Ketvirtadienį posėdžiaus miesto Tarybos nariai

Šį ketvirtadienį. liepos 1 d. 9 val. vyks nuotolinis Tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 44 klausimus:

1. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021–2023 metų veiklos plano, socialinės ir ekonominės plėtros programų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė).

2. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-32 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė).

3. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-377 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, D. Bajorūnė).

4. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-282 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė, L. Riaubienė).

5. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-149 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-51-11 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (M. Navaruckis).

6. Dėl Savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-44-8 „Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Panevėžio miesto savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

7. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kai Savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

8. Dėl pritarimo papildomo susitarimo Nr. 5 prie 2014 m. kovo 31 d. žemės nuomos ir infrastruktūros priežiūros perdavimo sutarties Nr. 22-450 sudarymui (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

9. Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, remiantiems sporto, kultūros ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje, teikimo taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-303 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, remiantiems kultūros, meno, sporto ir mokslo veiklas Panevėžio miesto savivaldybėje, taikymo taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-350 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (J. Leipus, D. Pilkauskienė).

10. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio miesto viešosiose vietose taisyklių ir leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (J. Leipus, K. Buinauskienė).

11. Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-85 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-91 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (J. Leipus, K. Buinauskienė).

12. Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 1-12-4 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo, Savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-26-19 1, 2, 3, 5, 6 punktų ir 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-32-12 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (J. Leipus, R. Servienė).

13. Dėl koncesijos pripažinimo tikslinga (J. Leipus, V. Kuodienė).

14. Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Panevėžio miesto Bendrijų gatvės kapitalinio remonto darbai“ ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Linkonas).

15. Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Panevėžio miesto Kazio Naruševičiaus gatvės dalies (nuo Kazio Naruševičiaus g. 16 iki Panevėžio miesto ribos) kapitalinio remonto darbai“ ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Linkonas).

16. Dėl leidimo vykdyti viešojo pirkimo „Panevėžio Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g., Panevėžyje rekonstravimo projektas“ I etapo (Elektronikos g., Tinklų g.) rekonstrukcijos darbus ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Linkonas).

17. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-171 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-392 pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios (T. Karosienė).

18. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-293 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T. Karosienė).

19. Dėl Jaunųjų specialistų pritraukimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo 2021–2023 m. programos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-231 „Dėl Jaunų specialistų pritraukimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas ir pedagogų perkvalifikavimo programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, A. Gabrėnienė).

20. Dėl Panevėžio miesto mokinių, pasiekusių geriausių rezultatų dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose mokslo ir meno srityse praėjusiais mokslo metais, ir juos rengusių mokytojų apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-163 ,,Dėl Mokinių, pasiekusių geriausių rezultatų mokslo ir meno srityse praėjusiais mokslo metais, apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, V. Bartašienė).

21. Dėl Panevėžio „Minties“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-178 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, K. Linkonaitė).

22. Dėl Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-261 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, K. Linkonaitė).

23. Dėl Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-195 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, K. Linkonaitė).

24. Dėl Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro pavadinimo pakeitimo, nuostatų patvirtinimo, pavedimo Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro direktoriui ir Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1-169 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, K. Linkonaitė).

25. Dėl Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-145 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, K. Linkonaitė).

26. Dėl Panevėžio „Aušros“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 1-139 2.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, K. Linkonaitė).

27. Dėl Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-235 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, K. Linkonaitė).

28. Dėl Panevėžio miesto tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų plano patvirtinimo (D. Vadluga, R. Taučikienė).

29. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 1-236 „Dėl Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo, jos įgyvendinimo administratorių paskyrimo ir įpareigojimo Savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1-264 pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga, A. Šatas).

30. Dėl būstų įsigijimo Savivaldybės nuosavybėn (D. Vadluga, L. Marazaitė).

31. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

32. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

33. Dėl Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

34. Dėl negyvenamųjų patalpų (A. Jakšto g. 1) perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio m. sunkiosios atletikos sporto klubui „Jėga“ (D. Vadluga, J. Petrauskė).

35. Dėl Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl nekilnojamojo turto (A. Jakšto g. 1 ir Taikos al. 11) perdavimo pagal panaudos sutartis irklavimo sporto klubui „Panevėžys“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

36. Dėl nekilnojamojo turto (Savanorių a. 12) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgaliųjų žmonių centrui (D. Vadluga, J. Petrauskė).

37. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1-462 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-349 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

38. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-447 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-370 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

39. Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-444 „Dėl Savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-4-24 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, J. Petrauskė).

40. Dėl prašymo perduoti Panevėžio miesto savivaldybei valdyti naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo (S. Glinskis, V. Baublienė).

41. Dėl dalies žemės sklypo nuomos ir įgaliojimo suteikimo (S. Glinskis, V. Baublienė).

42. Dėl sutikimo nustatyti sanitarinę apsaugos zoną Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (kadastro Nr. 2701/0034:103, Pažalvaičių g. 7, Panevėžys) (S. Glinskis, N. Tamonienė).

43. Dėl Marijonų sodo pavadinimo suteikimo (S. Glinskis, N. Tamonienė).

44. Dėl memorialinės lentos įrengimo Panevėžio mieste (S. Glinskis, N. Tamonienė).

Tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai www.panevezys.lt.

Komunikacijos skyrius 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: