Advokato Česlovo Petraškevičiaus vila

Česlovas Petraškevičius gimė 1886 metais kovo 15 dieną Biržų apskrities Saločių valsčiaus Mitrišiūnų kaime. Aukso medaliu baigęs Rygos gimnaziją studijavo teisę Petrapilyje. Mokslus baigė...

Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas

Vykstant kovoms dėl Lietuvos Nepriklausomybės, 1919 m. gegužės 12 d. karininkas Jurgis Kubilius Ukmergėje pradėjo organizuoti savanorių dalinį, kuris netrukus buvo pavadintas Ukmergės batalionu....

Nepriklausomybės aikštė Panevėžyje

Viena iš senesnių Panevėžio aikščių – būsimoji Nepriklausomybės aikštė, minima jau 18 amžiuje.  Jos istorija susijusi su vienuolių pijorų atvykimu 1727 metais.  Tai buvo...

Lietuvos Nepriklausomybės paminklui statyti komiteto veikla Panevėžyje

Lietuvos nepriklausomybės paminklui statyti komitetas pirmąkart įsteigtas Panevėžyje dar 1924 metais. Jo tikslas buvo pastatyti Nepriklausomybės paminklą Panevėžyje. Tą idėją įgyvendinti patikėta skulptoriui Juozui...

Lietuvos kariuomenės savanoriai karo invalidai su daktaru Jonu Basanavičiumi

Nepriklausomybės kovose dalyvavo apie 10 tūkst. savanorių, kuriems teko susigrumti su atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės priešais. Ypač didelį pavojų kėlė 1919 m. sausį įsiveržusi...

Savanorių aikštė Panevėžyje

Savanorių aikštė Panevėžyje atsirado gana vėlai. Ji priklauso prie jauniausių Panevėžio aikščių. Seniau tas rajonas, kuriame atsirado ši aikštė Panevėžyje, buvo vadinamas "Slobodkos“ rajonu...

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė apie tautos nepriklausomybės šventę

Rašytoja ir aktyvi visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Panevėžio valstybinėje gimnazijoje mokytojavo 1919–1924 metais. Stengdamasi ugdyti mokinių kūrybiškumą, ji jau pirmaisiais savo mokytojavimo metais šeštadieniais...

Panevėžio šauliai lenkų fronte 1920 metais

1920 metai  buvo pakankamai sudėtingi – vis dar vyko kovos dėl Nepriklausomybės įtvirtinimo. Iškilo pavojus iš Lenkijos pusės. 1920 m. rugsėjo 17 d. buvo...

Panevėžio mokytojų seminarijos skautai

1922 metų gruodžio mėnesį (kitur nurodoma 1923m. sausio 15 dieną) Panevėžio mokytojų seminarijoje įsikūrė mišri ,, Vaidoto“ draugovė. Jos globėju buvo seminarijos direktorius Juozas...

Iš redaktoriaus išbraukytų Onos Sapiegienės prisiminimų

Ona Sapiegienė Antrojo pasaulinio karo metais Panevėžyje dirbo apskrities ligoninėje medicinos sesele. Sovietmetyje „Panevėžio tiesos“ laikraščio redaktoriui Alfonsui Dageliui paprašius, ji apie karo išgyvenimus...

Vilniaus skautai Panevėžyje 1928 metais

1928 metais Panevėžio skautai sulaukė brangių svečių. Juos aplankė Vilniaus skautai. Vilniuje skautai veikė nuo 1918 metų. Juos įkūrė Petras Jurgėla. Tai buvo pirmieji...

Pirmasis Panevėžio vyskupijos eucharistinis kongresas

Pirmas pasaulinis maldininkų suvažiavimas vyko Prancūzijoje Avinjono mieste 1874 metais. Jį organizavo Marija Morta Tamisier ir finansinis rėmėjas šilko pramonininkas Filibertas Vro. Panevėžyje pirmasis vyskupijos...

Žaliųjų sužlugdyta stadiono rekonstrukcija

Dabartinis Panevėžio „Aukštaitijos“ stadionas įrengtas 1965 metais. Žvelgdami į jo varganą būklę, prisiminkime 1989 metais Žaliųjų judėjimo sužlugdytą stadiono rekonstrukciją. Dėl leidimo rekonstruoti stadioną Panevėžio...

Lietuvių prekybininko Prano Vanago parduotuvė Panevėžyje

Respublikos laikais Panevėžyje vyraujantį vaidmenį vaidino žydų tautybės prekybininkai. Bet 4 dešimtmetyje jau atsirasdavo vis daugiau ir lietuvių valdomų tokių įmonių. Panevėžyje prekybos įmonę...

Apie Panevėžio kultūros rūmų statybą sovietmetyje

Suprojektuoti jie buvo 1977 metais, „Ekrano“ gamyklos pastatyti 1987 metais, po dar beveik 10 metų perduoti už skolas Panevėžio miesto savivaldybei. Tokia dabartinio Kultūros centro...

Panevėžio žemės ūkio draugija

Panevėžio žemės ūkio draugija įsteigta Panevėžyje dar carinės Rusijos laikais. Vėliau jos veikla nutrūko. Jos veiklą sutrikdė pirmasis pasaulinis karas. 1921 metais spalio mėnesį įkurta...

Negavus lėšų teatro remontui, paprašė perleisti gyvenamąjį namą

Šaulių namų su teatro sale patalpos, kuriose 1941 metais įsikūrė Panevėžio dramos teatras, buvo menkos ir ankštos. Jau po karo jas buvo planuota perstatyti...

Panevėžio miesto turgus

Jau prieš kelis šimtmečius minima Panevėžyje Turgaus aikštė. Joje ir būdavo miesto turgus. 1912 metų šaltiniai mini, kad Panevėžyje į Ukmergės gatvę nukeltas arklių...

Panevėžio miesto sodas

Respublikos gatvė buvo pagrindinė miesto gatvė Respublikos laikais. Joje labiausiai mėgdavo lankytis ir poilsiauti miestiečiai. Panevėžio miesto sodas buvo mėgstama panevėžiečių poilsio vieta. 1923 metais...

Pirmasis panevėžiečių pasirodymas Lietuvos radijuje

Respublikos laikais svarbia informavimo priemone tapo radijas. Lietuvos radijo įkūrimo data laikoma 1926 metų birželio 12 diena. Tada radijo laida pirmąkart transliuota iš Kauno....

Karas ir literatūros almanachas „Vagos“

Nacistinės Vokietijos okupacijos metais knygų leidyba buvo smarkiai suvaržyta. Nežiūrint to, 1944 m. kovo mėnesį Panevėžyje buvo įkurta knygų leidykla ir rengiamasi išleisti literatūros...

Dembavoje planuota pastatyti estradą

1980 metais užtvenkus Nevėžį, tarp „Ekrano“ marių ir Pajuosčio plento planuota įrengti poilsio zoną, o pakrantėje prie Dembavos pušyno pastatyti masinių renginių estradą. Pagal parengtą...

Iš mokyklos vardo suteikimo istorijos

Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla jos rūmus projektavusio architekto Vytauto Žemkalnio vardu pavadinta 1993 metais. Po dviejų metų mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Iš Panevėžio apskrities archyve...

,,Šarūno“ jūros skautų draugovė

Panevėžyje pirmieji skautai įsikūrė 1920 metais. Pirmoji įkurta draugovė buvo ,,Kęstučio“ skautų draugovė. Jį įkurta 1920 metų spalio mėnesį. Jos įkūrėjas karininkas Vladas Rozmanas. 1924...

Marijonų koplyčia sovietmetyje

Apie Panevėžio marijonų vienuolyno Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčią sovietmetyje žinoma labai nedaug: uždaryta 1949 metais, joje buvo archyvas, vėliau vaikų dailės mokyklos...

Panevėžio miškų technikos mokykla ( 20 a. 3 dešimt.) Fotografija

1921 metais M. Konkulevičius ėmėsi Panevėžyje organizuotis miškų technikos kursus, kurie vėliau išaugo į Panevėžio miškų technikos mokyklą. Jis ir tapo šios mokyklos direktoriumi....

Paminklo nužudytiems Panevėžio apskrities ligoninės gydytojams atidengimas (1943). Fotografija

1941 m. iš birželio 25 dienos į birželio 26 d. Panevėžyje, NKVD-NKGB būstinės rūsyje Vasario 16-osios g., besitraukiančių sovietinių saugumiečių ir raudonarmiečių nukankinti trys...

Panevėžio realinė mokykla evakuacijoje

1914 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas Panevėžį pasiekė 1915 m. vasarą. Traukiantis rusų kariuomenei, kartu su gyventojais, įstaigomis į Rusijos gilumą...

Salomėja Nėris Panevėžyje 1934-36 m. Fotografija. 20a. 4 dešimtmetis

Salomėja Bačinskaitė gimė Vilkaviškio apskrities Alvito valsčiaus Kiršų kaime. Tėvai buvo pasiturintys valstiečiai. Tėvas buvo pažangus ūkininkas bendravęs su knygnešiais, bet kartu simpatizavo socialistinėms...

Apie Juozą Miltinį ir naujų teatro rūmų statybą

Šie nauji teatro rūmai pastatyti 1967 metais. Architekto Algimanto Mikėno jie suprojektuoti atsižvelgiant į režisieriaus Juozo Miltinio reikalavimus. Šįkart pažvelkime ką apie naujų teatro...

Reklama


REKLAMA


MES FACEBOOK'E

REKLAMA