Panevėžio kolegija padės jauniems žmonėms lengviau integruotis į darbo rinką

DUALINIS PROFESINIS MOKYMAS KVALIFIKACIJAI ĮGYTI IR JAUNŲ ŽMONIŲ INTEGRACIJOS BEI INOVACIJŲ DARBOVIETĖSE PLĖTRA.  – Darbu grindžiamas mokymasis – Daugelyje pasaulio šalių sėkmingai taikomos dualinio (dvigubo) profesinio rengimo ir mokymo sistemos, grindžiamos profesinio pašaukimo, saviugdos ir mokymosi dirbant principais. Dualinio mokymo sistema vadinama dualine todėl, kad mokantis derinami pameistrystė įmonėje ir profesinis rengimas profesinėje mokykloje. Įmonėje … Tęskite Panevėžio kolegija padės jauniems žmonėms lengviau integruotis į darbo rinką skaitymą