Latvygalos gatvės gyventojai nesutinka, kad būtų statomi bendruomeniniai vaikų globos namai

Liepos 10 dieną rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas, Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius ir laikinoji Biržų miesto seniūnijos seniūnė Kristina Undzėniene susitiko su Biržų miesto Latvygalos gatvės gyventojais.

Rajono vadovai norėjo išgirsti gatvės gyventojų nuomonę dėl planų šioje gatvėje statyti bendruomeninius vaikų globos namus. Gatvės gyventojai buvo kategoriškai prieš tai, kad jų gatvėje, laisvoje valstybinėje žemėje, būtų statomi tokie namai. Gyventojų nuomone, tokia kaimynystė jiems bus nesaugi. K. Knizikevičius aiškino gyventojams, kad šiuose namuose bus globojami 8 mažamečiai vaikai, kad jais nuolat rūpinsis 5 darbuotojai. Namuose bus globojami vaikai tik iš Biržų rajono. „Šitiek metų kūrėm gerbūvį, o dabar gražiausią kampelį norite atiduoti vaikams“, „Mes ne prieš vaikus, mes prieš tai, kad vaikus atkeltumėte  čionai, į gražiausią vietą prie ežero“, – tokius argumentus dėstė gyventojai ir siūlė, kur  Savivaldybė galėtų įrengti tokius namus.

Meras V. Jareckas gyventojams pažadėjo: jei visi gatvės gyventojai nusiteikę prieš, bendruomeniniams vaikų globos namams statyti teks ieškoti kitos vietos.

Susitikime buvo aptarti ir kiti klausimai. Vienas iš jų – gatvės asfaltavimo ir vandentvarkos dalykai. Rajono vadovai gyventojams dar kartą išdėstė savo poziciją: gatvė asfaltu bus dengiama tada, kai joje bus įrengti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai. Kuo daugiau gyventojų sutiks prijungti savo namus prie centralizuotų tinklų, tuo greičiau bus atliekami šie darbai.

Gyventojai pateikė savo pasiūlymus dėl eismo saugumo Latvygalos gatvėje (gatve dideliu greičiu važiuoja automobiliai, želdiniai užstoja vaizdą sankryžoje).

Išklausę visus pasiūlymus rajono vadovai žadėjo į juos atsižvelgti planuodami darbus, kvietė gyventojus aktyviai reikšti savo nuomonę ne tik susitikimų metu – rūpimais klausimais bet kada kreiptis į Savivaldybės vadovus.

*

Bendruomeniniai vaikų globos namai – tai trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje, atskirose patalpose (name, bute, kotedže) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai. Jiems sudaromos sąlygos gauti reikalingas paslaugas bei turiningai leisti laisvalaikį bendruomenėje.

Institucinės globos pertvarkos ekspertai teigia: būtina sudaryti tokias sąlygas, kad vaikai jaustųsi augantys savo, o ne valdiškuose namuose, būtų šeimos aplinkoje, bendruomenės apsuptyje, kaip kiekvienas iš mūsų. Institucinės globos pertvarka siekiama, kad be tėvų globos likusiems vaikams netektų augti globos namuose, kad šilumą ir rūpestį vaikai rastų įtėvių ir globėjų šeimose. Arba, šiuo metu dar nesant pakankamai išplėtotam globėjų tinklui, galėtų augti šeimos modelio bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kurie užtikrina vaikų integraciją į bendruomenę, sudaro galimybes augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos aplinkai, įgyti savarankiškam gyvenimui svarbius įgūdžius.

Remiantis Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planu, nuo 2020 metų Lietuvoje neturi likti institucinės globos. Bendruomeniniai globos namai nuo 2020 m. bus vienintelė institucinės globos forma, kurią bus galima teikti. Biržuose laikinai globai vaikus priima globėjai, o nuolatinė globa šiuo metu teikiama šešiolikai vaikų Medeikių vaikų globos namuose „Vaiko užuovėja“. Tačiau Medeikių vaikų globos namai – institucinė įstaiga, tokio tipo įstaigų nuo 2020 m. neturi būti. Medeikių vaikų globos namų patalpose numatoma įkurti vaikų dienos centrą aplinkinių kaimų vaikams, kur jie gaus maitinimą, galės paruošti pamokas. Medeikių dienos centre krizės atveju bus laikinai priimamos mamos su vaikais.

Bendruomeninių vaikų globos namų statyba Biržuose užtruko. Šiems namams statyti ir dienos centrams plėsti yra skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – 216600 eurų. Rajono Savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 24 dienos posėdyje priėmė sprendimą Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje“. Sprendimu Taryba pritarė, kad Biržų rajono savivaldybės administracija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427 priemonę „Institucinės globos pertvarka“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti teiktų projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Biržų rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) paraišką bei, gavusi finansavimą, jį įgyvendintų. Sprendimu nuspręsta prisidėti prie Projekto finansavimo Savivaldybės lėšomis finansuoti tinkamas ir netinkamas, bet būtinas Projektui įgyvendinti išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas, jei tokių būtų, bei užtikrinti Projekto tęstinumą 5 metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos; pritarė bendruomeninių vaikų globos namų statybai Biržų rajone ir Biržų rajono savivaldybės administracijai pavedė atlikti objekto projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Nors atsiklausti gyventojų nuomonės dėl bendruomenių vaikų globos namų statybos vietos nereikia, rajono vadovai manė, kad pasikalbėti su Latvygalos gatvės gyventojais dera, nes būtent šios gatvės bendruomenė galėjo tapti puikiais kaimynais likimo nuskriaustiems.

Rajono savivaldybės vadovai ieško kito žemės sklypo bendruomeniniams namams statyti.

Biržų rajono savivaldybės informacija


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: