Panevėžio valstybinės gimnazijos paralelių klasių 4 laida. 1923 m.

Panevėžio valstybinės gimnazijos paralelės klasės (1919-1928)

Dalis pabėgėlių, grižusių į Panevėžio miestą 1918 metų pabaigoje, buvo įpratę kalbėti rusų kalba. Rusų kalba jų vaikai mokėsi carinės Rusijos mokyklose. Atsižvelgdama į tai Lietuvos švietimo ministerija nusprendė atidaryti prie veikiančių valstybinių gimnazijų paraleles klases rusų kalba. Čia mokymas turėjo vykti pagal valstybinių gimnazijų programą.

Panevėžyje prie valstybinės gimanazijos paralelės klasės atidarytos 1919 metų sausio mėnesį. 1919 metų pabaigoje Panevėžio valstybinėje gimnazijoje paralelinėse klasėse mokėsi 276 mokiniai. Pirmuoju direktoriumi tapo Petras Šernas. 1920 metų gruodžio 10 dieną jis buvo atleistas iš direktoriaus pareigų. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas žymus kalbininkas Juozas Balčikonis. Mokyklos gydytojais buvo žydų tautybės asmenys. 1924 metais paskirtas L. Soloveičikas. Iki to laiko dirbo I. Gurvičas.

Kai kurie mokytojai irgi buvo žydų tautybės. Tai buvo Levas Kaščenevskis, Vulfas Sudarskis ir kiti. Taip pat dirbo žinomi valstybinės gimnazijos mokytojai Jonas Kalkis, Jurgis Chrolavičius ir kiti. Pirmaisiais mokslo metais buvo aštuonios klasės, 1920 metais – septynios klasės, 1921-1922 metais beliko 6 klasės, bet buvo atidaryta antra antroji gimnazijos klasė ir klasių vėl pasidarė 7. Nuo 1921 metų balandžio 1 dienos mokytoju šioje gimnazijoje pradėjo dirbti žinomas chemikas Venantas Morkūnas. Iki 1922 metų visas mokymas vyko rusų kalba. 1922 metais buvo atidarytos dvi pirmos klasės su dėstomąja lietuvių kalba. Susidarius 4 klasėms su dėstomąja lietuvių kalba 1923 – 1924 metais lietuviškos klasės buvos atskirtos nuo klasių su rusų dėstomąja kalba ir pavadintos Panevėžio apskrities savivaldybės progimnazija .

Panevėžio gimnazijos paralelinėse klasėse beliko penkios klasės su dėstomąja rusų kalba. 1926-1927 metais beliko 2 klasės su dėstomąja rusų kalba. 1920 metais buvo 302 mokiniai, 1921 metais – 361, 1922 metais – 403, o nuo 1923 metų mokinių skaičius pradėjo mažėti. 1923 m. buvo 279, 1926 m. – 50, o 1927m. beliko 20 mokinių. Mokinių tautinė sudėtis buvo įvairi. 1922 metų duomenimis iš 403 mokinių 362 buvo žydų tautybės, lietuvių 15, rusų 11, vokiečių 6 , lenkų – 3. Kitų tautybių buvo 6. Pagrindinio gimnazijos pastato remontu rūpinosi švietimo ministerija, o smulkius remonto darbus turėjo finansuoti gimnazijos mokinių ir taip pat paralelinių klasių mokinių tėvai. Tokį dėstymą rusų kalba ne visi priėmė teigiamai. 1923 metais Panevėžio apskrities taryba reikalavo, kad visas dėstymas vyktų lietuvių kalba. 1924 metais šioje mokykloje pradėjo dirbti žinomas muzikas Girša Ichilčikas.

Iki 1925 metų paralelėms klasėms vadovavo atskiras direktorius. 1925 metais įvesta bendra administracija su valstybine gimnazija, bet greitai paralelėms klasėms buvo paskirtas naujas direktorius. Gimnazijos direktoriais buvo P. Šernas, žinomi lietuvių visuomenės veikėjai Jonas Yčas, Konstantinas Šakenis, žinomas kalbininkas Juozas Balčikonis. Paskutiniu direktoriumi buvo žinomas istorikas ir vadovėlių autorius Karolis Kliuksinas. Belikus labai mažam mokinių skaičiui, Panevėžio valstybinėje gimnazijoje paralelinių klasių veikla buvo sustabdyta. 1928/29 metais mokykla nustojo veikti. Tokia buvo neilga šios mokyklos istorija. Ji irgi įnešė savo vaidmenį į miesto istoriją.

Fotonuotraukoje Panevėžio valstybinės gimnazijos paralelių klasių 4 laida. 1923 m.

Fotonuotrauka iš P. Kaminsko archyvo.


Donatas Pilkauskas

 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: