Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas Panevėžyje 1942 metais

1942 metais Panevėžio miestas kaip ir visa Lietuvos teritorija buvo užimta nacistinės Vokietijos kariuomenės. Mieste buvo vokiečių valdžia. Panevėžio apygardos komisaru paskirtas Valteris Noimas. Vokiečių žandarmerijai vadovavo Belmanas. Miesto burmistru paskirtas latvių kilmės žinomas architektas Karolis Reisonas.

Prieš 75 metus Panevėžyje irgi buvo minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Vasario 16 tautos atmintyje buvo labai svarbi šventė. Nepaisant okupacijos sąlygų jos paminėjimas suorganizuotas Panevėžio mieste.

Renginys vyko miesto teatro salėje. Minėjimą pradėjo vienas iš Panevėžio nacionalistų partijos organizatorių – tuometinis alaus daryklos “ Kalnapilis “ direktorius, atsargos kapitonas Petras Gumbinas. Po to sekė Algirdo Kiaulėno kalba. Po iškilmingų kalbų buvo atlikti nacistinės Vokietijos ir Lietuvos himnai. Meninę dalį pradėjo Meno ir Mokslo draugijos choras vadovaujamas A. Likerausko. Jis atliko Juozo Naujalio, Stasio Šimkaus ir T. Brazio dainas. Po jų aktorius Bronius Babkauskas padeklamavo Albino Žukausko eilėraštį “ Išpažintis”. Po to tautinius šokius “ Kepurinė “ ir “Kubilas” atliko Panevėžio mergaičių gimnazijos tautinių šokių ansamblis vadovaujamas St. Suraučienės. Choras iš berniukų gimnazijos, vadovaujamas Mykolo Karkos ,atliko J. Švedo, J. Karoso, K. Kavecko, Vl. Paulausko dainas. Aktorius Vaclovas Blėdis padeklamavo J. Kossu – Aleksandriškio eilėraštį “ Tėvynės ilgesys”. Kanklių ansamblis, vadovaujamas Petro Bliumo, atliko kūrinius “ Lietuva brangi” , Kur Nemunėlis” , “Ko liūdi putinėli”, “Ar aš tau sese nesakiau”. Muzikos kursų klausytojos A. Ručkienė ir Pr. Variakojienė ,akomponuojant Mykolai Karkai, atliko kelis muzikinius kūrinius. Petro Karūžos eilėraštį “ Lietuvai” padeklamavo V. Ruminavičiūtė. Tautinius šokius “ Gyvataras” ir “ Blezdingėlė” atliko mergaičių gimnazijos tautinių šokių ansamblis vadovaujamas J. Januškevičienės. Pabaigoje atlikta inscenizacija “ Kur šiandiena jinai”. Ją atliko mergaičių gimnazijos moksleivės.

Visa renginio programa buvo išleista vokiečių ir lietuvių kalbomis.

Fotonuotraukoje :Vokiečių kalbos kursai mokytojams Panevėžyje. 1942 m. liepa

 

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: