Aina.lt nuotr.

Panevėžyje vis daugiau žmonių naudojasi asmenine pagalba

Panevėžio miesto gyventojams yra teikiama asmeninė pagalba, kurios tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint bei komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai.

Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas, kuris gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, jis gali padėti asmeniui pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

Asmeninis asistentas – fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą neįgaliajam, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais.

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti – negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo – ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai, globėjai (rūpintojai), vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus 116-1 kabinetą (Laisvės a. 20). Būtina išankstinė registracija internetu www.panevezys.lt – Registracija Socialinių reikalų skyriaus paslaugoms arba el. paštu socskyrius@panevezys.lt. Konsultacijos teikiamos tel. 8 686 15924 ir 8 687 04018.

Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Jis vertinamas individualiai pagal klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninę pagalbą, poreikius, užpildant klausimyną pagal šiuos kriterijus:

1. asmens dalyvumas;

2. asmens judumo vykstant į darbovietę, ugdymo, neformaliojo ugdymo įstaigas, dienos centrus, valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, laisvalaikio praleidimo ir kitas vietas;

3. asmens gyvenamosios aplinkos pritaikymas;

4. asmens sveikatos būklė;

5. kasdienė asmens veikla ir asmeninės pagalbos poreikis 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai) namuose ir viešojoje aplinkoje.

Asmeninės pagalbos teikėjas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes:

teikia pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

teikia individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;

teikia pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);

teikia individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Pagalba neteikiama susijusi su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas pinigine išraiška, jis negali būti didesnis nei 20 proc. asmens pajamų. Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (294 eurai), asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Šiuo metu Panevėžyje asmeninė pagalba yra teikiama 23 panevėžiečiams nuo 30 iki 63 metų. Asmeninės pagalbos paslaugas šiuo metu teikia Šv. Juozapo globos namai.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: