Paskirstytos lėšos motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektams

Panevėžio miesto savivaldybė motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektams paskirstė 30 tūkst. Eur.

„Norime plėsti mokiniams teikiamų paslaugų įvairovę, todėl dar šių metų sausį Taryba patvirtino motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą. Šiemet sulaukėme 2 projektų, paraiškų vertinimo komisija nusprendė, kad abu tenkina nustatytus reikalavimus“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Šiuo projektų konkursu siekiama skatinti bendrojo ugdymo mokyklų ir aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatytus tikslus ir uždavinius; užtikrinti motyvuotų mokinių papildomo ugdymo organizavimo kokybę bei finansavimo tęstinumą; ugdyti atsakingą, savo jėgomis pasitikinčią, tikslingo mąstymo poreikį suvokiančią ir nuolatinės saviugdos poreikį įgijusią asmenybę; suteikti naudingų žinių, sudaryti sąlygas karjeros ugdymui, formuoti bendradarbiavimo įgūdžius, socialinę, asmeninę komunikavimo ir komandinio darbo kompetenciją, tobulinti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius.

Vertinant projektus buvo atsižvelgta, ar sudarytos sąlygos Panevėžio miesto gimnazijų mokiniams (ne jaunesniems kaip 16 m.) gauti kokybišką, nemokamą neformaliojo vaikų švietimo paslaugą, ar projekto dalyviai turės galimybę susipažinti su karjeros galimybėms stiprindami praktinius gebėjimus, ugdydami kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei karjerai ugdyti, ar projekto veiklose galės dalyvauti ne mažiau kaip 50 klausytojų, ar projektų tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų tikslus ir (ar) uždavinius ir kt.

Motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektų vertinimo komisija 15 tūkst. Eur skyrė Panevėžio 5-osios gimnazijos projektui „Panevėžio ekonomikos ir verslumo akademija“. Panevėžio 5-oji gimnazija drauge su partneriu Mykolo Romerio universitetu parengė ekonomikai ir verslumui gabių mokinių neformaliojo švietimo programą, kurios veiklos apima mokinių asmeninių savybių bei įgūdžių tobulinimą. Ekonomikai ir verslumui motyvuotų ir gabių mokinių neformaliojo švietimo programa parašyta remiantis Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadų kriterijais, bendradarbiaujant Panevėžio ir Alytaus miestų ekonomikos mokytojams, Mykolo Romerio universiteto dėstytojams, Panevėžio 5-osios, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijų bendruomenėms. Projekto metu numatytos paskaitos, stovyklos, edukaciniai užsiėmimai, kurie bus vykdomi iki šių metų pabaigos. Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 70 Panevėžio miesto savivaldybės moksleivių. Bendra neformaliojo ugdymo programos apimtis – 116 valandų.

Virš 9700 Eur skirta Juozo Balčikonio gimnazijos projektui „Matematikos, informatikos ir fizikos akademija (MIFA)“, kuris bus įgyvendinamas drauge su Panevėžio kolegija. Šio projekto tikslas – sudaryti galimybes motyvuotiems, gabiems vaikams plėtoti matematikos ir fizikos dalykų gebėjimus, stiprinti bendrąsias kompetencijas, padėti pasirengti valstybiniams brandos egzaminams, vystyti jų inžinerinį ir informatinį mąstymą, supažindinti su karjeros galimybėmis inžinerijos ir informatikos mokslų srityse. Projekto metu veikla bus vykdoma dviem semestrais. Pavasario semestre vyks moksleivių ugdymas pagal neformaliojo švietimo programą, suderintą su matematikos ir fizikos bendrojo ugdymo brandos egzamino programomis. Mokymų metu moksleiviai stiprins matematikos bei fizikos dalykų gebėjimus ir rengsis valstybiniams brandos egzaminams. Rudens semestre Panevėžio motyvuoti, gabūs moksleiviai susipažins su inžinerijos ir informatikos mokslų studijomis aukštosiose mokyklose, stiprins teorines žinias ir praktinius gebėjimus inžinerijos ir informatikos mokslų srityse, vyks į inžinerinės pramonės ir verslo įmones, kurių metu vyks diskusijos su darbdaviais ir įmonių specialistais. Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 50 Panevėžio miesto savivaldybės moksleivių. Bendra neformaliojo ugdymo programos apimtis – 117 valandų.

Abiejų projektų veiklos bus įgyvendinamos iki šių metų gruodžio 31 d.

Komunikacijos skyrius


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: