Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai susirinko maldai

Gegužės ramūs vakarai

Tau paskirti, Marija.

Žemė žiedų žiedais marga

Lyg upėmis vilnija

( Izabėlė Stašiauskienė )

Šį gražų Švč. Mergelės Marijos mėnesį , laukiant Šventosios Dvasios  atsiuntimo-  Sekminų  šventės , Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkų grupelė rinkosi į kiek neįprastą  savo susibūrimą , kuris vyko Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje.

 Visi buvome drausmingi ir atsižvelgėme į vyriausybės reikalavimus karantino metu.  Koronaviruso pandemijos metu rožinio malda daugiausia meldžiamasi  namuose – šeimose.  Tačiau   kiekvieną mėnesį nenutrūko buvusi iki karantino tradicija ,  aukoti  Šv. Mišios Gyvojo Rožinio intencija.  Balandžio mėnesį  Šv. Mišias aukojo   Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos alt. monsinjoras Povilas Miškinis.  Dalyvavome tik trys maldininkai.

Gegužės 27 d. susibūrimas prasidėjo rožinio malda IV dalimi ,, Garbės slėpiniai‘‘.  Meldėmės už   Panevėžio vyskupijos, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkų gyvas ir mirusias motinas. Baigę maldą,  sugiedojome giesmę ,, Su galinga Rožančiaus malda‘‘.

Šv. Mišias aukojo Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos  vikaras , Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas kunigas Ernestas Želvys,  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos alt. monsinjoras  Povilas Miškinis.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko katechezė ,, Motina stebuklingoji – melski už mus!‘‘. Ją vedė kunigas  Ernestas Želvys.  Šioje katechezėje kunigas  Ernestas daug dėmesio skyrė Švč. Mergelės Marijos litanijai bei Marijos titulams, jų reikšmę ir stebuklams praeityje bei šiuolaikiniame krikščioniškame pasaulyje.  Kunigas Ernestas katechezės metu pateikė daug pavyzdžių iš katalikiškos literatūros bei iš gyvenimiškos savo patirties. Baigdamas katechezę kunigas Ernestas pasakė , kad laukdami Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių šventės  privalome žinoti koks glaudus ryšys sieja Mariją su Šventąja Dvasia. Ji taip pasikliovė Dievu, kad pritraukė Šventosios Dvasios dovanas dar prieš jai tampant įsikūnijusio Dievo Motina. Iš Marijos  , pasak kunigo Ernesto , turime mokytis ne kalbėti apie meilę, o meile gyventi.

Pasibaigus katechezei , malda padėkojome kunigui Ernestui už šiltą dvasinę bendrystę  ir įteikėme kuklią Sekminių puokštelę , kurią papuošėme berželių šakelėmis bei  tortą ,, Medutis‘‘.  Puokštelę parūpino Gyvojo Rožinio maldininkė Virginija Čičiurkienė,  o tortą iškepė  Bronislava Vaičekonytė Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vadovės pavaduotoja.

Išeinant iš bažnyčios dar  pasimeldėme, kad kuo greičiau pavyktų pasaulyje įveikti koronaviruso pandemiją  bei artėjant Sekminių šventei ,  kunigui Ernestui ir  visiems renginio dalyviams , palinkėjome daug Šventosios Dvasios malonių.

2020. 05. 30                                                                Vlada Čirvinskienė, Pasvalys


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Sponsored video


Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: