Maldaukime Dievo gailestingumo !

Viešpats yra kantrus su žmonėmis ir apipila juos savo gailestingumu ( Sir 18, 11 )

Gailestingumo šventės ištakos

Trokštu, kad pirmasis   sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė, – kalbėjo pirmą kartą s. Faustinai apsireiškęs Jėzus. Vėliau Jis ne kartą priminė šį savo prašymą.

Palaimintasis šv. Faustinos dvasios tėvo Mykolo Sapočkos pastangomis buvo įgyvendinti visi svarbiausi šv. Faustinai apreikšti Išganytojo priesakai: nutapytas jo atvaizdas, įkurta Dievo Gailestingumą skelbianti vienuolija, Atvelykis tapo Dievo Gailestingumo švente.

Pirmasis sekmadienis po Velykų, užbaigiantis Viešpaties Prisikėlimo aštuonių dienų šventę, atskleidžia, kaip glaudžiai velykinis Atpirkimo slėpinys susijęs su Dievo Gailestingumo slėpiniu.  Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas. Tačiau Dievo Gailestingumo šventė – ne vien ypatinga šio Dievo slėpinio garbinimo diena. Tai – didžiulė Dievo dovana kiekvienais metais.  Mūsų dienų pasaulis permainingas ir įnoringas. Visas pasaulis  išgyvena didelius   koronaviruso , audrų, politinių, ekonominių konfliktų išbandymus.   Bet Dievas žino, kaip mums sunku. Dėl to ir siūlo tikrąjį kelią – pasitikėti Jo gailestingumu.

Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli savo Sūnų, o per Jį – ir mus , – kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje  1935 m. rugsėjo 13 – 14 d.

 Šventimas kitaip

Šiais metais Pasvalio Gyvojo Rožinio maldininkai, Pasvalio katalikės moterys bei kiti aktyvūs piligrimai  dėl  koronoviruso  plitimo po visa pasaulį turėjo atsisakyti kelionės į Vilnių  bei dalyvavimo  Jubiliejinio Gailestingumo sekmadienio iškilmėje – Dievo Gailestingumo šventovėje.  Liūdna, bet jungtis su katalikišku pasauliu vyko nuotoliniu būdu : meldėsi Rožino malda, dalyvavo  Dievo Švč. Sakramento  adoracijoje, kuri vyko visą parą ( Dievo Gailestingumo šventovė, Vilnius) Šv. Mišių eigoje –    iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios – feisbuko pagalba ,tiesioginę transliaciją per  LRT Plius  ir  Marijos Radiją  ( iš Dievo Gailestingumo šventovės, Vilnius).

Jubiliejinis Dievo Gailestingumo sekmadienis

  Balandžio 19 d.12.30 val. Šv. Mišias iš Dievo Gailestingumo šventovės aukojęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pakvietė melstis visus tikinčiuosius  už  Jubiliejinį –  20 – ąjį  Dievo Gailestingumo sekmadienį , Dievo Gailestingumo vainikėlio maldos, kurią s. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13 -14 d.  – 85 –tį ir minint 10 – ąsias metines  nuo  Lenkijos lėktuvo katastrofoje 96 žmonių žuvusių delegaciją , tame tarpe ir Lenkijos prezidentą L. Kaczynskį,  kurį vyko į Katynės žudynių 70 – ųjų metinių minėjimo ceremoniją .

Vilniaus Arkivyskupui metropolitui Šv. Mišių eigoje koncelebravo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir titulinis Sinos vyskupas Arūnas Poniškaitis bei Vilniaus kunigai.

Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas  savo homilijoje daug dėmesio skyrė Jėzaus  pasakytiems žodžiams ,, Ramybė jums!‘‘, jų prasmę Jėzaus mokiniams, krikščioniško, šv. Faustinos  gyvenimo kelyje bei šiuolaikiniame pasaulyje.

Arkivyskupas Gintaras kalbėjo:

,,Kokia ta ramybė, kurią teikia Kristus? Kitoje Evangelijos pagal Joną vietoje girdim Jėzų tariant: ,, Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis‘‘ ( Jn 14, 27 ) Lietuvišku žodžiu ,, ramybė‘‘ verčiama hebrajų kalbos sąvoką shalom, kuri turi gerokai platesnę reikšmę. Popiežius Pranciškus yra pasakęs , kad biblinis žodis shalom ,, išreiškia pilnatvę, klestėjimą,  gerovę.

Prisikėlęs Kristus yra shalom įvykdytojasir šaltinis, todėl visi, kurie Jį sutinka, prisipildo džiaugsmo.

Būtent tokio pasirinkimo šauklė buvo šv. Faustina Kovalska. Per Jėzaus jai suteiktus apreiškimus ir po visą pasaulį pasklidosiomis kopijomis šio Dievo Gailestingumo paveikslo, nutapyto ( jį nutapė dailininkas Eugenijus Kazimirovskis) jai pačiai rūpestingai prižiūrint, ji visai Bažnyčiai priminė beribį Dievo gailestingumą, Jo begalinį rūpinimąsi kiekvieno žmogaus išgelbėjimu amžinybei. Savo Dienoraštyje s. Faustina užrašydavo tai, ką Viešpats jai atskleisdavo per mistinius regėjimus.

Svarbu Dievo teikiamos ramybės nepainioti su vidiniu psichologiniu nusiraminimu.

Jėzus per šv. Faustiną mums pateikia paprastą būdą egzistenciniam nerimui įveikti – melsti atsidavimo Dieviškajam Gailestingumui. Tai ji mums perduoda su Dievo Gailestingumo malda.

Tikėjimas Jėzumi Kristumi mums teikia gyvenimą. Gyvenimą, kurio vertė nesumenksta pandemijos ar kitų gyvenimo išbandymų akivaizdoj, o prasmė neprarandama išbandymų laikotarpiu. Šis gyvenimas dėl begalinio Dievo gailestingumo nusidriekia į amžinybę‘‘.

Homilijos pabaigoje arkivyskupas Gintaras palinkėjo visiems malonės atsiverti ir priimti Dievo gailestingumą, idant išgyventumėte ramybę pilna sholom prasme.

Ramybė jums!

Pabaigai.

Gailestingumas, kaip begalinio Dievo tobulumas, pats yra begalinis.

Šaukėmės Dievo per Kristų, prisimindami Marijos Magnificat žodžius ,, Maloningas iš kartos į kartą!‘‘. Maldaukime Dievo gailestingumo šių laikų žmonijai!‘‘

2020. 04. 20                                                               Vlada Čirvinskienė, Pasvalys                             


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: