Nepriklausomybės kovų dalyvių kapinės Liūdynėje

1918-1920 m. Nepriklausomybės kovų laikotarpis buvo sudėtingas Lietuvos valstybės kūrimosi etapas, pareikalavęs ir nemažai valstybės gynėjų – Lietuvos kariuomenės savanorių, aukų. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoriai vedė atkaklias kovas su Raudonąja armija.

1919 m. gegužės 19 d. buvo išvaduotas Panevėžio miestas. Intensyvios kautynės miesto apylinkėse  vyko ir  gegužės 21- 22 dienomis.  Kautynių metu arba patekę į nelaisvę žuvo 8 kariai. Raudonarmiečiai prie žuvusiųjų vietos gyventojų neprileido. Tik pasitraukus raudonarmiečiams, žuvusieji palaidoti Liūdynės kapinėse.Tai buvo  2 pėstininkų pulko 7 kuopos kariai : Pranas Mačiulionis, Bronius Sidabras,Vincas Šukaitis, Jonas Kilikevičius, Kazys Kulikauskas, Vincas Sniečkus,  Antanas Mykolaitis ir Antanas Kerezevičius. Jie buvo palaidoti Liūdynės dvaro kapinėse. Kapelių viduryje supiltas simbolinis Nežinomo kareivio kapas. 1922 metais spalio mėnesį pastatytas akmeninis kyžius ir pašventintas. Jis pastatytas katalikų jaunimo organizacijų lėšomis.

Nuo 1930 m. kapinių tvarkymu ėmė rūpintis 4 pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko kapelionas K. Jurkus. Visi kapai buvo papuošti cementiniais kryželiais su žuvusiųjų vardais ir pavardėmis. Prisodinta daug gėlių. Nužvyruoti takeliai, praretinti krūmai. Ypač daug pasidarbavo Liūdynės mokytoja Sprangauskaitė, Velžio mokytojas Katelė ir Velžio valsčiaus viršaitis Kaupas. 1930 m. liepos 13 d.,  sekmadienį,  kapinės buvo iškilmingai pašventintos.  Į renginį susirinko 4 pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo  pulko karininkai ir kareiviai, policininkai, šauliai, visuomeninių organizacijų atstovai, daug vietos gyventojų. Kaip rašė tuometinė Panevėžio spauda, į iškilmes susirinko begalė žmonių. Kapelionas K. Jurkus atlaikė pamaldas. Vl. Paulausko vadovaujamas šaulių ir bažnytinis choras  atliko giemę ,,Jūs žuvot“. 4 pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo  pulko orkestras atliko gedulingą maršą. Renginio metu kalbėjo I Karo apygardos viršininkas pulkininkas K.Tallat  Kelpša, Panevėžio miesto burmistras T. Chodakauskas. Panevėžio apskrities valdybos narys poetas  J. Stanikūnas-Žemės Dulkė padeklamavo savo kūrybos eilėraštį. Renginio pabaigoje orkestras  sugrojo Tautos himną ir tuo pašventinimo iškilmės buvo baigtos. Po renginio kapinėse ant didvyrių kapų padėti vainikai. Šiose kapinėse buvo palaidotas ir 1941 metais tragiškai žuvęs šaulys Kazys Rakauskas.

Pokario metais kapinės buvo apleistos. Jomis susirūpinta tik prasidėjus atgimimui. 1989 metais kapinės aptvertos, pastatytas medinis kryžius žuvusiems kariams (autorius K.Peleckas).

 

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: