Pasvaliečiai – Marijinės dienos iškilmėje Krekenavoje

Kiekvieno krikščionio pareiga yra apsilankyti atlaidų iškilmėje ir pelnyti Viešpaties Dievo malonę.

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasios vado kunigo Dainiaus Kauniečio Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pritarimu ir palaiminimu ( rugpjūčio 15 d. ),  gausus  Gyvojo Rožinio maldininkų būrys  iš Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos ( Mikoliškio ir Pušaloto), Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bei Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų, Pasvalio Katalikių Moterų draugijos narės, Marijos Legiono maldininkų grupelė rugpjūčio 16 d. pirmadienį dalyvavo Didžiųjų Žolinės atlaidų Iškilmėje Krekenavoje.

Šie metai ypatingi tuo, kad jau atrestauruotoje , bazilikoje kartu visi tikintieji švenčiame Šeimos ir Šv. Juozapo metus, minime 120 po Krekenavos pastatymo, bei 10  metų po  Mažosios bazilikos titulo suteikimo.

Šią nuostabią rugpjūčio dieną mus iki Krekenavos  lydėjo Rožinio malda, pagal popiežiaus Pranciškaus, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio intencijas, už ligonius kunigus , vienuoles ir vienuolius, šeimas, mūsų Tėvynės  Lietuvos  vienybę bei  savo  širdutėse išsakytas intencijas.

Jau nuo tolo pamatėme ant kalniuko, tarsi Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų spindesy , žėrinčią Krekenavos mažąją baziliką. Prie bažnyčios mus pasitiko savanoriai, kurie nurodė transporto parkavimo vietą.

Pasigrožėję bazilikos išore ir puošnumu  visi skubėjome Švč. Sakramento adoracijai. Bazilikoje jau mūsų laukė piligrimai iš Mikoliškio . bei Krekenavos. Po to atvyko maldininkai iš visų Panevėžio vyskupijos dekanatų.  Čia buvo galima pamatyti gausų būrį – Gyvojo Rožinio maldininkų, gražiai pasipuošusius Marijos Legiono maldininkus iš Anykščių ir kitų dekanatų bei  Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos , katalikių moterų skyrių nares.

Prieš  šv. Mišias visi tikintieji jungėsi Rožinio maldai I d. Džiaugsmo slėpiniai. Ją vedė  Krekenavos Švč. Mergelės  Marijos Ėmimo į Dangų parapijos Gyvojo Rožinio maldininkai.

Šv. Mišias   aukojo J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jam talkino  J.E. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio dvasios vadas kunigas Alfredas Puško – Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas bei kiti Panevėžio vyskupijos kunigai.

J.E. vyskupas emeritas Jonas Kauneckas šv. Mišių pradžioje pakvietė visus pasimelsti už marijines organizacijas ir kitas maldos grupes,  taip pat už kunigą Krekenavos bazilikos rektorių  Gediminą, kuris serga ir negali dalyvauti kartu šios dienos atlaidų iškilmėje.

J.E. vyskupas emeritas Jonas Kauneckas savo homilijoje daug vietos skyrė Viešpaties Dievo motinos – Švč. Mergelės Marijos  vaidmeniui kiekvienoje marijinėje  organizacijoje bei grupėje, o  ypač Gyvojo Rožinio draugijos  ir kiekvieno  krikščionio gyvenime.  Vyskupas  pateikė nemažai pavyzdžių iš   bei istorinių faktų apie Mergelės Marijos  patirtas  malones per Rožinio maldą pasauliečių gyvenime.

Šv. Mišių metu giedojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos bažnytinis choras.

Po šv. Mišių J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM nuoširdžiai padėkojo visiems už pagalbą ir dalyvavimą atlaidų dienos iškilmėje ir pakvietė  visus maldininkus  susipažinti su vaikų parengtomis parodomis , kurios skirtos Šv. Juozapo šeimų metams, bazilikos viduje  bei išgirsti pasakojimo apie bazilikos istoriją.  Taip pat bazilikoje buvo galima užprašyti Šv. Mišias , pabendrauti su Marijos Radijo savanoriais,  įsigyti Krekenavos bazilikos Švč. Mergelės Marijos medalį, laikraštuką ,, Po Bazilikos skliautais, bei paaukoti auką dėl bazilikos kokybiškesnės garso akustikos.  Kiekvienas galėjo parvežti ir lauktuvių iš turgelio, kuris veikė netoli šventoriaus.

Krekenavos bazilikos šventoriuje sutikome daug pažįstamų : savo kraštietę ses. vienuolę Loretą,   Panevėžio,  Subačiaus,  Anykščių, Utenos. Rokiškio. Krekenavos.

O svarbiausia, kad mes čia Krekenavos Žolinės atlaidų metu savo širdis ir sielas papildėme dvasingumo ugnele, kuria sušildėme savo šeimas, savo artimuosius bei marijinių organizacijų dvasią.

2021 m. rugpjūčio 17 d.  Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: