Iškilminga eisena į bažnyčią. Pasvalio Šv. Jono parapijos bažnyčią. Nuotraukos iš asmeninio archyvo.

Iškilmingai paminėtas Pasvalio Katalikų Moterų šimtmečio jubiliejus

Rugpjūčio 5 d., penktadienį Pasvalio katalikės moterys su Gyvojo Rožinio maldininkais pakvietė  visus tikinčiuosius ir besidominčius Pasvalio katalikių moterų veikla švęsti kartu  Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejų.

Renginys prasidėjo jau rugpjūčio 4 d. Pasvalio Stoties gatvės kapinėse, kur buvo pagerbta  malda, gėlėmis ir degančios žvakutės liepsnele  a.a. Kostancijos Kuosienės, Liucijos Karoblienės, Aldonos – Onos Petkevičienės, katalikių moterų,  kan. Kazimiero Krikščiūno ir visų, šiose kapinėse besiilsinčių motinų  atminimas.

Rugpjūčio 5 d. ryte, katalikės moterys, pasipuošusios šventine apranga ir baltomis skarelėmis, kurios priminė prieškario Lietuvos katalikių moterų  (1939 – 1945 m. ) iškilmių simbolika skubėjo į  LKMS Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos istorinę  akciją – foto sesija  ,,Baltosios skarelės –  Pasvalio Katalikių Moterų  Šimtmečio jubiliejui‘‘.  Joje dalyvavo apie 60 moterų katalikių – iš Vilniaus, Biržų, Palėvenės (Kupiškis ), Panevėžio, Pasvalio – Pušaloto, Saločių, Norių, Tetirvinų kaimų.

Pasibaigus šiai akcijai Katalikės moterys su draugijų, maldos grupelių vėliavomis rikiavosi  šventoriuje iškilmingai eisenai  į bažnyčią. Šią eiseną papuošė  giesmė ,,Marija, Marija‘‘.

Katalikės moterys po šios eisenos, suklupo bažnyčioje Rožinio maldai.

Rožinio maldą vedė garbingas  svečias iš Vilniaus LKMS dv. vad. kunigas Vytautas Rapalis.  Šio jubiliejaus garbei  kunigas Vytautas Rapalis kvietė melstis: už gyvas ir mirusias katalikes moteris, mamas, močiutes, už Lietuvos laisvę, Lietuvos politinius kalinius, tremtinius, už taiką Ukrainoje  buvo meldžiamasi ,,Džiaugsmo slėpiniai‘‘ I dalis.

Atvykus į Šv. Mišias  J.E. Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, renginio dalyvės pagerbė atsistojimu. Šv. Mišias,Pasvalio Katalikų Moterų šimtmečio jubiliejaus garbei aukojo J.E. Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LKMS dv. vad. kunigas Vytautas Rapalis, kunigas Henrikas Kalpokas Pasvalio dekanato dekanas.

J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Šv. Mišių pradžioje pasveikino katalikes moteris, susirinkusias į šį šventinį renginį ir pasidžiaugė kartu jų nuotaikomis bei baltomis skarelėmis.

Savo homilijoje J.E. vyskupas paragino katalikes moteris, kiekvieną dieną žvelgti į Viešpaties Dievo paveikslą ir niekuomet nepavargti savo gyvenime ir veikloje širdies kampelyje išlaikyti stiprybę – begalinę Dievo sūnaus – Jėzaus Meilę.

Šv. Mišių katalikės moteris nešė atnašas: degančią žvakę, lelijas, vynuoges, ruginę duoną – 100, duona ir vynas.

Po Šv. Mišių vyko dar bendra fotosesija.

Moterys katalikės vėl rikiavosi šventinei eisenai į Pasvalio Krašto Muziejų.

Čia vyko renginio tęsinys, kuris vaizdo medžiaga (tekstais ir nuotraukomis)  pristatė Pasvalio katalikų Moterų Draugijos šimtmečio kelią. Renginys pradžioje buvo sugiedota Tautiška giesmė‘‘. Tylos minute buvo pagerbtos  a.a. katalikės moteris ir jų vadovės, kurios ilsisi amžinuose namuose.

Renginio vedėjai Aldona ir Kostas Ramanauskai iš Palėvenės (Kupiškis)  pamąstymais ir pakvietimu į pasimatymus, pakalbino svečius, katalikes moteris iš Vilniaus, Biržų, Palėvenės  (Kupiškis), Panevėžio bei  Pasvalio, Gyvojo Rožinio aktyvius maldininkus iš Pasvalio, Motinos maldos būrelio vadovę, NVO pirmininkus ir narius, Pasvalio Krašto Muziejaus atstovus ir kitus bendraminčius.  Pasveikinimai buvo palydimi padėka – naujai išleista knyga – PKMD šimtmečio jubiliejaus garbei -,,Katalikė moteris – tikėjimo ir lietuvybės skleidėja‘‘ (tai trečioji knyga apie Pasvalio Katalikių Moterų veiklą).

Krašto muziejuje į giesmėmis ir dainomis papuošė Pasvalio aklųjų ir silpnaregių draugijos ansamblis ‘‘VA- TAI – VA‘‘ ir jo pabaigoje iš aukštai į salę pabiro geltoni, žali, raudoni lapeliai su palinkėjimais ,,Dievo palaimos Jums‘‘.

Po renginio tęsinio, visi buvo pakviesti  į agapę – nuoširdžią bendrystę į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos namus.

Atsisveikinant dar  laukė trumpa ekskursija  po Pasvalį. Jos vadovu sutiko būti istorikas Gražvydas Balčiūnaitis.

Pasibaigus šiam garbingam jubiliejaus paminėjimui, kilo naujų minčių, naujų idėjų katalikų moterų veikoje.  Idėjas gera įgyvendinti, kai yra tikra spindinti akyse Viešpaties Meilė , Švč. Mergelė Marijos malonė.

Vlada Čirvinskienė

Nuotraukos iš asmeninio archyvo.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: