Autorių nuotr.

Inovatyvių mokytojų vizitas Bulgarijoje

Vasario 13-17 d. d. vyko baigiamasis, projekto Erasmus+  „Inovatyvus mokytojas-sėkmingas mokinys”, etapas. Šį kartą į Bulgariją, Zlatitsos bendrojo lavinimo mokyklą „Sveti Paisiy Hilendarski“ vyko Panevėžio miesto „Vyturio“ progimnazijos logopedė-specialioji pedagogė Judita Butkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Vitalija Jėčiuvienė.

Darbuotojų dėstymo ir mokymo mobilumui pasiruošėme kartu su kolegėmis iš Šiaulių Ringuvos bei Sanatorinės mokyklų.

Vietinėje miestelio ugdymo įstaigoje mus labai šiltai pasitiko direktorė Emilia Mikova bei projekto koordinatorė, mokyklos psichologė Donka Slavcheva. Pirmiausia apžiūrėjome priešmokyklinio bei pradinio ugdymo korpusą, visas jame esančias aplinkas, apsilankėme klasėse bei specialistų, dirbančių su specialiųjų poreikių mokiniais, kabinetuose. Pabuvojome vyresniųjų klasių mokinių korpuse įsikūrusiame STEM centre, kuriame pamatėme šiuolaikinėmis, inovatyviomis technologijomis sukurtą ugdymosi aplinką.

Pirmąją vizito dieną kolegės iš Šiaulių pristatė trumpą vaizdo įrašą apie Lietuvą jos istoriniame ir šiuolaikiniame kontekste. Anglų kalbos mokytoja Vitalija pateikė pagrindines Lietuvos švietimo sistemos gaires. Vėliau kartu su logopede-specialiąja pedagoge Judita papasakojo apie Panevėžio miestą bei „Vyturio“ progimnaziją. Su Bulgarijos švietimo sistema, Zlatitsa miesto mokykla mus supažindino dvyliktokai.

Pagrindinis šio projekto tikslas buvo sužinoti bei praktiškai pamatyti, kokie inovatyvūs ugdymo(si) metodai, strategijos taikomi ugdymo procese. Taip pat, kokia pagalba teikiama SUP mokiniams. Šio projekto koordinatorė, psichologė Donka papasakojo, kad mokykloje mokosi apie 430 mokinių, iš kurių 31 turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagalbą mokykloje jiems teikia specialieji pedagogai, psichologai, logopedai ir mokytojo padėjėja. Pagrindiniu prioritetu yra naujovės klasėse ir įtraukusis ugdymas. Stebėdamos pamokas galėjome tuo įsitikinti pačios. Visuose kabinetuose įrengtos šiuolaikinės, skaitmeninės ugdymosi aplinkos ir priemonės. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis su visais kartu klasėje. Jų individualus tvarkaraštis derinamas su klasės ir specialistų tvarkaraščiais. Taip pat skatinamas visapusiškas bendradarbiavimas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais. Atsižvelgiama į jų užimtumą ir sudaromos lanksčios darbo sąlygos, kad galėtų padėti savo vaikui mokykloje. Nors keletą kartų per savaitę pabūti savo vaikui pagalbininku pamokose. Mokytojai skiria užduotis atsižvelgdami į mokinio sutrikimą ar negalę, jo gebėjimus.

Turėjome galimybę apsilankyti ir specialistų vedamuose užsiėmimuose. Psichologė pristatė priemonę –  Komunikatorių 5, skirtą lavinti nekalbančius vaikus. Logopedė aprodė savo kabinetą, skaitymo liniuotes ir kitas priemones, supažindino su savo darbo specifika. Stebėjome individualų specialiojo pedagogo darbą su mokine, kuriai sunkiai sekasi suprasti skaitomą tekstą. Taip pat logopedo užsiėmimą atliekant kvėpavimo pratimus su kompiuterine programa.

Tiek pradinių, tiek vyresnių klasių mokiniai pamokų metu stebino savo ramumu, gebėjimu susikaupti ir tyliai dirbti. Visa mokomoji medžiaga pateikiama skaitmeniniame turinyje, mokytojai dažnai skiria mokiniams užduotis, sukurtas Liveworksheets, Kahoot, Sli.do, Storyboard, ClassBuddy programomis.

Stebėjome dešimtos klasės mokinių veiklas integruotoje filosofijos ir dailės pamokoje. Užduotis buvo sukurti komiksus apie antikinius herojus su Storyboard programa arba piešti lapuose.  Komiksų kūrimui taip pat buvo pateikti šių herojų paveikslėliai, kuriuos spalvino mokiniai, turintys specialiųjų poreikių. Jie tokiu būdu dalyvavo grupėje ir pristatė savo darbus.

Paskutinę vizito dieną apsilankėme  neįgaliųjų vaikų ir jaunimo dienos centre. Centro direktorė aprodė visas patalpas, papasakojo, kokios paslaugos teikiamos vaikams.

Šios viešnagės metu susipažinome ne tik su ugdymo procesu, bet ir su Bulgarijos tautinėmis tradicijomis, papročiais. Dalyvavome edukacinėje pyrago kepimo programoje, turėjome pažintinę ekskursiją po Zlatitsa miestelį.

Savaitės pabaigoje turėjome diskusiją apie įtraukųjį ugdymą bei dienos refleksiją. Projekto koordinatorė Donka ir mokyklos direktorės pavaduotoja įteikė visiems dalyviams sertifikatus. Grįžusios gerąja patirtimi pasidalinome su savo įstaigos mokytojais, specialistais. Sieksime kuo daugiau taikyti inovatyvias, šiuolaikiškas priemones savo darbe.

 

Spec.pedagogė- logopedė Judita Butkevičienė

Anglų k. mokytoja Vitalija Jėčiuvienė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: