Panevėžio gabiems mokiniams – dar daugiau galimybių

Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino Motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą.

„Idėja finansuoti tokio tipo projektų konkursą kilo, atsižvelgiant į šiuo metu Panevėžyje sėkmingai veikiančias dvi akademijas – Matematikos, informatikos ir fizikos bei Panevėžio ekonomikos ir verslo – nuspręsta plėsti mokiniams teikiamų paslaugų įvairovę, sudarant sąlygas ir kitoms gimnazijoms dalyvauti projektinėse veiklose. Iš miesto biudžeto bus finansuojami užsiėmimai, kurie leis 16 m. ir vyresniems moksleiviams papildomai mokytis pagal šalies olimpiadų arba brandos egzaminų programas. Taip pat bus remiamos su karjeros pažinimu susijusios veiklos, bendradarbiavimo tarp skirtingų savivaldybių, organizuojant bendrus renginius to paties ugdomojo dalyko srityje, pvz. fizikų stovykla, veikla. Atkreipiame dėmesį, kad gimnazijos projekto partnere gali būti bet kuri Lietuvos aukštoji mokykla turinti ne mažesnę nei 1 metų bendradarbiavimo su bet kuria Lietuvos gimnazija patirtį“, – teigia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Šiuo projektų konkursu siekiama:

skatinti bendrojo ugdymo mokyklų ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatytus tikslus ir uždavinius;

užtikrinti motyvuotų mokinių papildomo ugdymo organizavimo kokybę bei finansavimo tęstinumą;

ugdyti atsakingą, savo jėgomis pasitikinčią, tikslingo mąstymo poreikį suvokiančią ir nuolatinės saviugdos poreikį įgijusią asmenybę;

suteikti naudingų žinių, sudaryti sąlygas karjeros ugdymui, formuoti bendradarbiavimo įgūdžius, socialinę, asmeninę komunikavimo ir komandinio darbo kompetenciją, tobulinti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius.

Projektų konkurse dalyvauti galės miesto gimnazijos, kurių savininkė yra Panevėžio miesto savivaldybė, drauge su aukštojo mokslo institucija, turinčia ne mažesnę kaip 1 metų bendradarbiavimo su bet kuria Lietuvos gimnazija, įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams skirtas veiklas, patirtį. Projektų teminės sritys nenustatytos, tačiau  projektų tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti Panevėžio miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų tikslus ir (ar) uždavinius. Gimnazija drauge su aukštojo mokslo institucija turėtų parengti ne mažiau kaip 100 valandų neformaliojo ugdymo programą. Kurias veiklas finansuoti viešojo konkurso būdu atrinks Savivaldybė.

Naujoji programa startuos jau šiemet, preliminariai jai numatoma 30 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Komunikacijos skyrius 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: