Panevėžio kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti

Panevėžio kolegija kviečia suinteresuotus asmenis dalyvauti viešame konkurse dėstytojų pareigoms eiti. Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis  Panevėžio kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2024 m. vasario 21 d. nutarimu Nr.V4-2. Visi privalomi reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas, pateikti Apraše … Tęskite Panevėžio kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojų pareigoms eiti skaitymą