Panevėžio miesto savivaldybės nuotr.

Panevėžyje sėkmingai įgyvendinamas projektas „Kokybės krepšelis“

Panevėžys nuo 2019-ųjų įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Šiame projekte dalyvauja per 250 šalies ugdymo įstaigų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimu pirmosios dalyvauti projekte buvo atrinktos „Vyturio“, Rožyno, „Beržų“ progimnazijos bei M. Karkos pagrindinė mokykla. „Vyturio“ ir Rožyno progimnazijos skirtas lėšas panaudojo mokiniams konsultuoti, edukacinėms išvykoms organizuoti, turimoms edukacinėms aplinkoms (laboratorijoms, bibliotekoms) modernizuoti, naujiems baldams, mokymosi priemonėms įsigyti, informacinių ir komunikacinių technologijų bazėms atnaujinti, relaksacinėms, nusiraminimo kambariams, lauko klasėms, edukacinėms erdvėms įrengti. Beržų progimnazija įrengė gamtamoksliniam ugdymui skirtas ugdomąsias aplinkas, vykdo šiuolaikinį ugdymą, paremtą virtualių aplinkų ir modernių mokymo priemonių naudojimu. M. Karkos pagrindinė mokykla projekto lėšas panaudojo gerinant individualią mokinių pažangą ir tobulinant mokytojų profesines kompetencijas, diegiant patirtinio mokymosi modelį. Mokykloje atnaujintos bibliotekos, poilsio erdvės, įsigyta daug naujų mokymo priemonių, įrangos laboratorijoms, interaktyvių lentų, kompiuterių, lauko klasių ir kt. Įsteigti mokytojų padėjėjų, laborantų etatai, skirtos papildomos valandos mokinių konsultacijoms ir kt.

Projektui įsibėgėjus į jo veiklas buvo įtrauktos dar trys Panevėžio miesto mokyklos – Pradinė mokykla, „Šaltinio“ progimnazija ir Juozo Miltinio gimnazija.

Pradinės mokyklos mokytojų komanda parengė integruoto ugdymo programą 2-3 klasių mokiniams, įrengė informacinių technologijų klasę su 24 darbo vietomis, įsigijo išmaniųjų lentų, dokumentų kamerų, planšečių. Siekdama mokyklos erdves pritaikyti aktyviam, patyriminiam ugdymui mokykloje įrengta skaitymo zona ,,Skaitlioteka“, konstravimo erdvės, tyliojo mokymosi zonos, įsigyta interaktyvių lėkščių, kieme įrengta lauko klasė. Tiek Pradinė mokykla, tiek „Šaltinio“ progimnazija, tiek Juozo Miltinio gimnazija vykdo tikslines konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, taip pat aukštesniųjų gebėjimų lavinimui. Siekiant šiuolaikinio, įtraukiojo ugdymo organizavimo, mokyklų pedagogai tobulina savo kompetencijas keldami kvalifikacijas. „Šaltinio“ progimnazija stebint mokinių asmeninę pažangą rengė individualius pokalbius, 1–8 klasėse buvo integruotas matematikos ir gamtos mokslų, verslumo bei finansinio raštingumo  mokymas, atnaujinta ugdymosi aplinka, modernizuotos bibliotekos patalpos, įsteigta bibliotekos renginių organizatoriaus pareigybė. Juozo Miltinio gimnazija vykdė diagnostinius testus, atliko rezultatų analizę, parengė savivaldos mokymosi medžiagą. Mokiniai pristatė po du projektinius darbus: tiriamąjį gamtos mokslų bei integruotą kūrybinį užsienio kalbų, socialinių mokslų, menų ir technologijų, fizinio ugdymo, pristatė po integruotą projektinį darbą. Organizuotos edukacinės mokinių išvykos, surengta praktinių-tiriamųjų darbų konferencija, patirtinio mokymosi diena. Vykdomi STEAM dalykų laboratorijų modernizavimo darbai, STEAM dalykų mokytojai drauge su Panevėžio įmonėmis kuria patirtines pamokas. Mokytojai veda pamokas, naudodami naujai įsigytas interaktyvias bei skaitmenines mokymosi priemones.

„Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti: mokinių konsultacijoms, gabių mokinių skatinimui, papildomiems etatams švietimo pagalbai teikti, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei veiklai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, edukacinių erdvių kūrimui, naujos, modernios įrangos įsigijimui, laboratorijų įrengimui ir kt.

Projektas „Kokybės krepšelis“ bus įgyvendinamas iki šių metų rugsėjo.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: