Istorijos puslapiaiNAUJAUSIOS ŽINIOSSukaktys

Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui –Briedžiui – 105

Būsimasis Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis gimė 1913 metais rugpjūčio 5 dieną  Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Geležių kaime.  Tėvai vertėsi žemės ūkiu ir valdė apie 30 ha žemės.1925 metais tėvai pardavė žemę ir nusipirko žemę  Ukmergės apskrities Pagirių valsčiaus Aneliavos kaime. Danielius  mokėsi  Šėtoje, Ramygaloje,  Kėdainiuose, 1933-35 metais  suaugusių gimnazijoje Kaune  ir dirbo darbininku.1935 metais baigė suaugusių gimnaziją Kaune.1935 metais įstojo į pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos vardo Karo mokyklą.  Ten mokslus tęsėsi 3 metus.1938 metais baigė  Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokyklą. Jam suteiktas  pirmasis  karininko jaunesniojo leitenanto laipsnis. Pagal specializaciją buvo artileristas. Tarnybą pradėjo pirmajame artilerijos pulke Panevėžyje. Tarnybą pradėjo būrio vadu,vėliau buvo baterijos vado padėjėju. Šis pulkas savo istoriją skaičiavo nuo Nepriklausomybės kovų. Jo įkūrimo data laikoma 1919 metų sausio 6 diena. Panevėžio apylinkėse šis pulkas  buvo nuo 1935 metų.  Pulkui vadovavo pulkininkas Alfonsas Sklėrius. Pulkas buvo dislokuotas labai gražioje Skaistakalnio vietovėje. Pirmajame artilerijos pulke tarnavo 1938 metais rugsėjo mėnesį – 1939 vasario mėnesį. 1939 metais  vasario – rugsėjo mėnesį baigė aviacijos žvalgų kursus Kaune.  Nuo 1939 metų rugsėjo mėnesio iki 1940 m. rugsėjo 1 dienos vėl tarnavo Pirmajame artilerijos pulke Panevėžyje ir Pasvalyje. Nuo 1940 metų gegužės 10 dienos buvo baterijos vado padėjėjas. Prasidėjus sovietinei okupacijai 1940 metų rugsėjį paskirtas į 179 pulką ir paskirtas  būrio vadu ir laikinai ėjo baterijos vado pareigas. 1940 metais suteiktas leitenanto laipsnis. 1940 metais spalio mėnesį jo rašytoje charakteristikoje rašoma, kad iš pradžių buvo priešiškai nusiteikęs prieš sovietinę valdžią, pavaldiniams reiklus, disciplinuotas su  pavestu darbu susitvarko gerai. Karinis parengimas pažymima geras.  D. Vaitelis sovietinei valdžiai atrodė kaip nepatikimas. Vėliau iš tarnybos sovietinėje armijoje atleistas. 1941 metais rugsėjo 12 dieną vedė Aleksandrą Urbonaitę. Su būsimuoju vyru ji susipažino dar besimokydama Šėtos vidurinėje mokykloje. Nacių okupacijos metais Danielius priklausė  Lietuvos Laisvės Armijai.1944 metais  D. Vaitelis stojo savanoriu į generolo P. Plechavičiaus organizuojamą Vietinę rinktinę. Ši armija turėjo tapti būsimos Nepriklausomos Lietuvos valstybės kariniu junginiu. Deja vokiečiams nepatiko P. Plechavičiaus prolietuviška orientacija. Jis buvo suimtas, o armija išformuota.

Antrosios sovietinės okupacijos metais įsijungė į partizaninę kovą.  Ypač daug prisidėjo prie partizanų aprūpinimo ginklais, nes žinojo vokiečių paslėptus ginklų sandėlius. Nuo partizaninės kovos pradžios buvo vienas iš partizanų aktyviausių vadų. Susikūrusiai  Vyčio apygardai iš pradžių vadovavo karininkas Juozas Krikštaponis. Vyčio apygarda jungė Panevėžio, Ukmergės ir dalies Kėdainių krašto partizanus.1944 metais spalio 23 dieną D. Vaitelisvadovavo Pagirių- Vaivadiškių operacijai. Jos metu pultas Pagirių miestelis ir Vaivadiškių dvaras. Jos metu išvaduoti 3 suimtieji ir nukauti 3 koloborantai. Dar 1944 metų spalį jo vadovaujami partizanai puolė Vadoklių miestelį, o 1945 metų gegužę Siesikų miestelį. 1945 metais sausio mėnesį žuvo pirmasis Vyčio apygardos partizanų vadas J. Krikštaponis. Šiame poste 1945 metais jį pakeitė D. Vaitelis. Iš pradžių jo slapyvardis buvo Atamanas.  Vėliau daugiau žinomas Briedžio slapyvardžiu. Būdamas apygardos vadu taikė įvairias kovos priemones. Buvo vedamos derybos su naikinamųjų būrių kovotojais, kad jie pereitų į partizanų pusę. 1945 metais balandžio 17 dieną 23 Pagirių naikinamųjų būrių kovotojų perėjo į partizanų pusę. Perėjimo iniciatorius buvo Vladas Jakas.  Jie pasiėmė 1 kulkosvaidį, 3 automatus, 14 šautuvų ir daug šovinių. Vladas Jakas dar Respublikos laikais tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir turėjo puskarininkio laipsnį. D. Vaitelis sukūrė platų ryšininkų tinklą. Jo pagrindine ryšininkė buvo Birutė Vežikauskaitė. Ji buvo 1930 metų gimimo iš Šimbališkių kaimo Vadoklių valsčiaus. Ji buvo ryšininkė nuo 1946 metų ir turėjo ,, Rūtos“ slapyvardį.1945 metų vasarį ji buvo suimta už pagalbą vokiečių kareiviams. Teista 1 metus. Grižusi 1946 metais iš tremties grįžusi tapo pagrindine apygardos vado D. Vaitelio ryšininke. Aktyviai D. Vaiteliui padėjo ir Šilų pradinės mokyklos mokytoja Paulina Mikonytė. Jos brolis buvo Šilų klebonas. Aktyvi ryšininkė buvo St. Vaičekėnienė. Partizanams padėjo daug vietinių gyventojų. 1946 metais paskelbus amnestiją įstatymą,  D. Vaitelis pasisakė prieš partizanų legalizavimąsį. Jis netikėjo okupacinės valdžios pažadais, kad nebus imtasi represijų prieš partizanus, kurie legalizavosi. D. Vaitelis būdamas apygardos vadu raštiškų įsakymų nerašydavo. Nurodymai ir įsakymai buvo perduodami žodžiu. Su apsauga jis keliaudavo per Vyčio apygardos teritoriją ir perduodavo nurodymus. D. Vaitelį dažnai lydėdavo apygardos vado pavaduotojas  karininkas P. Blėka. Kartu keliaudavo apsaugos būrio kariai broliai Maseliai  ir kiti, kurie sudarė apygardos vado apsaugą. Apygardoje laikraštis nebuvo leidžiamas. Buvo platinami įvairūs atsišaukimai nukreipti prieš okupacinę valdžią ir jos talkininkus.  Buvo ypač pasisakoma prieš sovietinės valdžios organizuojamus įvairius balsavimus. Atsišaukimai buvo platinami panaudojant patikimų ryšininkų tinklą. D. Vaiteliui esant apygardos vadu jo žmona buvo persekiojama MGB pareigūnų.  D. Vaitelis apygardos vado pareigas ėjo iki žūties 1948 metų gegužės mėnesį. Žuvo 1948metų gegužės 13 dieną Gružų miške prie Juodvisinių kaimo Taujėnų valsčiaus.1948 metais gegužės 23 dieną žmona Aleksandra su vaikais  Rita ir Romualdu ištremti į Sibirą. 1997 metais D. Vaiteliui – Briedžiui pripažintas teisinis kario savanorio statusas. 1998m. gegužės 19 dieną apdovanotas ( po mirties) Vyčio Kryžiaus III laipsnio ordinu ir jam suteiktas pulkininko laipsnis.

 

Nuotraukos  iš Panevėžio kraštotyros  muziejaus rinkinio.

 Donatas Pilkauskas

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button