Paskelbtas konkursas Biržų autobusų parko direktoriaus pareigoms eiti

Uždarosios akcinės bendrovės Biržų autobusų parko valdyba skelbia asmenų, pageidaujančių eiti uždarosios akcinės bendrovės Biržų autobusų parko (toliau – Bendrovė) direktoriaus pareigas, atranką. Konkurso atrankos aprašas

Įmonės adresas: J. Basanavičiaus g. 56, 41164 Biržai, įmonės kodas – 154742789.

Direktoriaus pareigos – įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą. Pareiginiai nuostatai

Darbo užmokestis – mėnesinė alga, kuriai nustatytas 11,7 Lietuvos Respublikos politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

turėti  ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį transporto vadybos, logistikos srityse.

žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, kelių transporto veiklos ir priežiūros organizavimą ir vykdymą, vežimų valstybinį valdymą ir kontrolę, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus bei kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, Bendrovės valdybos sprendimus, šiuos nuostatus;

mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.

Pretendentų atrankos būdas  – testas žodžiu (pokalbis); pokalbį vykdo Bendrovės valdyba.

Pretendentai privalo asmeniškai užklijuotame voke pateikti arba siųsti registruotu laišku šiuos dokumentus arba kopijas:

prašymą leisti dalyvauti konkurse nurodant kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems pareigybės aprašyme; prašymo forma

asmens tapatybę, išsilavinimą ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

gyvenimo aprašymą, papildomai nurodant savo privalumų sąrašą, dalyvavimo su transporto inžinerija susijusiose veiklose, investiciniuose projektuose, patirtį (jeigu turi) ir dalykines savybes;

savo, kaip Bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl Bendrovės veiklos (tikslų prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat vadovavimo nuostatos;

Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

PASTABA. Ant voko turi būti nurodyta: „Konkursui uždarosios akcinės bendrovės Biržų autobusų parko direktoriaus pareigoms eiti“.

Dokumentai priimami iki 2019 m. lapkričio 29 d. 16.00 val., uždarojoje akcinėje bendrovėje Biržų autobusų parke, J. Basanavičiaus g. 56, 41164 Biržai.

Informacija teikiama tel. (8 450) 31 760.

Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

UAB Biržų autobusų parko informacija


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: