Komandinė švietimo pagalba – sėkmės garantas

Šių metų gegužės 10 d. Panevėžio kolegijoje vyko Panevėžio ikimokyklinių mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio surengta mokslinė-praktinė konferencija Lietuvos švietimo pagalbos teikėjams, ikimokyklinių mokyklų mokytojams, vadovams – ,,KOMANDINĖ ŠVIETIMO PAGALBA – SĖKMINGAS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS“. Konferencijos tikslas buvo teoriniu ir praktiniu aspektu aptarti veiksnius, kurie lemia sėkmingą komandinę švietimo pagalbą. … Tęskite Komandinė švietimo pagalba – sėkmės garantas skaitymą