1. Home
  2. Istorijos puslapiai

Kategorija: Paveldas

Dekoratyvinė skulptūra „Pramonė“

Dekoratyvinė skulptūra „Pramonė“

Ši skulptūra, vaizduojanti pramonę, pastatyta 1979 metais skverelyje prie „Garso“ kino teatro. Ją sukūrė neseniai miręs žinomas Lietuvos skulptorius Bronius Vyšniauskas (1923 – 2015). Sovietmetyje Valstybinio televizijos ir radijo komiteto paskelbtame konkurse „Darbo našumas –

Skaityti daugiau
Panevėžio pirmoji pradinė mokykla

Panevėžio pirmoji pradinė mokykla

Carinės Rusijos valdymo laikais Panevėžio mieste buvo tik kelios pradinės mokyklos. Jos buvo nuomojamose patalpose. 1918 metų sausio 1 dieną atidaryta pirma pradinė mokykla. Nuo 1919 metų buvo nuomuojamose patalpose adresu Šeduvos gatvė Nr.26. Tai

Skaityti daugiau
Buvo abejingi J. Lindės – Dobilo atminimui

Buvo abejingi J. Lindės – Dobilo atminimui

Rašytojas, kunigas ir pedagogas Julijonas Lindė - Dobilas paliko ryškius pėdsakus Panevėžio kultūros ir švietimo istorijoje. Su jo atminimu susijęs ir į istorijos paminklų sąrašus įrašytas namas Panevėžio valdžios buvo nugriautas sovietmetyje. Tai realinės mokyklos

Skaityti daugiau
Panevėžio mažoji kunigų seminarija

Panevėžio mažoji kunigų seminarija

Nemažai buvo dedama pastangų Panevėžyje įkurti mažąją kunigų seminariją. Naujų seminarijų steigimas buvo numatytas pagal 1927 metų konkordatą Lietuvos vyriausybės su Vatikanu. Tos kalbos buvo pradėtos dar seniai. 1928 metais sausio 3 dieną vyskupas K.

Skaityti daugiau
Panevėžio apskrities savivaldybės pastatas

Panevėžio apskrities savivaldybės pastatas

Panevėžio apskritis ilgai neturėjo savo veiklai pritaikyto pastato. Iš pradžių Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas dirbo pastate Vasario 16 gatvėje. Viršininko butas buvo Marijos gatvėje. 1933 metais apskrities viršininkas ir administracija įsikėlė į naujas patalpas

Skaityti daugiau
Apie malūnus, sparnus ir žygius

Apie malūnus, sparnus ir žygius

Atkurtas autentiškas vėjo malūno, stovinčio prie J. Basanavičiaus gatvės, vaizdas. Tą, ką per daug metų negalėjo padaryti miesto valdžia ir buvę savininkai, pernai atliko malūną įsigijusi bendrovė „Deliuvis“. Šis ir toliau prie „Žemynos“ progimnazijos stovintis

Skaityti daugiau
Juozo Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

Juozo Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

1919-1929 metais gyvendamas Panevėžyje, skulptorius Juozas Zikaras be kitų reikšmingų darbų sukūrė ir Panevėžio valstybinei gimnazijai skirtą bareljefą. Ši gimnazija, kur skulptorius dirbo piešimo mokytoju, suvaidino svarbų vaidmenį jo gyvenime ir kūryboje. Deja, minėtas gimnazijos

Skaityti daugiau
Panevėžio dailininkų protestas

Panevėžio dailininkų protestas

Šis protestas kilo 1984 metais, kai Panevėžyje buvo pradėtas griauti skulptoriaus Juozo Zikaro namas. Tai bene pirmasis viešas panevėžiečių pasipriešinimas sovietinės valdžios savivalei. 1984 metais apie pertvarką ir viešumą dar nebuvo nė kalbos. Galimybių atvirai

Skaityti daugiau
Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas

Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas

Bankų užuomazgos Panevėžio mieste atsirado 19 amžiaus antroje pusėje. Apie 1880 metus buvo įsteigta Povilo Puzino skolinamoji kasa. Ją P.Puzinas įsteigė kartu su Černiausku. Veikė iki 20 amžiaus pradžios. 1881 metais Panevėžio mieste įsisteigė Panevėžio

Skaityti daugiau
Kur Balys Sruoga gyveno Panevėžyje?

Kur Balys Sruoga gyveno Panevėžyje?

Rašytojas Balys Sruoga 1906 – 1914 metais Panevėžyje mokėsi realinėje mokykloje. Šį jo gyvenimo laikotarpį leidinyje „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727 – 2002“ aprašė Vytautas Baliūnas. Čia jis pateikė duomenų ir apie rašytojo Panevėžyje gyventą

Skaityti daugiau
Paminklas savanoriams Panevėžio Katedros kapinėse

Paminklas savanoriams Panevėžio Katedros kapinėse

1918 m. vasario 16 d. atkurta Nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tuo metu tebevyko pirmasis pasaulinis karas. Lietuvai ginant Nepriklausomybę reikėjo kovoti net su trimis grėsmingais priešais. Jauna Lietuvos kariuomenė iškovojo nemažai šaunių pergalių. Savanoriai iš visos

Skaityti daugiau
Paminklas „Laisvės daina“

Paminklas „Laisvės daina“

Šis paminklas pastatytas sovietmetyje prie Vilniaus – Velžio kelio sankryžos. Skulptūra vaizduoja moterį, aukštyn pakeltose rankose laikančią laisvės vėliavą. Paminklo autorius – skulptorius Antanas Dimžlys (1920-2010), architektas Tautvydas Miknevičius. 2006 metais išleistoje prisiminimų knygelėje „Kelionė

Skaityti daugiau
Bernardo Bučo Vytauto Didžiojo biustas Panevėžio kraštotyros muziejuje

Bernardo Bučo Vytauto Didžiojo biustas Panevėžio kraštotyros muziejuje

Būsimasis skulptorius Bernardas Bučas gimė 1903 metais lapkričio 18 dieną Panevėžio apskrities Smilgių valsčiaus Naurašilių kaime. Jis augo gausioje šeimoje, iš kurios užaugo 2 seserys ir 5 broliai. Bernardas buvo vyriausias vaikas. Jis mokėsi Smilgių

Skaityti daugiau
Blaivybės ir atgimimo kryžius

Blaivybės ir atgimimo kryžius

Pastatytas 1990 metais, kai Panevėžyje birželio 9 d. buvo pasitiktas M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio iš Vilniaus į Kryžių kalną nešamas kryžius. Panevėžiečių pastatytą kryžių sukūrė kunigas Algis Neverauskas, Gediminas Vasiliauskas ir Erikas Urbonavičius. Tuomet tautinio

Skaityti daugiau
Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko pastatas

Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko pastatas

Bankų užuomazgos Panevėžio mieste atsirado 19 amžiaus antroje pusėje. Apie 1880 metus buvo įsteigta Povilo Puzino skolinamoji kasa. Ją P. Puzinas įsteigė kartu su Černiausku. Veikė iki 20 amžiaus pradžios. 1881 metais Panevėžio mieste įsisteigė

Skaityti daugiau
Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra

Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra

1908 m. būsimoji Katedra pradėta statyti kaip šv. Stanislovo bažnyčia (leidimas statybai gautas 1904 m. kovo 22 dieną), kuri turėjo tapti antra Panevėžio parapijine bažnyčia. Iki Pirmojo pasaulinio karo sumūryti tik pamatai. Pastatyta klebonija (koplyčia),

Skaityti daugiau
Užmiršto architektūros paveldo pėdsakais

Užmiršto architektūros paveldo pėdsakais

Pagal žymaus architekto Vytauto Landsbergio – Žemkalnio parengtus projektus praėjusio šimtmečio tarpukario metais Panevėžyje buvo pastatytas gyvenamasis namas (1928), mergaičių gimnazija (1932) ir apskrities ligoninės priestatas (1936). 1985 metais statant devynaukštį ligoninės korpusą, senasis ligoninės

Skaityti daugiau