Panevėžio miesto savivaldybė jaunimo projektams paskirstė 15 tūkst. eurų

Panevėžio miesto savivaldybė jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams bei veiklų programoms paskirstė 15 tūkst. Eur.

Pasak jaunimo reikalų koordinatorės Tomos Karosienės, šiemet buvo pateiktos 3 veiklos programų ir 23 projektų paraiškos, kuriems įgyvendinti prašyta 37 tūkst. Eur. Atsižvelgusi į konkurso prioritetus, komisija nusprendė finansuoti 17 projektų ir 2 veiklos programas. Didesnės lėšos skirtos metinėms organizacijų veiklos programoms, kurios yra ilgalaikės ir rengiamos atsižvelgiant į patvirtintus organizacijų strateginius planus.   

Šiais konkursais siekiama stiprinti ir paremti aktyvias Panevėžio mieste veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, skatinti jų veiklos tęstinumą, teikiant finansavimą, padėti spręsti jaunimui aktualias problemas, skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Vertinant projektus buvo atsižvelgta ar skatinamas jaunimo aktyvumas ir pilietinis ugdymasis, neformalių jaunimo grupių kūrimasis, padedama jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką, skatinamas jaunimo verslumas ir kūrybiškumas, savanorystė, jaunų žmonių socialinės kompetencijos, kultūrinių, socialinių ir visuomenės grupių tolerancija, stiprinamos Panevėžio miesto mokyklų mokinių savivaldos, jaunimas įtraukiamas į tautinių mažumų įgyvendinamas programas, stiprinamos jaunimo organizacijos, skatinamas jų bendradarbiavimas, plėtojamos jaunimo iniciatyvos, užimtumas ir kt.

Po 1000 Eur skirta Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centrui (projektas „Moksleivių užimtumo ir fizinio aktyvumo skatinimas“) bei G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekai (kūrybiškumo ir biblioterapijos stovykla „Kėdes į lauką“).

Po 900 Eur atiteks VšĮ „Septynios akimirkos“ (jaunų šeimų ir jaunimo profesinių kompetencijų skatinimo programai „Galiu mokytis“) bei Panevėžio Rotaract klubui (projektas „Panevėžio Rotaract – jaunųjų lyderių kalvė 2021“).

Po 800 Eur numatyta VšĮ „Pokyčių iniciatyva“ (projektas „Dėmesio!“), Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio kraštas (projektas „Gerasis darbelis“) ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ (jaunimo piknikui-nuotolinei konferencijai „Baigiau mokyklą. O kas dabar? IV dalis“).

750 Eur skirta VšĮ „Koziris“ (jaunimo traukos varžyboms).

600 Eur atiteko Panevėžio kolegijai (respublikinei studentų mokslinei-praktinei konferencijai „MOKSLO ŠAKNYS 2021“).

Po 500 Eur atiteko LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro dviem projektams (mokinių savivaldų konferencijai ir moksleivių savanorystės skatinimui).

450 Eur skirta neformaliai jaunimo grupei „Street workout“ (projektui „Street Workout Panevėžys 2021“) ir Lietuvos skautijos padaliniui Panevėžio kraštas (projektas „SkautAUK“).

Po 400 Eur teks Panevėžio „Peugeot“ klubui (virtualių lenktynių mokomajam turnyrui), VšĮ Naujieji projektai (jaunimo verslumo stovyklai), VšĮ Aukštaitijos krepšinio mokyklai (projektas „Jaunimo akademija),

350 Eur skirta Panevėžio atviro jaunimo centro darbo su jaunimu gatvėje komandai (Gatvės jaunimo krepšinio varžyboms).

2250 Eur atiteko Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (PAS) veiklos programai „Su jaunimu visada!“. Šia programa bus siekiama didinti ir stiprinti PAS narių tinklą, skatinti jaunimo savanorystę, organizuoti mokymus, paskaitas. Kad būtų ugdomos ne tik stiprios Panevėžio jaunimo organizacijos, bet ir gebantys atstovauti skirtingų interesų grupių jaunimą lyderiai, bus aiškinamasi PAS narių poreikiai ir kt.

1750 Eur skirta VšĮ „Septynios akimirkos“ neformaliai jaunuolių ugdymo veiklos programai kompetencijoms stiprinti „6-ta pamoka“. Veiklos programos tikslas – gerinti Panevėžio miesto jaunuolių kompetencijas, informatyvumą, skatinant bendruomeniškumą, plėtojant socialinį atsakingumą ir stiprinti verslumą, kūrybiškumą, darbines kompetencijas. Programa „6-ta pamoka“ skirta 14 – 18 m. jaunuoliams, kurie savo ugdymo įstaigose galės stiprinti kompetencijas pamokos metu. Programos vykdytojai kiekvieną savaitę pagal sudarytą planą „Minties“ gimnazijoje ir Beržų progimnazijoje ves 60 min. paskaitas-neformaliojo švietimo pamokas. Planuojama, kad paskaitos stiprins viešojo kalbėjimo įgūdžius, motyvaciją, lyderystę, saviraišką, savanorystę ir kitas profesines sritis.   

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: