Pasvaliečiai apsilankė Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų iškilmėje

Lapkričio 9 – 17d. vyko Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Atlaidų įžangines iškilmingas šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Atlaidai baigėsi lapkričio 17 d. iškilmingomis Lietuvos vyskupų aukojamomis šv. Mišiomis. Kiekvieną Atlaidų dieną tikintieji buvo kviečiami apmąstyti seniausios maldos Dievo Motinai ,, Tavo apgynimo šaukiamės‘‘ kreipinius , kuriais visų tautų ir beveik visų apeigų krikščionys nuo III a. meldžia Mergelės Marijos globos ir užtarimo. Šv. Teresės parapijos klebonas ir Aušros Vartų koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža paragino tikinčiuosius prisiminti ir Šventojo Tėvo Pranciškaus Aušros Vartuose pasakytus žodžius, kad ,, ši Motina, paveiksle pavaizduota be Kūdikio, auksu karūnuota, yra visų Motina, kiekviename, kuris čia atvyksta, (…). Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse.‘‘ Dėl to atspaudo kiekvienas žmogus, pasak Popiežiaus, ,, suteikia mums galimybę susitikti Dievą, ( …) pažvelgti vienam į kitą, kad eitume kartu su džiaugsmu ir taika (…), kad būtume bendruomenė, skelbianti Kristų Jėzų, mūsų viltį, ir kurtume Tėvynę, gebančią iš Mergelės Marijos priimti dialogo ir kantrumo dovanas. Te Marija visada būna Aušros Vartais visam palaimintajam kraštui!‘‘
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu buvo meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę bei policiją, kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius, Lietuvos seminaristus, Bažnyčios karitatyvines tarnystes, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, ateitininkus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją ir jaunimą, raginant visus tikinčiuosius skleisti krikščionišką vienybę, taiką, džiaugsmą, geranoriškumą, gailestingumą, bendruomeniškumą, toleranciją , nuolankiai žvelgti į kitų trūkumus, neaukštinant savęs prieš kitus. Kiekviena diena buvo pradedama Rožinio malda Aušros vartų koplyčioje.
Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio bei Pasvalio katalikės moterys atvyko į Vilnių ir šių atlaidų metu su visais tikinčiaisiais meldėsi už Panevėžio vyskupiją.
Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, jam koncelebravo Šalčininkų ir Varėnos bei bei Panevėžio vyskupijos kunigai. Čia mes galėjome pamatyti patarnaujantį mūsų kraštietį, Pasvalio Šv. Jono parapijos, I kurso seminaristą Beną Jackūną iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos. Savo homilijoje vyskupas skyrė daug vietos Jėzaus ir Jo motinos Švč. Mergelės Marijos gyvenimo svarbai krikščioniškai bendruomenei bei ragino visus tikinčiuosius nebijoti atverti plačiai vartus , kad galėtumėme pro juos įsileisti į savo širdis Dievo meilės ir gailestingumo savo artimui, o svarbiausia kiekvienam vargstančiam bei pajustume dar artimesnę Dievo Motinos Globą.
Po šv. Mišių dar aplankėme Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną bei nuolankiai pasimeldė.
Prie Aušros vartų mes sutikome jauną kunigą iš Seinų ( Lenkija ) bei s. vienuolę Liną. Susipažinome ir dvasiškai pabendravome .
Po to pėsčiomis , pasigrožėdami Vilniaus senamiesčiu , aplankė Dievo Gailestingumo šventovę bei Vilniaus Arkikadedrą, Vilniaus Valdovų rūmus.
Į namus grįžome kitokie. Veidus puošė šypsenos bei dvasinė stiprybė.
Ačiū geradariui Petrui už kelionę.

2019 m. lapkričio 17 d. Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: