Panevėžio valstybinės gimnazijos ir mokytojų seminarijos moksleivių leidinys „Tautos keliais“

1926- 1928 metais Panevėžio valstybinės gimnazijos  ir mokytojų seminarijos moksleiviai leido ranka rašytą laikraštėlį  „Tautos keliais“. Jo pirmas numeris pasirodė 1926 metų lapkričio 2 dieną. Jį redagavo Jonas Balys, o redakcinėje komisijoje dirbo V. Kraniauskas ir J. Glučka. Ypač vėliau išgarsėjo Jonas Balys. Jis tapo garsiausiu Lietuvos etnologu, folkloristu, garsiu tautosakos rinkėju. Jis vėliau vadinamas lietuvių tautosakos patriarchu.  Jis mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. Tą seminariją baigė 1928 metais.  

Pirmame numeryje didelis dėmesys buvo skiriamas aprašymui apie Panevėžio valstybinėje gimnazijoje įsteigtą tautininkų ,, Jaunosios Lietuvos“ būrelį. Aprašoma ir jo išrinkta valdyba ir revizijos komisija. Valdybos pirmininku rašoma, kad išrinktas Aug. Juzulėnas, nurodoma, kad revizijos komisijoje J. Balys. Taip pat buvo spausdinami įvairūs moksleivių rašiniai. Pirmame puslapyje buvo įdėtas moksleivio pieštas daktaro J. Basanavičiaus portretas. Antras numeris išėjo 1927 metų balandžio 3 dieną. Pradžioje įdėtas moksleivio Pr. Karoso straipsnelis skirtas neseniai mirusiam daktarui J. Basanavičiui. Iškeliami jo nuopelnai lietuvių tautai. Taip pat spausdinami ir kitų moksleivių tautininkų nedideli straipsneliai. Trečias numeris išėjo 1928 metų vasario 16 dieną. Į pirmą puslapį įdėta daina ,, Į Vilnių“. Bendrai visame numeryje didelis dėmesys skiriams Vilniaus klausimui. Moksleiviai rašo savo nuomones Vilniaus klausimu. Taip pat didelis straipsnis paskirtas kalbininkams Antanui ir Jonui Juškoms. Tai moksleivio J. Maskoliūno straipsnis. Aprašoma, kad jie surinko labai daug lietuviškų dainų. Dainas daugiau rinko kunigaudamas Antanas, o leidyba rūpinosi Jonas. Antano Juškos buvo suruoštas ir didelis lietuvių – rusų kalbų žodynas. Taip moksleivis supažindino visuomenę su žymiais kalbininkais.

1928 metais J. Baliui išvykus iš Panevėžio nutrūko ir laikraštėlio leidyba. Jis vėliau mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Vienos universitete. Po karo emigravo į vakarus. Gyveno ir mirė JAV. Jo redaguotas nedidelis moksleivių laikraštėlis buvo pirmas bandymas dideliame jo darbe.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio

Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Donatas Pilkauskas


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: