetikos plėtros, atliekama išsami analizė dėl galimybės atpiginti naudojamus energijos išteklius: pereinant prie kai kurių pastatų dujinio šildymo iš centralizuoto; alternatyvių energijos šaltinių įdarbinimas įrengiant saulės elektrinių parką.

Norint didinti įmonės veiklos efektyvumą ir ieškoti efektyvių sprendimų eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje, IAE glaudžiai bendradarbiauja su užsienio valstybėmis ir Tarptautine atominės energetikos agentūra, organizuoja ir dalyvauja seminaruose eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais.

Ateityje IAE laukia atsakingų darbų metas, kurių įgyvendinimo eigoje bus susiduriama su naujais iššūkiais ir uždaviniais, todėl labai svarbus Europos Komisijos palaikymas. Ypač vertinamas EP palaikymas derybose dėl Lietuvos prašomos uždarymo darbų finansavimo sumos po 2020 metų. IAE be galo svarbu turėti reikiamą finansavimą planuojant pagrindinius darbus – reaktoriaus zonos išmontavimą, kurį pradėjus jau darbai negalės būti sustabdyti.

Pagrindiniai IAE ateities siekiai ir tikslai nesikeičia – sėkmingai užbaigti panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų ir kitus eksploatavimo nutraukimo darbus, ieškoti naujų įmonės veiklos efektyvumo didinimo būdų, tęsti įrangos išmontavimo darbus bei saugiai sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas. IAE laukia atsakingų darbų laikotarpis, kadangi Lietuva yra pirmoji šalis pasaulyje, kuri po kuro iškrovimo rengiasi RBMK tipo reaktoriaus, jo įrangos ir susijusių sistemų išmontavimui. IAE tikslas – ne tik laiku, saugiai ir efektyviai įgyvendinti eksploatavimo nutraukimą, bet ir įgyti patirtį, kurios dėka įmonė galėtų konkuruoti tarptautiniame lygyje ir dalyvauti tarptautiniuose branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo projektuose.

IAE eksploatavimo nutraukimo darbai didžiąja dalimi (86 proc.) yra finansuojami ES lėšomis.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: