Komandinė švietimo pagalba – sėkmės garantas

Šių metų gegužės 10 d. Panevėžio kolegijoje vyko Panevėžio ikimokyklinių mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio surengta mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos švietimo pagalbos teikėjams, ikimokyklinių mokyklų mokytojams, vadovams – ,,KOMANDINĖ ŠVIETIMO PAGALBA – SĖKMINGAS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS“. Konferencijos tikslas buvo teoriniu ir praktiniu aspektu aptarti veiksnius, kurie lemia sėkmingą komandinę švietimo pagalbą. Renginio metu stengtasi paanalizuoti šias problemines sritis:

  • komandos formavimo ypatumai mokyklos vadovų akimis,
  • tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba, siekiant sėkmingos komandinės švietimo pagalbos,
  • efektyvaus bendradarbiavimo su tėvais galimybės, teikiant komandinę švietimo pagalbą,
  • mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo dermė ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus,
  • fizinis ugdymas ir sveikatos stiprinimas – svarbi komandinės švietimo pagalbos dalis,
  • vaiko sėkmė – socialinė – emocinė sveikata.

Plenariniame  konferencijos posėdyje pranešimus skaitė Šiaulių universiteto docentė  daktarė Lina Miltenienė, Panevėžio kolegijos dėstytojas psichologas Ramūnas Jukna, Lietuvos autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai“ valdybos narė Kristina Košel-Patil. Intelligent Creation vykdomoji direktorė Vilija  Malinauskaitė pravedė praktinį užsiėmimą ,,Efektyvios komunikacijos komandoje principai“.

Antroje renginio dalyje veiklos vyko keturiose sekcijose, kur buvo perskaityti 9 žodiniai pranešimai. Komandinio darbo ypatumais dalinosi Panevėžio lopšelio-darželio ,,Jūratė“ pavaduotoja ugdymui, logopedė metodininkė Dalytė Milaševičiūtė, Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimo pagalbos organizavimui Daiva Ramanauskienė kalbėjo apie institucinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ,,Šviesos“ specialiojo ugdymo centro specialioji pedagogė, mokytoja konsultantė Rasa Asminavičienė įdomiai pristatė galimybes dirbant su autismo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, o mama Laura Čekanauskienė kalbėjo apie iššūkius auginant ir ugdant ikimokyklinio amžiaus ypatingą vaiką. Neuroedukologė Rėda Makrickaitė-Grigaitienė vedė praktinį užsiėmimą „Neuroedukacija, kaip ugdymo  priemonė psichoemocinei sveikatai stiprinti“. Trečios sekcijos veiklos vyko specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre, kur judesio korekcijos mokytojos Laima Steponavičienė ir Marija Petrutienė, l/d ,,Draugystė“ judesio korekcijos pedagogė Lilija Kryževičienė vedė praktinius užsiėmimus, o l-d ,,Pasaka“ judesio korekcijos pedagogė Alina Ranceva, Šiaulių l/d „Rugiagėlė“ auklėtoja metodininkė Valdonė Krencienė, vyresnioji judesio korekcijos specialistė, mokytoja Indrė Jurgaitienė, vyresnioji logopedė Reda Juockuvienė skaitė pranešimus ir dalinosi savo profesine patirtimi apie fizinį ugdymą ir sveikatos stiprinimą.

Renginyje dalyvavo virš 80 šalies pedagogų. Visus susirinkusius jausmingomis dainomis sveikino Panevėžio V.  Mikalausko menų gimnazijos mokinė Viltė Marija Mačinskaitė. Sveikinimo žodį tarė miesto savivaldybės mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Šileikienė.

Šalies ir miesto pedagogai turėjo galimybę pasidalyti profesine  patirtimi, pasidžiaugti sėkmės istorijomis ir refleksija apie profesinius nusivylimus bei nesėkmes. Įstaigose dirbančių komandos narių veikla negali būti nepriklausoma ir atskira, nors komandos narių funkcijos skirtingos, bet tikslas tas pats – padėti vaikui. Pedagogai apgailestavo, kad daugelyje ikimokyklinių mokyklų vis dar trūksta švietimo pagalbos specialistų, o vieno komandos nario veikla negali užtikrinti kokybiškos švietimo pagalbos.

Konferencijos metu eksponuota 15 stendinių pranešimų. Buvo galima įsigyti ,,Gudragalvio“ ir ,,Lucilijaus“ leidyklos edukacinių priemonių.

Reflektuodami, dalyviai įvardino pagrindinius ingridientus sėkmingai švietimo pagalbai – bendras tikslas, pagarba, kiekvieno komandos nario bendravimas ir bendradarbiavimas be ribų, atvirumas kito nuomonei, kantrybė, empatija, nuolatinis reflektavimas, optimizmas.

Panevėžio ikimokyklinių mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis džiaugiasi pavykusiu renginiu ir jau turi naujų idėjų kaip burti švietimo pagalbos teikėjus, mokytojus, vadovus siekiant sėkmės ypatingų vaikų ugdyme.

Panevėžio ikimokyklinių mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Eglė Mačinskienė


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: