Aukštaitijos naujienosPasvalys

Laisvė – svarbiausia žmogaus ir tautos vertybė

Skirta  Laisvės gynėjų dienai atminti – 1991m. sausio 13 d.

Prieš 28 metus mūsų šalyje buvo juntama nepaprasta drąsa ir  susitelkimas   svarbiam tikslui – kovai už Lietuvos Laisvę. Beginkliai žmonės suvažiavę iš visos Lietuvos, giedodami giesmes, dainuodami patriotines dainas ir  degdami meile Tėvynei , drąsiai stojo prieš  sovietų agresorių. Su  Trispalvėmis , šventųjų paveikslais rankose skanduodami žodžius ,, Lietuva! Laisvė!‘’, jie apjuosė ir saugojo strategiškai svarbius Lietuvos objektus. Lietuva, nors netekusi savo vaikų, atlaikė siautėjančio agresoriaus  smurto atakas.

Sausio 13 dienos įvykiai pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žmonių žuvo.  Šią lemtingą dieną beginkliai žmonės įrodė, kad stipri meilė savo Tėvynei, nenusakomas laisvės troškimas yra stipresnis net už tankus.

Kiekvienas  Lietuvos pilietis, kuriam yra brangi Tėvynė, nėra abejingas šiai iškiliai istorinei datai ir pats aktyviai ruošiasi prasmingam paminėjimui  bei susimąsto apie svarbiausią   žmogaus,   tikėjimo,  tautos tėvynės  vertybę – Laisvę.

Laisvė – viena iš filosofijos kategorijų, charakterizuojanti  žmogaus esybę ir būtį, kurios suteikia asmenybei galimybę mąstyti  ir elgtis pagal savo nuostatas ir norus, o ne verčiamai vidinės ir išorinės prievartos.

Laisvę lengvai pažįsta tas žmogus , kuris visu savo veikimu reiškia tikrąjį žmogiškumą, kuris yra tikintis, teisingas, malonus, kantrus ir tvirtas visame, ką jis daro.

Laisvė apsireiškia per žmogaus esmę. O žmogaus esmė  , kai siela paklūsta Dievo valiai ir gyvena pagal Jo tvarką. Šią brangią Dievo dovaną mes  privalome saugoti ir puoselėti  per visus gyvenimus.  Jeigu nesugebėsime jos išsaugoti , tada galima prarasti ir laisvę.

 Apie laisvę

Tiesa padarys jus laisvus ( Jėzus Jn 8, 32 )

Visa, ko  norite, kad  žmonės jums darytų , jūs jiems darykite ( Lk 6, 31 )

Laisvai gyvena  tiktai tas, kuris su džiaugsmu atlieka savo pareigas ( Ciceronas )

Mes esame tikrai laisvi, kai išsaugojame sugebėjimą svarstyti savarankiškai, kai būtinybė nepriverčia mus ginti svetimų nuomonių ( Ciceronas ).

Žmogus  negali būti laimingas be laisvės ( Dantė ).

Laisvė – aukščiausias tautos gėris ( A. Francas ).

Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl dažnas jos bijo (  George Bernard Shaw ).

Kai iš žmogaus atimate viską, negalite jo valdyti. Jis ir vėl laisvas ( Aleksandras Soldženicynas ).

Kokie bus mokslininkai, menininkai, mokytojai, teisėjai, šventintojai, bet ir kokie didžiųjų ūkių ir pramonės  įstaigų valdininkai, toliau valdininkai ir žmonių atstovai, toks bus visos tautos likimas. Jeigu šiems žmonėms nebus svarbus laisvės klausimas, tautos nepriklausomybei tikrai grės pavojus. ( Vidūnas, Raštai ;t, III. Vilnius: Mintis , 1992, p. 257 – 261).

Nešiokis Lietuvą širdyje.

Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok jiems apie Lietuvą.

Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė.

Iš 1991 01 13 testamento

Vytautas Landsbergis

Laisvė neturi atostogų! ( Algirdas Endriukaitis ).

Tik laisvė leidžia gyventi visavertį  normalų žmogaus gyvenimą.

Popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi  į Baltijos šalis sako, kad ,, laisvė yra turtas, kurį reikia nuolat saugoti ir perduoti  naujoms kartoms kaip brangų paveldą.‘‘

,, Lietuvos diena‘‘ 2018 m. rugsėjo  21 d.

Mokinių mintys iš rašinėlių ,, Niekada neužgesk , mūsų Laisvės žibinte!’’

,,Kiekvienas iš mūsų nešioja savyje žibintą. Tyrą žibintą – Širdį. Bet mus visus lietuvius jungia Laisvės žibintas, kuris sužibo 1991 m. Sausio 13  -ąją dieną, kurią mes visi nešiojame savo ,, žibintuose.’’ Tai istorija, kuri primena visą tai ir žmonės, kurie mums padėjo jį uždegti . Ir liūdime, ir džiaugiamės. Ir verkiame, ir juokiamės. Bet kiekvienas tyros širdies lietuvis, plačiau šypsodamasi gali tarti: aš laisvas, laisvas lietuvis, laisvas lietuvis! Tyra širdimi ir aš tariu :

Liepsnok Laisvės žibinte!‘‘ ( Goda 7 b kl. mokinė )

,,Sausio 13 –oji . Galvoju, kuo ši diena ypatinga. Tai Laisvės gynėjų diena! Manau, kad ši diena yra svarbi kiekvienam žmogui. Šios dienos atminčiai , sugalvojau 4padaryti tai, kas būtų išties labai gražu ir atmintina.

Nutariau:

  • Aš padarysiu žibintą, bet tai bus nepaprastas, o Laisvės žibintas.

Na štai , mano Laisvės žibintas jau padarytas ir jis jau dega. Išėjau į lauką. Aplinkui tylu ir ramu bei tamsu.  O mano galvoje  vis sukasi mintys ir negaliu jų išblaškyti. Mano širdelėje kyla klausimas:

  • Kodėl žudikams negaila beginklių žmonių

Susimąsčiau. Gal man į šį klausimą padės atsakyti tėvai, o gal istorijos mokytoja? Dar pasižiūrėjau Į Laisvės žibintą ir paleidau jį į dangų.

  • Niekada neužgesk, LAISVĖS ŽIBINTE! – garsiai sušukau aš.

Stebėjau jį skrendantį vis aukštyn ir aukštyn. Jis tolo nuo manęs, kol galiausiai jo nebemačiau. Ir bėgau į namus tekina, galvodama apie žibintą, kuris išskrido į dangų kartu su atgal jau negrįžtančiais Laisvės gynėjais.‘‘ ( Armida  7 b kl.mokinė)

,,Liepsnok Laisvės žibinte – gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties, vienybės šviesa!‘‘ (Edvinas 7 b kl.mokinys

,,Niekada neužgesk, LAISVĖS ŽIBINTE!  Mes  visuomet  garbingai saugosime Jūsų atminimą, savo Gimtinę bei Lietuvos valstybę. ( Adomas 7 b.kl. mokinys ).

Sausio 13 dieną dalyvaudami akcijoje ,, Atmintis gyva, nes liudija‘‘  languose uždegsime atminimo žvakeles, kurios vėl ir vėl primins mūsų tautai istorinės dienos įvykių prasmę ir atminties, pagarbos, orumo bei prigimtinės teisės gilesnę sampratą.

Vlada Čirvinskienė, Pasvalys

Nuotraukose:  2011 m. sausis. Pasvaliečiai moksleiviai Seimo rūmuose, dalyvauja Laisvės gynėjų  dienos – 1991m. sausio 13 d. 20 – ties metinių minėjime. 

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Komentarų sistema leidžia skaitytojams išsakyti savo nuomonę, pasidalinti įdėjomis, pateikti papildomos informacijos ar pasiginčyti su oponentais. Redakcija pasilieka teisę pašalinti skaitytojų vulgarius, skatinančius smurtą, įžeidžiančius, skatinančius tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą ir grasinančius komentarus.