Kovo 1 d. Panevėžyje prasidės mokinių priėmimas į miesto gimnazijų I ir III klases

Kovo 1 d. 8 val. Panevėžio miesto savivaldybė pradeda mokinių priėmimą į gimnazijų I ir III (jei vaikas keičia ugdymo įstaigą) klases. Jeigu mokinys, baigęs gimnazijos II klasę toliau tęsia mokslą tos pačios gimnazijos III klasėje, kreiptis į Švietimo skyrių nereikia.

Į Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio, „Minties“ gimnazijų I ir III klases mokinius centralizuotai priima Švietimo skyrius (Laisvės a. 23, 102 kab.).

Į Vytauto Žemkalnio gimnazijos I, III klases mokiniai priimami pačioje gimnazijoje.

Pateikiami dokumentai

1. Prašymas (į I klases – 3 priedas, į III klases – 4 priedas).

2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

3. Mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtinta pažymos apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus kopija.

Pastaba: Vaiko sveikatos pažymėjimo, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos pateikti nereikia.

Birželio mėnesį, pasibaigus mokslo metams, per 5 d. d. nuo ugdymo proceso pabaigos Švietimo skyriui būtina pateikti:

dėl priėmimo į gimnazijų I klases – pažymėjimą (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) ar jo kopiją;

dėl priėmimo į gimnazijų III klases – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją bei pažymą apie užsienio kalbų mokėjimo lygį ar jos kopiją.

Dokumentų priėmimas

Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, kol šalyje neatšauktas karantinas prašymai ir visi papildomi dokumentai Švietimo skyriui teikiami tik nuotoliniu būdu.

Teikiant prašymą nuotoliniu būdu turi būti atsiunčiamas užpildytas ir nuskenuotas arba nufotografuotas prašymas, kuris gali būti pasirašytas paprastu arba elektroniniu parašu. Kartu siunčiami nuskenuoti ar nufotografuoti kiti pridedami dokumentai.

Svarbu: visų dokumentų kopijos pradedamos siųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo kovo 1 d. 8.00 val. (anksčiau atsiųsti prašymai neregistruojami). Prašymų siuntėjai apie prašymų gavimą informuojami el. paštu.

Priėmimo kriterijai:

Mokytis į gimnazijas mokiniai priimami pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Jeigu mokinių, norinčių mokytis gimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami:

mokiniai, turintys aukštesnius metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos ar biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus;

mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus (į III klasę);

respublikinių, miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (8-oms, 10-oms klasėms), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ar Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas), pateikę įrodančius dokumentus.

Jei mokinys pagal aukščiau nurodytus kriterijus nepatenka į prašyme nurodytą pirmąją gimnaziją, jam siūloma mokytis kitoje (kurioje yra laisvų vietų) – pagal prašyme nurodytą eiliškumo tvarką.

Priimtų mokinių skirstymas į klases

Švietimo skyrius, gavęs pažymėjimą ir esant būtinumui perskaičiavęs balų sumą, sudaro priimtų mokinių sąrašus bei juos perduoda gimnazijoms. Priimtų mokinių sąrašai skelbiami gimnazijose. Mokiniai į klases skirstomi pagal gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Komunikacijos skyrius 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: