Kovo 1 d. prasidės mokinių priėmimas į miesto gimnazijų I ir III klases

Kovo 1 d. 8 val. Panevėžio miesto savivaldybė pradeda mokinių priėmimą į miesto I bei III klases (keičiant gimnaziją) 2022-2023 mokslo metams. Jeigu mokinys, baigęs gimnazijos II klasę, toliau tęsia mokslą tos pačios gimnazijos III klasėje, kreiptis į Švietimo skyrių nereikia.

Į Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio, „Minties“ gimnazijų I ir III klases mokiniai priimami pagal centralizuotą procesą Švietimo skyriuje.

Į Vytauto Žemkalnio gimnazijos I, III klases mokiniai priimami gimnazijoje.

Prašymai ir visi papildomi dokumentai Švietimo skyriui teikiami nuotoliniu būdu.Dokumentų kopijos el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt laukiamos nuo kovo 1 d. 8.00 val. (anksčiau atsiųsti prašymai programoje neregistruojami). Prašymų siuntėjai apie dokumentų gavimą ir įregistravimą informuojami el. paštu (išsiunčiamas automatinis atsakymas).

Teikiant prašymą nuotoliniu būdu siunčiamas užpildytas ir el. parašu arba ranka pasirašytu parašu patvirtintas bei nuskenuotas ar nufotografuotas prašymas (3 arba 4 forma). Kartu siunčiami nuskenuoti ar nufotografuoti kiti pridedami dokumentai.

Švietimo skyriui pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (į I klases – 3 priedas, į III klases – 4 priedas).

2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

3. Mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtinta pažymos apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus kopija.

Pastaba

Birželio mėnesį, pasibaigus mokslo metams, per 5 darbo dienas nuo ugdymo proceso pabaigos Švietimo skyriui būtina pateikti:

dėl priėmimo į gimnazijų  I klases – pažymėjimo (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) kopiją kartu su mokinio individualia e-NMPP ataskaita;

dėl priėmimo į gimnazijų III klases – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją bei pažymos apie užsienio kalbų mokėjimo lygį kopiją.

Pirmumo tvarka į gimnazijos I klasę priimami mokiniai, turintys aukštesnius metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos ar biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus; į gimnazijos III klasę (esant laisvų vietų) – mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus.

Respublikinių bei miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (8-oms ar 10-oms klasėms), vykusių 2021-2022 m. m. ir patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro arba Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (pateikę įrodančius dokumentus) gauna papildomus balus: I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas.

Jei mokinys pagal aukščiau nurodytus kriterijus nepatenka į prašyme nurodytą pirmąją gimnaziją, jam siūloma mokytis kitoje eiliškumo tvarka prašyme nurodytoje gimnazijoje (esant joje laisvų vietų).

Švietimo skyrius galutinius priimtų į gimnazijas mokinių sąrašus ir dokumentus mokykloms perduoda nuo liepos 1 dienos. Mokinius į klases skirsto ir gimnazistų sąrašus skelbia pačios ugdymo įstaigos.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: