Katechezė Pasvalyje – Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas

,,Šventas Kunigas,

Šventas Žmogus,

Šventas Lietuvis .‘‘

             ( Kazys Bradūnas )

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai iš   Daujėnų,  Gulbinęnų, Joniškėlio, Krinčino  Pasvalio, Saločių,  Skrebotiškio, Smilgių parapijų,  rudens laikmetyje  rinkosi į kasmėnesinį susibūrimą.  Jame taip pat  dalyvavo  Pasvalio KMD narės  Marijos Legiono  maldininkai.    Susibūrimas  prasidėjo Šv. Mišiomis  Pasvalio Šv. Jono parapijos bažnyčioje.  Šv. Mišias aukojo Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas  šios bažnyčios parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys.  Kun. Ernestas  švęsdamas Eucharistiją daug  nuoširdžių žodžių skyrė  Gyvajam Rožiniam  ir rožinio maldos galiai  bei kvietė visus maldininkus aktyviai  atsiliepti spalio  mėnesį  į Popiežiaus  kvietimą.

Po Šv. Mišių visi  maldininkai buvo pakviesti  į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos namus.  Čia vyko katechezė  skirta  Dievo tarnui kunigui Alfonsui Lipniūnui. Ją vedė postulatorius kun. Vitalijus Kodis iš Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios.

Kun. Vitalijus Kodis  išsamiai ir detaliai, panaudodamas vaizdinę medžiagą pateikė  daug faktinės ir istorinės medžiagos bei žmonių gyvais liudijimais pristatė kun. Alfonso Lipniūno ( 1905 03 12 – 1945 03 28 ) gyvenimo kelią, dvasinę veiklą bei kankinystę

 Kunigas A. Lipniūnas buvo aktyvus ateitininkas. Valdžiai uždraudus ateitininkų organizacijas, jis su moksleiviais dirbo pogrindžio sąlygomis. To meto tautininkų valdžia net buvo pradėjusi jo sekimo bylas. Ne kartą buvo sulaikytas ir tardytas, net atliktos kratos neturint leidimo. Nepaisydamas persekiojimo, jis nenutraukė savo ateitininkų veiklos.

 Kunigas A. Lipniūnas  visus savo  40 metų išliko idealistas, o savo tikėjimą į Dievą paliudijo kankinio mirtimi.

,,Taurūs tautinės bendruomenės nariai ir geri Tėvynės sūnūs . Visi savo Tėvynę karštai mylėjo, dėl jos daug sielojosi, daug dirbo, kentėjo ir daug rizikavo. Tik dar ne laikas kelti į viešumą visa, ką jie darė ir kaip jie Tėvynei tarnavo. Ateitis tą atitaisys. Jie  ištrėmime ilgėjosi Tėvynės, apie ją svajojo ir su tuo giliu ilgesiu užgeso.‘‘ (Leidinukas ,,Dievo tarnas  kunigas Alfonsas Lipniūnas).

,,Žmogaus gyvenimas prilygsta gėlės išdygimu, pražydėjimu ir nuvytimu. Štai žmogus pasirodo žemėje ir po valandėlės dingsta amžių bedugnėj – laimingoj ar nelaimingoj – Danguje ar Pragare. Dėl Dievo, dėl amžinos laimės nesunku žmogui trumpoj šios žemės kelionėj nors ir didžiausius sunkumus iškęsti: išjuokimus, paniekinimus, ar net paaukoti sveikatą ir gyvybę.‘‘ ( Leidinukas ,,Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas )

Pasibaigus katechezei  šio pranešimo tema dar vyko diskusija.

Atsisveikinant  postulatorius – kun. Vitalius  apdovanojo visus klausytojus  įvairia vaizdine medžiaga  skirta kun. Alfonsui Lipniūnui  bei  nuoširdžiai  kvietė įsigyti ir  skaityti  knygą :  Stasys Yla  ,, Kunigas Alfonsas Lipniūnas‘‘  bei  maldomis, liudijimais, aukomis prisidėti prie kun. Alfonso Lipniūno  beatifikacijos bylos  rengimo. 

Išvykdamas iš Pasvalio kunigas Vitalijus Kodis  dar  apsilankė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje  bei domėjosi surinkta medžiaga apie kun. Alfonsą Lipniūną.   

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: