Lyčių lygybė kaip pamatinis ES principas turi būti įgyvendinta tikrovėje

Šiandien Europos Komisija pristatė 2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją, kurioje nustatyti pagrindiniai ateinančių penkerių metų veiksmai ir įsipareigojama užtikrinti, kad lygybės aspektas būtų įtrauktas į visas ES politikos sritis.

ES valstybėse narėse lyčių nelygybė išlieka užimtumo, darbo užmokesčio, priežiūros ir pensijų srityse. Siekiant panaikinti šią nelygybę ir sudaryti sąlygas Europai išnaudoti visą savo potencialą verslo, politikos ir visuomenės srityse, lyčių lygybės strategijoje išdėstomi pagrindiniai veiksmai, tarp jų: panaikinti smurtą dėl lyties ir stereotipus; užtikrinti vienodą dalyvavimą ir galimybes darbo rinkoje, įskaitant vienodą darbo užmokestį ir pasiekti lyčių pusiausvyrą sprendimų priėmimo ir politikos srityse :

1.     ES 33 proc. moterų yra patyrusios fizinį ir (arba) seksualinį smurtą, 55 proc. moterų yra patyrusios seksualinį priekabiavimą. Moterys Europoje turi būti apsaugotos nuo smurto ir žalingų stereotipų. Siekiant šio tikslo strategijoje raginama imtis teisinių priemonių, kuriomis smurtas prieš moteris būtų kriminalizuojamas. Ketinama išplėsti nusikalstamumo sritis, kurias galima suderinti visoje Europoje, įtraukiant konkrečias smurto prieš moteris formas, įskaitant seksualinį priekabiavimą, prievartą prieš moteris ir moterų lyties organų žalojimą. Be to, Europos Komisija pasiūlys Skaitmeninių paslaugų aktą, kuriame bus paaiškinta, kokių priemonių tikimasi iš platformų siekiant kovoti su neteisėta veikla internete, įskaitant prieš moteris nukeiptą smurtą internete.

2.      Nors universitetuose studijuoja daugiau moterų, ES moterys uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei vyrai ir vis dar susiduria su kliūtimis patekti į darbo rinką ir joje išlikti. Parama moterims ieškant darbo sektoriuose, kuriuose trūksta įgūdžių, visų pirma technologijų ir dirbtinio intelekto sektoriuose, turės teigiamą poveikį Europos ekonomikai. Siekdama spręsti nevienodo darbo užmokesčio problemą, Europos Komisija šiandien pradeda viešas konsultacijas dėl darbo užmokesčio skaidrumo ir iki 2020 m. pabaigos pateiks privalomas priemones. Europos Komisija dar labiau stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi ES profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros standartų, kad moterys ir vyrai turėtų realų pasirinkimą ir galėtų tobulėti asmeninėje ir profesinėje srityje. Lyčių lygybė darbo rinkoje, socialinės įtraukties ir švietimo srityse bus toliau stebima per Europos semestrą.

3.     Tik 8 proc. didžiausių ES įmonių vadovų yra moterys.  Europos Komisija sieks, kad būtų priimtas 2012 m. pasiūlymas dėl lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose. Taip pat skatins moterų dalyvavimą politikoje, įskaitant 2024 m. Europos Parlamento rinkimus, be kita ko, teikdama finansavimą ir dalydamasi geriausios praktikos pavyzdžiais. Europos Komisija sieks iki 2024 m. pabaigos pasiekti 50 proc. lyčių pusiausvyrą visais savo valdymo lygmenimis.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: