Panevėžio kolegija – 15 metų kartu!

Š. m. gegužės 18 d. Panevėžio Muzikiniame teatre Panevėžio kolegijos bendruomenės nariai minėjo kolegijos 15 metų gyvavimo sukaktį.

Panevėžio kolegija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1376 įsteigta sujungiant Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio Andriaus Domaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą, o 2004 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro įsakymu Nr. 107 prie Panevėžio kolegijos buvo prijungtas Panevėžio konservatorijos pedagogikos skyrius.

Džiugu, kad Panevėžio kolegijos darbuotojai ir dėstytojai yra vertinami ir matomi ne tik Kolegijoje, bet ir už jos ribų. Seimo narys Povilas Urbšys savo vardu įteikė padėkas už aktyvią ir nuoširdžią veiklą Kolegijos darbuotojams: Ingridai Kupčiūnaitei, Dr. Jurgitai Lieponienei,
Dr. Ričardui Kliminskui ir Juozui Bečeliui.

Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas padėkojo Kolegijos bendruomenės nariams už darbą ir indėlį, kuriant bei puoselėjant Panevėžio kolegiją ir įteikė padėkas:

 • Daivai ANDRAŠŪNIENEI – už aktyvią pedagoginę veiklą  ir Panevėžio kolegijos studentų teatro tradicijų puoselėjimą;
 • Genei JAKAITIENEI, Panevėžio kolegijos ALUMNI klubo prezidentei – už neišsenkantį optimizmą, nuoširdumą ir pasiaukojamą darbą, siekiant vienyti Kolegijos bendruomenę ir garsinti jos vardą;
 • Birutei DALMANTIENEI – už didelį indėlį kuriant ir puoselėjant Panevėžio kolegiją, organizuojant tarptautinius ir šalies profesinio meistriškumo konkursus, studentų tiriamųjų darbų konferencijas „Mokslo šaknys“;
 • Jurgitai PAULAVIČIENEI – už aktyvią veiklą telkiant dėstytojus informatikos mokslų krypties studijų programų stiprinimui;
 • Zitai KASPERIŪNIENEI – už svarų indėlį didinant Panevėžio kolegijos studijų programų tarptautiškumą ir geranorišką pagalbą kolegoms gilinant komunikavimo anglų kalba kompetencijas;
 • Aušrai MASKALIOVIENEI – už gražias iniciatyvas Socialinio darbo studijų programos studentų prasmingos savanorystės veiklos skatinimą;
 • Rimai ADOMAITIENEI – už kruopštų ir atsakingą savo pareigų vykdymą bei aktyvią švietėjišką veiklą bendruomenėje;
 • Anai SAMUILOVAI – už nuoširdų, sąžiningą ir kūrybingą darbą Panevėžio kolegijoje, puoselėjant studijų kokybės kultūrą, skleidžiant naujausias žinias verslo ir viešosios vadybos studijų krypties studentams, aktyviai įtraukiant studentus į verslumo įgūdžių formavimo projektus;
 • Almai SKUJIENEI – už įvairiapusę ir aktyvią pedagoginę veiklą, kuriant ir palaikant Panevėžio kolegijos veiklą, puoselėjant kolegijos bendruomenės ryšius, ugdant studentų ekonominį mąstymą;
 • Stanislavai JUŠKIENEI – už ilgametę ir įvairiapusę vadybinę bei pedagoginę veiklą, kuriant Panevėžio kolegijos veiklos kultūrą, telkiant bendruomenę projektinėje ir organizacinėje veikloje, dalijantis gerąja darbo patirtimi studentų ir kolegų tarpe;
 • Vilijai RAUBIENEI – už Panevėžio kolegijos istorijos puoselėjimą ir įprasminimą knygoje „Kelias nuo mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“.

Taip pat renginio metu Panevėžio kolegijos direktorius kartu su Technologijos mokslų fakulteto dekane Birute Dalmantiene bei Socialinių mokslų fakulteto dekane Laima Unterhauser įteikė a.a. Laimos Užaitės tėvams Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. vasario mėn. 28 d. nutarimu Nr. V4-2, už nuopelnus, kuriant Panevėžio kolegiją, garsinant jos vardą, formuojant akademinės veiklos kryptis ir studijų kokybės kultūrą, Laimai Užaitei (po mirties) suteiktą Panevėžio kolegijos bendruomenės garbės nario vardo liudijimą.

Panevėžio kolegija turtinga ne tik puikiais dėstytojas ir darbuotojais, bet ir aktyviais studentais. 15 metų sukakties renginį vainikavo Panevėžio kolegijos studentų pastatytas spektaklis pagal Žano Anujo (Jean Anouilh) pjesę „Orkestras“ (rež. Daiva Andrašūnienė).

Kolegijos klestėjimą lemia visi bendruomenės nariai – dėstytojai, darbuotojai, studentai ir visų jų įsitraukimas į bendrą kolegijos veiklą. Tikimės, ateityje Panevėžio kolegija ir toliau džiaugtis savo bendruomenės nariais, jų veikla ir indėliu puoselėjant bei viešinant Kolegijos vardą.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite:

Leave a Reply