Paskutiniame posėdyje – opozicijos kirčiai

Ketvirtadienį įvyko paskutinis šios kadencijos Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame priimti net 48 sprendimai. Posėdyje netrūko opozicijos kalbų apie nusikalstamus valdančiosios koalicijos veiksmus. Nors didžioji dalis politikų dirbs ir kitą kadenciją, pilies salėje neskambėjo fanfaros, o merė dėkojo ne visiems Permainų koalicijos bendražygiams.

Nepritarė direktoriaus ataskaitai

Visą kadenciją opozicijos kritikuotas savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja pateikė 2014 metų savo ir administracijos veiklos atskaitą. Iki šiol opozicijos kritika direktoriui būdavo kaip žąsinui vanduo, o priekaištus bėrę oponentai už ataskaitą balsuodavo klusniai it mokinukai. Politikai turėjo motyvų palaikyti vykdomąją rajono valdžią, už kurią mūru stovėdavo pati merė Irutė Varzienė.

Postą paliekančiam direktoriui opozicija buvo griežta. Opozicionieriai „valstiečiai“ ir socialdemokratai pritarimo ataskaitai neišreiškė. Už ją nebalsavo ir jokiai frakcijai nepriklausiusi Ramunė Čigienė.

V. Džėjos nebepalaikė ne tik oponentai. Veiklos ataskaitai nepritarė valdančiosios koalicijos partneris „darbietis“ Rimantas Bašys bei prieš rinkimus koaliciją palikęs ir socialdemokratu tapęs „centristas“ Valentinas Mizeikis. Kitas iš „centristų“ ir koalicijos sprukęs bėglys Stasys Valiukas balsavo ištikimai ir direktoriaus ataskaitai pritarė.

Iš 23 politikų (posėdyje nebuvo liberalsąjūdietės Skirmantės Griciūnienės ir trumpalaikio jos frakcijos partnerio Vytauto Vinciūno) už ataskaitą balsavo tik 10 tarybos narių.

Merė, ankstesniais metais direktorių gelbėdavusi, šį sykį pagalbos rankos nebeištiesė – tribūnoje stovinčiam V. Džėjai neadvokatavo. Tačiau direktoriui į pagalbą buvo pakviesta Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė, atsakiusi į V. Džėjai pateikiamus klausimus.

Nors savivaldybės merė I. Varzienė akcentavo koalicijos darbo sąžiningumą ir skaidrumą, administracijai buvo žerti priekaištai dėl galimai nusikalstamo požiūrio į Pačeriaukštės bei Nausėdžių kultūros namų renovaciją. Kaltinimus kelis sykius išsakė opozicijos lyderis, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininkas Viktoras Rinkevičius. Kaltinimų esmė – Biržų rajono savivaldybė kažkodėl nesirūpino iš draudimo bendrovės atgauti nors 150 tūkstančių litų. Minėtų objektų renovacijos darbų baigimas savivaldybei kainuos apie 500 tūkstančių litų, kuriuos teks skolinti.

Kliuvo ne tik direktoriui, bet ir vietos žiniasklaidai – V. Rinkevičiui atrodė, kad minėta kriminalinė situacija „mūsų laikraščiams nebuvo įdomi, apie tai rašė tik Panevėžys“.

Tokia aiški ir griežta opozicijos nuostata dėl galimai nusikalstamų savivaldybės veiksmų nuskambėjo Permainų koalicijai baigiant kadenciją.

Girdėjosi replikų, kad merės palaikymą prarado ir opozicijos rūstybę V. Džėja užsitraukė, kai pasigirdo kalbų, kad būsimam merui jis neva padeda rinkti komandą ir pats neva rengiasi grįžti į valdžią.

Dirbti teks už tuos pačius pinigus

Tarybos dauguma atmetė siūlymą didinti išmokas naujos kadencijos nariams. Sprendimo projektą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kuriame buvo numatytas išmokų didinimas, svarstė bei derino dabartinės tarybos frakcijų atstovai (liberalsąjūdietė Skirmantė Griciūnienė, konservatorius Arūnas Anskinas, „valstietė“ Nijolė Šatienė, socialdemokratas Alfridas Jozėnas bei „centristė“ Danutė Martinkėninenė). Visi jie (išskyrus mero patarėja dirbti kviečiamą D. Martinkėnienę) grįžta į naujai išrinktą tarybą.

Ketinta išmokas politikams už kanceliarines išlaidas padidinti iki 100 Eur (buvo 80 Eur), o už tarybos nario darbo apmokamų valandų skaičių padidinti iki 60 (buvo 40).

Šį klausimą turėjusios pristatyti liberalsąjūdietės S. Griciūnienės posėdyje nebuvo. Pranešta, kad politikė neatvyko dėl ligos. Vietoje jos pranešėju buvo konservatorius A. Anskinas.

Iš 23 balsavime dalyvavusių tarybos narių siūlymui didinti apmokėjimą politikams pritarė tik 6 (liberalsąjūdiečiai Aidas Vaitkevičius ir Povilas Stakionis, „centristė“ D. Martinkėnienė, socialdemokratas A. Jozėnas, konservatorius A. Anskinas ir R. Čigienė). Reglamento rengime dalyvusi „valstietė“ N. Šatienė elgėsi kaip ir jos frakcijos nariai – projektui nepritarė.

Pažadus laiko įvykdytais, dėkojo ne visiems

„Įvykdėme praktiškai viską, kas buvo žadėta“, – posėdžiui baigiantis tarybos darbą apibendrino merė I. Varzienė. Anot jos, per ketverius kadencijos metus kito politinė kultūra, o politinis gyvenimas buvo itin įdomus. Iš posėdžiuose dalyvavusių svečių merei yra tekę girdėti vertinimus, kad Biržų rajono tarybos posėdžiai yra kaip spektakliai – dramatiški arba komiški. „Niekada nesakiau, kad nėra problemų, tačiau nematyti kaitos irgi yra nesąžininga… Iš esmės buvo parengti svarbūs dokumentai. Juokinga girdėti, kad nėra vizijos – tereikia perskaityti planus“, – kalbėjo merė, matyt, oponuodama savo pavaduotojos Stasės Eitavičienės anksčiau išsakytoms mintims.

Mero pavaduotoja buvo viena iš tų, kurie neišgirdo merės lūpomis ištarto žodžio „ ačiū“. Dramatiškai besiklostę dviejų pirmųjų rajono moterų santykiai kadencijos pabaigoje buvo pasiekę ypatingą įtampą.

Merė I. Varzienė dėkojo administracijos žmonėms, koalicijos partneriams, sykiu pastebėjusi, kad partneriškus santykius pakoregavo rinkimų procesas.

Žiniasklaidai padėkota už konstruktyvią kritiką, o opozicijai – už dalykiškumą, konkretumą ir už tai, kad „politikavimas neperžengė ribos“.

Merė apgailestavo, kad liko neišspręstas klausimas dėl Birute vadinamo paminklo, ir išreiškė viltį, jog šis darbas bus atliktas naujos rajono valdžios.

Tarybos nariams merė įteikė po Aliaus Balbieriaus fotografijų albumą.

„Nauja valdžia galės išsileisti savo knygą“, – replikavo posėdžio dalyviai, kažkam suabejojus pastaruoju metu ypač dosniomis albumų su Biržų ir savivaldybės vadovių nuotraukomis dalybomis.

Linkėjimai

„Šlifuokite savo humoro jausmą“, – linkėjo merė I. Varzienė įteikdama knygą Audriui Šimui. Gydytojui Daliui Jakubėnui merė dėkojo už posėdžių formalumuose nedingusią ekspresiją ir individualybę. Audronei Garšvaitei padėkota už racionalumą ir dalykiškumą, V. Rinkevičiui – už aktyvumą ir ekonomišką požiūrį, N. Šatienei – už atvirą kalbėjimą ir nuoširdumą.

„Linkiu sėkmės kitoje pozicijoje“, – tarė merė didžiausia savo oponente laikytai R. Čigienei.

Mero pavaduotojai S. Eitavičienei knyga įteikta be žodžių. Padėkomis ir linkėjimais neapdovanoti ir bendražygiai konservatoriai – A. Anskinas bei šių rinkimų sąrašą tik „papuošusi“ Sigutė Vižinytė.

„Už tai, kad išdrįsote teikti nepopuliarius sprendimus“, – padėkota S. Valiukui. O Kęstutis Armonas padėkos nusipelnė už „tikrai etišką, Etikos komisijos pirmininko vardo vertą laikyseną“.

Tomui Četvergui dėkota už pastabumą, Rimantui Bašiui – už lobistinę veiklą, Vytautui Stasiui Čiuplinskui – „už Donelaitį, renovaciją ir kitus dalykus“.

Mindaugui Simėnui merė dėkojo už sportininko garbės verto žodžio laikymąsi, Vydui Vareikai – už sąžiningą laikyseną. Valentinui Mizeikiui – už kruopštumą, Petrui Narkevičiui – už konstruktyvų darbą, A. Jozėnui – „už klasiką“, A. Vaitkevičiui – už asmenybės pokyčius, D. Martinkėnienei – „už taikos balandžio misiją“.

„Ačiū Dievui, kad ne už paminklo saugojimą. Ir vėl bijojau, kad tą paminklą man primins“, – atsiduso knygą ir padėką „už klasiką“ gavęs komunalinio ūkio vadovas socialdemokratas A. Jozėnas, mat jo vadovaujamos įstaigos kieme ilgą laiką gulėjo „Birutės“ originalas.

Grįžimo tryliktukas

Šią kadenciją valdančiąją koaliciją sudarė trylika tarybos narių. Jų balsų skaičius užtikrino koalicijos, kuriai prognozuota greita griūtis, išlikimą. Lemiamas skaičius trylika lydi ir į naujos tarybos sudėtį įeisiančius politikus.

Kitoje kadencijoje dirbs 13 (52 proc.) senosios kadencijos narių.

Antradienį iš naujo prisieks „senbuvių“ tryliktukas – A. Vaitkevičius, I. Varzienė, A. Anskinas, D. Martinkėnienė, A. Šimas, K. Armonas, V. Rinkevičius, A. Garšvaitė, D. Jakubėnas, N. Šatienė, A. Jozėnas, R. Čigienė, S. Griciūnienė.

Dirbti taryboje atsisako rinkimuose dalyvavę ir taip partijoms balsų pritraukti padėję gydytojai Leonidas Sologubovas (Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašas) ir Sigutė Vižinytė (Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąrašas).

Tarybos sudėtis gali keistis jau po pirmojo naujos tarybos posėdžio, jeigu kai kurie tarybos nariai užims valdančius politinio pasitikėjimo postus.

Praėjusios kadencijos laikotarpiu tarybos sudėtis keitėsi: vieni turėjo palikti tarybą pradėję eiti pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, kiti – dėl kitų priežasčių.

2011 metais vietoje tarybos narių Palmyros Prašmantienės, Rimanto Martinonio ir Eivido Šerno į tarybą atėjo dirbti Petras Narkevičius, Vytautas Stasys Čiuplinskas ir Aidas Vaitkevičius.

2012– aisiais Vytą Jarecką ir Regimantą Ramoną taryboje keitė Arūnas Anskinas ir Audronė Garšvaitė. Vietoje šviesios atminties tarybos nario Mykolo Taujansko į tarybą atėjo Valentinas Mizeikis.
2015 metais taryboje dirbti pradėjęs Vytautas Vinciūnas pakeitė šviesios atminties politiką Kęstutį Slavinską.
Alfreda Gudienė

Nuotraukoje:2011-2014 metų kadencijoje dirbo 25 tarybos nariai (nuotraukoje nėra S. Griciūnienės ir V. Vinciūno). Net 13 iš jų darbą tęs toliau.

siaures_rytai


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: