Mokslo ir verslo sąjunga – socialinės partnerystės kontekste

Žmogus turi mokytis ir tobulinti savo įgytas specialybės žinias visą gyvenimą. Šio teiginio pagrįstumą įrodė Panevėžio kolegijos kartu su Šiaulių valstybine kolegija įvykdytas projektas „Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas“ Nr. VPI – 2.2 – ŠMM – 04 – V – 010. Europos Socialinio fondo finansuoto projekto trukmė – dveji metai. Jo vertė … Tęskite Mokslo ir verslo sąjunga – socialinės partnerystės kontekste skaitymą