AINA TVAktualijosAktualijosNAUJAUSIOS ŽINIOSPanevėžio naujienos

Panevėžio apskrityje nauji komisariatų vadovai (video)

Policija yra pirmoji vidaus reikalų sistemos įstaiga, kuri savarankiškai įtvirtino rotacijos tvarką ir realiai ją įgyvendino.

5-erių metų Ka­den­ci­ją bai­gu­sių pa­rei­gū­nų dar­bo re­zul­ta­tus ver­ti­na po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­tvir­tin­ta Ro­ta­ci­jos ko­mi­si­ja, sie­kiant su­for­muo­ti to­kias są­ly­gas, kad bū­tų iš­veng­ta te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos ar po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko sub­jek­ty­vaus pa­rei­gū­nų ver­ti­ni­mo, iš­veng­ti at­ve­jų, kai pa­rei­gū­nai ar­ti­mai ben­drau­ja su vie­ti­nės val­džios at­sto­vais ar pa­žei­džia Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Daugiau infromacijos vaizdo reportaže.

Siūlome perskaityti

Panevėžio naujienos

Aukštaitijos naujienos

Komentarai

Lietuvos naujienos

Kultūros naujienos

Laisvalaikis

AINA TV

Istorijos puslapiai

Bendruomenės naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button