Kaitri liepos saulutė sukvietė maldai

Kaitinant  saulutei  liepos 7 d. ryte,  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai rinkosi į savo renginį, kuris prasidėjo susitikimu bažnyčios šventoriuje su Dv. vad. kunigu Dainiumi Kauniečiu.

Kunigas Dainius  visus maldininkus pakvietė į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią renginį pradėti Rožinio malda IV dalimi „Garbės slėpiniai“. Buvo melstasi Popiežiaus bei Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio maldos intencijomis, už ligonius bei Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio gyvus ir mirusius maldininkus, meldžiant Dievo meilės ir gailestingumo ir Šv. Mergelės Marijos bei visų Šventųjų užtarimo.

Šv. Mišias už Gyvojo Rožinio maldininkus bei jų maldos intencijas Šv. Mišias aukojo Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dv. vad. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kunigas Dainius Kaunietis ir mons. Povilas Miškinis. Šv. Mišių eigoje giedojo pritariant vargonams šios bažnyčios vargonininkė Akvilė Kergytė.

Po Šv. Mišių kunigas Dainius maldininkus katechezei „Kas yra Šventieji?“.  Kunigas Dainius Kaunietis katechezės metu kalbėjo: visi pakrikštyti yra šventieji. Šventieji yra didžiulės Dievo šeimos – Bažnyčios nariai. Šios šeimos nariai tarpusavyje bendrauja – dalijasi Dievo malonės dovanomis. Bažnyčia po gilaus tyrimo kai kuriuos savo narius iškilmingai kanonizuoja, t.y. paskelbia turėjus didvyriškų dorybių, išlaikius ištikimybę Dievo malonei ir pasiekus meilės tobulybę bei vienybę su Kristumi.

Šventieji nėra tik praeities didvyriai ar sustingę pavyzdžiai. Jie nuolat atspindėdami Dievo šventumą mus ragina visu gyvenimu gręžtis į Viešpatį. Šventieji mums atskleidžia, kad „šventumo kelių yra daug ir pritaikytų kiekvieno pašaukimui“.

Katechezės pabaigoje kunigas pasakė reikšmingus žodžius , kad  visi esame kviečiami į šventumą, kiekvienas pats turime nueiti šį kelią.

Po katechezės kunigas Dainius pakvietė maldoje sustoti prie kunigo Alfonso Lipniūno portreto, kuri visuomet puošia gyvos gėlės  ir melsti Dievo užtarimo, kad būtų pakeltas į altoriaus garbę.

Renginio pabaigoje Gyvojo Rožinio maldininkai leidosi į piligriminę kelionę, kurios tikslas buvo aplankyti Šventųjų kalnelį – Pasvalio Smegduobių parke.  Ten keliavo tik ištvermingiausi piligrimai su kunigo Dainiaus nuoširdžia pagalba. Einant į Šventųjų skulptūrų kalnelį buvo trumpai priminta vienintelio pasaulyje  Smegduobių parko  bei Šventųjų kalnelio įkūrimo istorija. Kartu su kunigu Dainiumi malda aplankėme kiekvieną Šventųjų kalnelio skulptūrą.

Susitikome su Šv. Cecilija, Šv. Agota, Šv. Ona, Šv. Antanu, Šv. Petru, Šv. Kristoforu, Šv. Barbora. Skulptūras sukūrė tautodailininkų grupė „Šilo geniai“. Jas pašventino Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kunigas Modestas Juodvalkis – 2011 m. rugsėjo 17 d.

Aplankius Šventųjų kalnelį, tarsi tapome nors garstyčios grūdeliu šventesni. Gražus tas mūsų Smegduobių parkas. Ilgai dar sėdėjome pušų paunksnėje kartu su kunigu Dainiumi dalinomės Gerąja Naujiena ir kalbėjomės apie Gerumo akciją bei dalyvavimą vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresą, kuris vyks Rokiškio dekanate.

Džiaugiamės Pasvalio dekano kunigo Henriko Kalpoko, monsinjoro Povilo Miškinio, dv.vad. kunigo Dainiaus  Kauniečio   globa bei  geranorišką  paramą organizuojant Gyvojo Rožinio renginius.

Dėkojame Dievui ir Švč. Mergelei Marijai už suteiktą stiprybę ir palaimą šios dienos kuklioje ir dvasingoje bendrystėje.

 2021 m, liepos 10 d.                            Vlada Čirvinskienė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: