AINA.LT nuotr.

Panevėžio kolegija – šiuolaikiška ir patraukli aukštoji mokykla

Abiturientams artėja apsisprendimo metas. Dideliam būriui Aukštaitijos regiono abiturientų ir vėl teks rinktis. Kur toliau: studijos didmiesčiuose, užsienyje? O gal geriau netoli namų, Aukštaitijos sostinėje, Panevėžyje įsikūrusioje Panevėžio kolegijoje?

2002 metais sujungus tris mokyklas – Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio Andriaus Domaševičiaus medicinos mokyklą bei Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą buvo įsteigta Panevėžio kolegija. Tuomet nedrąsiai žengusi pirmuosius žingsnius, šiandien kolegija gali džiaugtis 26 akredituotomis koleginių studijų programomis, pertvarkytomis pagal Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos koncepciją. Kolegijos absolventai drąsiai įsilieja į darbo rinką, o jeigu nori siekti aukštesnio išsilavinimo universitete, sąlygos tolesnėms studijoms irgi sudarytos neblogos. Panevėžio kolegijos veiklos kokybę liudija institucijos tarptautinė akreditacija maksimaliam 6-erių metų laikotarpiui, teigiami visų studijų programų tarptautinių ekspertų įvertinimai, Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal tarptautinį ISO 9001 standarto reikalavimus bei kiti svarbūs pripažinimai. Specialybių pasirinkimas ypač didelis, dalis studijų programų vykdomos Rokiškio filiale; įrengtas modernus praktinio mokymo centras, gausus socialinių partnerių ratas, aktyvi studentų atstovybė, įsikurti mokyklos bendrabutyje irgi galima pakankamai komfortabiliai ir nebrangiai. Štai ir privalumai prieš kitus pasirinkimus.

Mokykla jauna – tradicijos senos

Kolegijos narystė įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose, tarptautiniai studentų ir dėstytojų mainai, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose leidžia šiandien mums teigti, kad esame šiuolaikiški, modernūs ir modernėjantys, siekiantys inovacijų ir darbo kokybės, bet kartu puoselėjantys tą paveldą, kurį turime. Juk dar 1727 m. vietoje, kurioje dabar veikia Panevėžio kolegija irgi būta vienuolių pijorų įsteigtos mokymo įstaigos – Panevėžio kolegijos, kurią anuomet baigė nevienas žymus Lietuvos veikėjas.

G_Backys

(Nuotraukoje: Kolegijos lektorius Gediminas Bačkys stažuotėje Belgijoje). 

Kolegijos dėstytojai ir studentai yra įvairiausių miesto ir miestui skirtų renginių dalyviai ir organizatoriai, įvairių specialybių studentų konkursų Panevėžio kolegijoje ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose dalyviai ir laimėtojai. Savo akademinius ir tiriamuosius gebėjimus kolegijos studentai gali realizuoti dalyvaudami studentų mokslinės draugijos (SMD) veikloje, o vadybinius ir organizacinius dalyvaudami Panevėžio kolegijos studentų atstovybės (PankoSA) veikloje.

Didelis pasirinkimas

Šiemet kolegija planuoja priimti 690 pirmakursių. Studijas jie rinksis iš 24 studijų programų, kurios bus vykdomos ne tik Panevėžyje, bet ir Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale.

Studijų spektras itin platus – Panevėžio kolegija kviečia mokytis tokių specialybių, kurios tikrai padės užsitikrinti vietą po saule, nes mokslas labiau orientuotas ne į teoriją, bet į praktiką. Siūlomos studijos technologijos, biomedicinos, socialinių mokslų ir menų studijų kryptyse. Studijų programos pagal mokslo kryptis vykdomos keturiose katedrose: biomedicinos, socialinių, technologijos mokslų bei vadybos ir verslo. Biomedicinos mokslų katedra – viena seniausių Panevėžio kolegijoje. Kitąmet ji švęs 75-erių metų jubiliejų. Priėmimas bus vykdomas į keturias biomedicinos srities studijų programas: bendrosios praktikos slaugą, burnos higieną, grožio terapiją ir kineziterapiją. Pastaroji studijų programa – katedros stiprybė. Kasmet šios studijų programos studentai dalyvauja tarptautiniame studentų masažo čempionate iš kurių grįžta užėmę tik prizines vietas – 2013 ir 2014 metais užimtos pirmos vietos, o 2015 m. – garbinga antroji vieta.

E_Spokauskas

(Nuotraukoje: 2014 m. Kineziterapijos studijų programos studentas Eigirdas Špokauskas iškovojo pirmąją vietą Tarptautiniame masažo čempionate).

Socialinių mokslų katedroje bus vykdomos dvi pedagoginės krypties studijų programos (ikimokyklinis ugdymas ir muzikos pedagogika) bei socialinio darbo ir pramoginės muzikos studijų programos. Tikimasi kitų mokslo metų pradžiai parengti pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Šalia tradicinių jau daug metų kolegijoje vykdomų aplinkos apsaugos, elektros ir automatikos įrenginių, statybos, kompiuterių technikos ir informacinių sistemų studijų programų taip pat laukiama norinčiųjų studijuoti energinių sistemų automatinio valdymo, elektroninio verslo technologijų bei kompiuterių tinklų administravimo studijų programas. Katedroje kasmet organizuojami technologijos mokslus populiarinantys renginiai, kuriuose dalyvauja studentai ir dėstytojai, moksleiviai ir mokytojai, darbdaviai: aukštųjų mokyklų studentų elektronikos žinių konkursas „EITech‘as“, Inžinierių dienos, aukštųjų mokyklų studentų inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkursas.

Vadybos ir verslo katedra – gausiausias akademinis padalinys, vienijantis per 600 studentų, 43 dėstytojus bei turintis 200 socialinių partnerių. Katedroje bus vykdomos buhalterinės apskaitos, finansų, verslo, reklamos, logistikos, turizmo ir laisvalaikio vadybos bei teisės studijų programos.

Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas įsikūręs atnaujintose patalpose Laisvės gatvėje kitą rudenį kviečia studijuoti šias studijų programas: ikimokyklinio ugdymo pedagogiką, muzikos pedagogiką, verslo vadybą ir finansus bei socialinį darbą. Išsamiai apie kiekvieną studijų programą, jos turinį bei karjeros galimybes kviečiame skaityti tinklapyje www.studijos.panko.lt bei teirautis informacijos telefonu 8 45 467787.

Studijų naujovės

Šalia įprastų nuosekliųjų studijų, siūlomos gretutinės studijos. Tai naujas studijų būdas, kurio esmė – galimybė vienu metu greta pagrindinės studijų programos studijuoti kitos studijų krypties programą, o rezultatas – diplomas, liudijantis įgytas dvi kvalifikacijas. Tokia studijų forma bus taikoma pasirinksiantiems šias studijų programas: aplinkos apsaugą ir socialinį darbą. Antra įgyta kvalifikacija greta minėtų pagrindinių bus vadybos profesinio bakalauro. Tikėtina, kad tokią studijų formą pasirinkusiems studentams bus lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, tai suteiks platesnį tolimesnių studijų pasirinkimą.

Kolegijoje nuo 2013 m. birželio galioja neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka, kuri taikoma kandidatui, siekiančiam oficialaus kompetencijų, įgytų neformaliojo švietimo ar savaiminiu būdu, pripažinimo. Asmenims, praėjusiems kompetencijų vertinimo procesą, gali būti įskaitoma iki 75 proc. ketinamos studijuoti profesinio bakalauro studijų programos. Tai leidžia gerokai sutrumpinti studijų laiką (nes įskaičius dalį studijų programos, nereikės studijuoti viso numatyto laiko) ir sutaupyti lėšų (nes įskaičius dalį studijų programos, nereikės mokėti visos studijų kainos). Neformaliojo švietimo ar savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas vertina kolegijos darbuotojai, kurie tam pasirengė, dalyvaudami projektuose „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo gali siekti kiekvienas suaugęs asmuo, kuris turi ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį toje srityje, kurioje siekia akademinių kreditų, gali pagrįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą akademiniams kreditams, gali pademonstruoti turimas kompetencijas praktiškai ar laikydamas specialiai parengtus testus. To gali siekti ir studentai, norintys sutrumpinti savo studijų laiką. Neformaliai įgyti mokymosi pasiekimai įvertinami ir pripažįstami vykdomose biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslo sričių studijų programose. Informaciją apie neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą Panevėžio kolegijoje teikia lektorė Antanina Valickienė el. p. antanina.valickiene@panko.lt, mob. tel.: 8 684 72257; pagrindinius dokumentus ir prašymo formą rasite kolegijos svetainėje www.panko.lt.

Padeda atsiskleisti veikla po paskaitų

Tačiau juk ne vien studijomis jaunas žmogus gali ir nori būti gyvas. Apie tai Panevėžio kolegijoje irgi pamąstyta. Ugdyti pomėgius, kurie arčiausiai širdies, kurie galbūt ateityje padės net būsimame darbe arba nuosavame versle ne mažiau svarbu nei privalomos pagal studijų programą studijos. Savo kūrybinius gebėjimus būsimieji studentai gali atskleisti kolegijoje veikiančiuose ir planuojamuose steigti klubuose bei studijose. Kolegijos teatras laukia tų, kuriems arčiausiai širdies poetinis žodis ir teatro menas. Studentų teatro trupė jau pastatė du spektaklius – misteriją „Nubudom kalbos geležy“ ir „Ikaras“. Šį pavasarį teatro trupė pristatys trečiąjį darbą.

Spektaklis_Ikaras

(Nuotraukoje: Akimirka iš studentų teatro spektaklio „Ikaras“).

Tiems, kurie nori realizuoti savo meninės raiškos gebėjimus skulptūros, tapybos, monumentaliosios tapybos ar dizaino srityje gelbėja prie kolegijos įsteigtas kūrybinis klubas. O tiems, kuriems prie širdies aktyvus poilsis, gali atsipalaiduoti kolegijos sporto studijoje, kuri jungia fitneso, aerobikos ir sportinio meistriškumo rengimo grupes. Studentai mielai žaidžia stalo tenisą, krepšinį, tinklinį, futbolą. Nuo 2015 m. pradžios kolegijoje savo veiklą pradėjo studentų krepšinio komanda, kurią sutiko treniruoti buvęs Panevėžio „Lietkabelio“ treneris G. Leonavičius.

Krepsinio_komanda

(Nuotraukoje: Nuo 2015 m. pradžios Panevėžio kolegija turi studentų krepšinio komandą). 

Gera praktika kloja ateities pamatus

Panevėžio kolegija bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis, valstybinėmis organizacijomis, asocijuotomis verslo struktūromis, kitomis įstaigomis. Aukštoji mokykla ypatingą dėmesį skiria studentų praktikos kokybei užtikrinti. Su socialiniais partneriais yra sudariusi per 200 bendradarbiavimo įvairiose srityse sutarčių. Studentai, nuėję į įmones, turi realias, o ne popierines praktikos vietas, nagrinėja iš tiesų esančias įmonių problemas. Neretai, antro ar trečio kurso studentas, per praktiką sutaria su darbdaviu dėl darbo. Bendrovėms tai puiki proga rasti naujų, motyvuotų, gerų specialistų – susipažįstama su jaunuoliais, įvertinamos jų galimybės. Kolegijos studentai gali dalį praktikos atlikti užsienio šalių įmonėse pagal Erasmus+ mainų programą. Šį pavasarį tokia galimybe pasinaudojo 9 studentai: Studijuojantieji elektroninio verslo technologijas praktiką atlieka Belgijoje, antrakursiai kineziterapeutai praktikuojasi Latvijoje, neformalaus meninio ugdymo s
tudijų programos studentė praktinius įgūdžius tobulina viename iš Jungtinės Karalystės miestų, privačioje muzikos studijoje, o turizmo ir laisvalaikio vadybos studentės Ispanijos Satandero mieste.

Kolegija turi puikias sąlygas ir vietoje mokyti praktinių dalykų. Tokią galimybę suteikia modernios laboratorijos Praktinio mokymo centre. Per trejus metus į praktinio mokymo bazės modernizavimą investuota daugiau nei 4 mln. litų. Įrengta 12 laboratorijų ir specializuotų kabinetų, kurie aprūpinti moderniausia įranga. Laboratorijos skirtos verslo, technologijų, biomedicinos studijų programos studentų praktiniam mokymuisi. Naujos laboratorijos įrengtos per du etapus: pirmojo etapo rezultatai – modernios verslo, leidybos ir programinės įrangos inovacijų laboratorijos. Šiuose kabinetuose, dėka specializuotos kompiuterinės programos – verslo ir buhalterinės apskaitos bei daugiaplatformės matematinių skaičiavimų programos, studentai modeliuoja simuliacinių firmų veiklą kaip realiai veikiančių įmonių. Leidybos praktinio mokymo laboratorijoje įdiegtos leidinių ir rinkodaros medžiagos ruošimo, leidinių maketavimo ir dizaino darbų, plokštuminių, dvimačių maketų kūrimo, maketavimo ir paruošimo spaudai programos suteikia studentams galimybę įgyti realių praktinių įgūdžių. Per antrąjį etapą įrengti masažo, kineziterapijos, fizioterapijos praktikos, burnos higienos kabinetas. Paklausios grožio terapijos studijų programos studentai praktinius įgūdžius tobulina moderniuose kosmetinių procedūrų, dekoratyvinės kosmetikos, manikiūro ir pedikiūro kabinetuose.

Burnos_higiena2

(Nuotraukoje: Burnos higienos priežiūros laboratorija).

Masazo_kabinetas

(Nuotraukoje: Masažo praktikos kabinetas). 

Aplinkos kokybės tyrimų, elektroninių įrenginių montavimo, kompiuterinio projektavimo, energinių procesų tyrimų pastatuose, medžiagų ir gaminių technologinių procesų tyrimų laboratorijose esanti moderni įranga gali padėti įgyti įgūdžių, reikalingų dirbant, diegiant, pritaikanti ir prižiūrint šiuolaikines sistemas. Pvz. energinių procesų tyrimų pastatuose laboratorijoje dirbama su pastatų šildymo sistemomis, pasitelkus termovizorių ir patalpų sandarumo matavimo įrangą, studentai turi galimybę praktiškai stebėti, kaip per statinių atitvaras prarandama dalis šilumos. Kolegijos kieme įrengti saulės kolektoriai šildo mokyklai vandenį, o studentai šilumos punkte gali analizuoti gautus duomenis.

Tyrimu_laboratorija

(Nuotraukoje: Aplinkos kokybės tyrimų laboratorija). 

Laboratorija2

(Nuotraukoje: Energinių procesų pastatuose laboratorija). 

Būsimieji vadybininkai bei finansininkai praktinius įgūdžius tobulina praktinio mokymo firmose „Suvenyras“ ir „Stilius“. Praktinio mokymo firmos veikla labai artima tikrai verslo įmonei. Joje veikia keturi tipiniai skyriai: personalo, pirkimo, pardavimo-marketingo ir finansų-buhalterijos. PM firmose viskas yra tikra (finansiniai dokumentai, sutartys, mokesčių tarifai, dirbama pagal galiojančius LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, realius valiutų kursus ir pan.). Skirtumas tik toks, kad nėra tikrų materialių prekių (egzistuoja tik dokumentuose) ir pinigai yra netikri (jie vėl gi egzistuoja tik SimuLith banko įrašuose ir PM firmos buhalterinėse knygose). PM firmos partneriai yra ne tik Lietuvos praktinio mokymo firmos, bet ir firmos iš užsienio šalių: Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Ukrainos, Danijos. Praktinio mokymo firmos darbe reikia pritaikyti įvairių dalykų teorines žinias: marketingo, vadybos, raštvedybos, užsienio kalbų, informatikos, matematikos, ekonomikos, finansinės apskaitos.

Praktiniam mokymui skiriama 105 – 210 akademinių valandų. Praktikos metu studentai mokosi dirti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti iškilusias problemas, priiminėti sprendimus.

Moksliniai tyrimai

Panevėžio kolegija teikia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas socialinių ir technologijos mokslų kryptyse. Kolegijos dėstytojai ir darbuotojai gali atlikti vartotojų pasitenkinimo, lojalumo, konkurencinės aplinkos tyrimus, sumaniosios specializacijos krypčių pritaikomumo tyrimus, parengti reklamos kampanijų planus ir strategijas, atlikti naujų turizmo rinkos produktų kūrimo tyrimus, alternatyvių energijos šaltinių taikymo pastatuose bei pastatų energinių savybių tyrimus.

Kviečiame komunikuoti

Visos kolegijos naujienos nuolat skelbiamos tinklalapyje www.panko.lt. Tinklapio skiltyje Stojantiesiems rasite išsamią informaciją apie studijų programas, priėmimo sąlygas, kitas naujienas. Čia taip galima klausimus užduoti tiesiogiai, naudojantis „Skype“ programa. Kolegija atvira visiems ir socialiniame tinklalapyje „Facebook“.

Panevėžio kolegijos studijų programos į kurias vyksta priėmimas 2015 m.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite:

Leave a Reply